สดุดี 76

1ในยูดาห์ พระเจ้าทรงเป็นที่รู้จัก ในอิสราเอล พระนามของพระองค์ใหญ่ยิ่ง 2ที่ประทับของพระองค์อยู่ในซาเล็ม ที่พำนักของพระองค์อยู่ในศิโยน 3ที่นั่น พระองค์ทรงหักลูกธนูเพลิง ทั้งโล่ ดาบ และยุทธภัณฑ์ เส-ลาห์ 4พระองค์ทรงรุ่งโรจน์ สูงส่งยิ่งกว่าภูเขานิรันดร์ 5บรรดาคนใจกล้าถูกริบข้าวของ เขาล่วงหลับไป นักรบทั้งสิ้น ไม่สามารถใช้มือของตนได้อีก 6ข้าแต่พระเจ้าของยาโคบ พอพระองค์ทรงกำราบ ทั้งม้าและคนขี่ก็ล่วงลับไป 7แต่พระองค์เจ้า พระองค์ทรงเป็นที่คร้ามกลัว เมื่อพระองค์กริ้วขึ้นแล้ว ใครจะยืนต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ได้? 8พระองค์ทรงลั่นคำพิพากษาจากฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลกก็กลัวและนิ่งเงียบ 9เมื่อพระเจ้าทรงลุกขึ้นพิพากษา เพื่อช่วยผู้ถูกข่มเหงทั้งสิ้นของแผ่นดินโลกให้รอด เส-ลาห์ 10แท้จริง พระพิโรธต่อมนุษย์จะนำการยกย่องมาสู่พระองค์ และพระพิโรธที่เหลืออยู่ พระองค์ก็ทรงคาดไว้ 11จงบนและแก้บนต่อพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านทั้งหลาย ให้ทุกคนที่อยู่รอบพระองค์นำของกำนัล มายังพระองค์ผู้ทรงน่าเกรงกลัว 12ผู้ทรงประหารเจ้านาย ผู้ทรงเป็นที่คร้ามกลัวแก่บรรดาพระราชาแห่งแผ่นดินโลก


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\