สดุดี 83

1ข้าแต่พระเจ้า ขออย่าทรงนิ่งอยู่ ข้าแต่พระเจ้า ขออย่าทรงเงียบและขออย่าทรงเฉยอยู่ 2เพราะนี่แน่ะ ศัตรูของพระองค์กำลังอลหม่าน บรรดาผู้ที่ชังพระองค์ได้ยกศีรษะของเขาขึ้น 3เขาทั้งหลายวางแผนแยบคาย ต่อสู้ประชากรของพระองค์ พวกเขาคบคิดกันต่อสู้ผู้ที่พระองค์ทรงทะนุถนอม 4เขาทั้งหลายพูดว่า "มาเถิด ให้เรากวาดพวกเขาออกจากการเป็นประชาชาติ อย่าให้ชื่ออิสราเอลเป็นที่ระลึกถึงอีกต่อไป" 5เออ เขาทั้งหลายคบคิดเป็นใจเดียวกัน พวกเขาทำพันธสัญญาต่อสู้พระองค์ 6คือ เต็นท์ของเอโดมและคนอิชมาเอล โมอับและคนฮาการ์ 7เกบาล อัมโมน และอามาเลข ฟีลิสเตียกับชาวเมืองไทระ 8อัสซีเรียก็สมทบพวกเขาด้วย พวกเขาเป็นพันธมิตรที่เข้มแข็งของลูกหลานของโลท เส-ลาห์ 9ขอพระองค์ทรงทำแก่พวกเขาอย่างที่ทรงทำแก่มีเดียน อย่างที่ทรงทำแก่สิเสราและยาบินที่แม่น้ำคีโชน 10ผู้ถูกทำลายที่เมืองเอนโดร์ ผู้กลายเป็นซากเน่าบนดิน 11ขอทรงทำให้ขุนนางของพวกเขาเป็นเหมือนโอเรบและเศเอบ ขอทรงทำให้เจ้านายทั้งสิ้นของพวกเขาเป็นเหมือนเศบาห์และศัลมุนนา 12ผู้ที่กล่าวว่า "ให้เราเอาทุ่งหญ้าของพระเจ้า มาเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเถิด" 13ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงทำให้พวกเขาเหมือนผงคลีที่วนเวียน เหมือนแกลบต่อหน้าลม 14อย่างไฟเผาผลาญป่าไม้ อย่างเปลวเพลิงที่ให้ภูเขาลุกโพลง 15ขอทรงติดตามเขาทั้งหลายไปด้วยพายุของพระองค์ และทรงทำให้พวกเขาคร้ามกลัวด้วยพายุหมุน 16ขอทรงให้เขาทั้งหลายขายหน้ายิ่งนัก ข้าแต่พระยาห์เวห์ เพื่อพวกเขาจะได้แสวงหาพระนามของพระองค์ 17ขอให้เขาทั้งหลายอับอาย และกลัวอยู่เป็นนิตย์ ให้พวกเขาอดสูและพินาศไป 18ให้เขาทั้งหลายทราบว่าพระองค์ผู้เดียว ผู้ทรงพระนามว่าพระยาห์เวห์ ทรงเป็นผู้สูงสุดเหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้น


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\