สดุดี 75

1ข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอขอบพระคุณพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ทั้งหลายขอขอบพระคุณ พระนามของพระองค์อยู่ใกล้ พวกเขาเล่าถึงการอัศจรรย์ต่างๆ ของพระองค์ 2พระเจ้าตรัสว่า "ถึงเวลาซึ่งเราได้กำหนดไว้ เราจะพิพากษาด้วยความเที่ยงธรรม 3เมื่อแผ่นดินโลกโคลงเคลง พร้อมทั้งชาวแผ่นดินโลกทั้งสิ้นนั้น ผู้ที่รักษาบรรดาเสาหานของมันให้มั่นอยู่ คือเราเอง เส-ลาห์ 4เราพูดกับคนโอ้อวดว่า 'อย่าโอ้อวด' และกับคนอธรรมว่า 'อย่ายกเขาของเจ้าขึ้น 5อย่ายกเขาของเจ้าขึ้นให้สูง หรือพูดจาอย่างยโส'~" 6เพราะการยกขึ้นสูงนั้นมิได้มาจากทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตก และมิใช่มาจากถิ่นทุรกันดาร 7แต่เป็นพระเจ้าผู้ทรงพิพากษา ทรงให้คนหนึ่งลง และทรงยกอีกคนหนึ่งขึ้น 8เพราะในพระหัตถ์ของพระยาห์เวห์มีจอกใบหนึ่ง มีเหล้าองุ่นเป็นฟอง ผสมไว้ดี พระองค์ทรงเทจากจอกนั้น และคนอธรรมทั้งสิ้นของแผ่นดินโลก จะดื่มหมดทั้งตะกอนแน่ทีเดียว 9แต่ข้าพเจ้าจะป่าวร้องเป็นนิตย์ ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสดุดีพระเจ้าของยาโคบ 10พระเจ้าตรัสว่า "เราจะตัดเขาทุกเขาของคนอธรรมออก แต่บรรดาเขาของผู้ชอบธรรมจะถูกยกขึ้น"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\