สดุดี 72

1ข้าแต่พระเจ้า ขอประทานความยุติธรรมของพระองค์แก่พระราชา และความชอบธรรมของพระองค์แก่พระราชโอรส 2เพื่อท่านจะได้พิพากษาประชากรของพระองค์ด้วยความชอบธรรม และพิพากษาคนยากจนของพระองค์ด้วยความยุติธรรม 3ให้ภูเขาบังเกิดสันติสุขแก่ประชาชน และให้เนินเขาทำเช่นนั้นด้วย โดยความชอบธรรม 4ขอท่านสู้คดีเพื่อคนยากจนในหมู่ประชาชน ขอท่านช่วยลูกหลานของคนขัดสน และบดขยี้ผู้บีบบังคับ 5ขอให้พวกเขายำเกรงพระองค์ตราบที่ดวงอาทิตย์ดำรงอยู่ ตราบเท่าดวงจันทร์อยู่ตลอดชาติพันธุ์ 6ขอให้ท่านเป็นเหมือนฝนที่ตกบนหญ้าซึ่งตัดแล้ว เหมือนห่าฝนที่รดแผ่นดินโลก 7ในสมัยของท่าน ขอให้ความชอบธรรมเจริญขึ้น และความสมบูรณ์พูนสุขดำรงอยู่จนกว่าจะไม่มีดวงจันทร์ 8ขอให้ท่านครอบครองจากทะเลถึงทะเล และจากแม่น้ำนั้นถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก 9ขอให้บรรดาผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารกราบลงต่อท่าน และให้บรรดาศัตรูของท่านเลียผงคลีดิน 10ขอให้บรรดาพระราชาแห่งเมืองทารชิชและเกาะทั้งหลาย ถวายราชบรรณาการ ขอให้บรรดาพระราชาแห่งเชบาและแห่งเสบา นำของกำนัลมา 11ขอให้พระราชาทั้งสิ้นน้อมกายลงคำนับท่าน ทุกประชาชาติจะปรนนิบัติท่าน 12เพราะท่านจะช่วยกู้คนขัดสนผู้ทูลขอความช่วยเหลือ ช่วยกู้คนยากจนและคนที่ไร้ผู้อุปถัมภ์ 13ท่านจะสงสารคนอ่อนแอและคนขัดสน และจะช่วยคนขัดสนให้รอด 14ท่านจะไถ่ชีวิตของพวกเขาจากการบีบบังคับและความทารุณ และโลหิตของพวกเขาก็ประเสริฐในสายตาของท่าน 15ขอให้ท่านมีชีวิตยืนยาว และได้ทองคำแห่งเชบา ขอให้มีผู้อธิษฐานเผื่อท่านเสมอ และให้มีผู้อวยพรท่านวันยังค่ำ 16ขอให้มีข้าวอุดมในแผ่นดิน ให้มันพริ้วไหวบนยอดเขาทั้งหลาย ขอให้ผลของแผ่นดินเหมือนเลบานอน และให้นครนั้นมีคนสะพรั่ง เหมือนหญ้าในทุ่งนา 17ขอให้นามของท่านดำรงอยู่เป็นนิตย์ ให้ชื่อเสียงของท่านยั่งยืนอย่างดวงอาทิตย์ ให้คนอวยพรกันเองโดยใช้นามท่าน ให้ประชาชาติทั้งปวงเรียกท่านว่าผู้ได้รับพระพร 18สาธุการแด่พระยาห์เวห์ พระเจ้าของอิสราเอล ผู้ทรงกระทำการอัศจรรย์ต่างๆ แต่พระองค์เดียว 19สาธุการแด่พระนามรุ่งโรจน์ของพระองค์เป็นนิตย์ ขอให้แผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มไปด้วยพระสิริของพระองค์ อาเมน และ อาเมน 20คำอธิษฐานของดาวิด บุตรชายของเจสซี จบเท่านี้


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\