สดุดี 82

1พระเจ้าประทับในสภาสวรรค์ พระองค์ทรงพิพากษาท่ามกลางพระทั้งหลายว่า 2"เจ้าทั้งหลายจะพิพากษาอย่างอยุติธรรม และลำเอียงเข้าข้างคนอธรรมนานเท่าใด? เส-ลาห์ 3จงให้ความยุติธรรมแก่คนอ่อนแอและเด็กกำพร้า จงปกป้องสิทธิของผู้ทุกข์ยากและผู้ขัดสน 4จงช่วยคนอ่อนแอและคนขัดสนให้พ้นภัย จงช่วยกู้พวกเขาให้พ้นจากมือของคนอธรรม" 5พระทั้งหลายไม่รู้และไม่เข้าใจ พวกเขาเดินไปมาในความมืด รากทั้งสิ้นของแผ่นดินโลกก็หวั่นไหว 6"เราได้กล่าวว่า 'เจ้าทั้งหลายเป็นพระ เป็นบุตรองค์ผู้สูงสุด เจ้าทุกคนนั่นแหละ 7ถึงกระนั้น พวกเจ้าก็จะตายอย่างมนุษย์ และล้มลงเหมือนเจ้านายคนหนึ่ง'~" 8ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงลุกขึ้นพิพากษาแผ่นดินโลก เพราะประชาชาติทั้งสิ้นเป็นของพระองค์


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\