สดุดี 84

1ข้าแต่พระยาห์เวห์จอมทัพ ที่ประทับของพระองค์งดงามจริงๆ 2จิตใจของข้าพระองค์ปรารถนา เออ อาลัยหา บริเวณพระนิเวศของพระยาห์เวห์ ทั้งใจและกายของข้าพระองค์ร้องเพลงด้วยความยินดี ถวายแด่พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ 3แม้นกกระจอกก็หาบ้านได้แล้ว และนกนางแอ่นหารังสำหรับตัวมันได้ ที่ที่มันจะวางไข่ออกลูก คือที่แท่นบูชาของพระองค์ ข้าแต่พระยาห์เวห์จอมทัพ ผู้ทรงเป็นพระราชาและพระเจ้าของข้าพระองค์ 4ผู้ที่อาศัยอยู่ในพระนิเวศของพระองค์ก็เป็นสุข พวกเขาสรรเสริญพระองค์เสมอ เส-ลาห์ 5คนที่พละกำลังของเขาอยู่ในพระองค์ก็เป็นสุข ใจของพวกเขาอยู่บนทางหลวงไปยังศิโยน 6ขณะที่ผ่านไปตามหว่างเขาบาคา พวกเขาทำให้เป็นที่น้ำพุ ฝนต้นฤดูปกคลุมที่นั้นด้วยพระพรนานา 7พวกเขาไปด้วยกำลังที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เขาจะเข้าเฝ้าพระเจ้าแห่งพระทั้งหลายในศิโยน 8ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าจอมทัพ ขอทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์ ขอเงี่ยพระกรรณเถิด ข้าแต่พระเจ้าของยาโคบ เส-ลาห์ 9ข้าแต่พระเจ้า ขอทอดพระเนตรโล่ของข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอทรงดูหน้าผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้ 10เพราะวันเดียวในบริเวณพระนิเวศของพระองค์ ดีกว่าพันวันในที่อื่น ข้าพเจ้าจะขอเป็นคนเฝ้าประตูพระนิเวศพระเจ้าของข้าพเจ้า ดีกว่าอยู่ในเต็นท์ของความอธรรม 11เพราะพระยาห์เวห์พระเจ้าทรงเป็นดวงตะวันและเป็นโล่ พระยาห์เวห์ประทานความโปรดปรานและเกียรติ พระองค์มิได้ทรงหวงสิ่งดีอันใดไว้ จากบรรดาผู้ที่ดำเนินในความซื่อสัตย์ 12ข้าแต่พระยาห์เวห์จอมทัพ คนที่วางใจในพระองค์ก็เป็นสุข


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\