สดุดี 87

1นครของพระองค์อยู่บนเทือกเขาบริสุทธิ์ 2พระยาห์เวห์ทรงรักบรรดาประตูของศิโยน ยิ่งกว่าที่อาศัยแห่งใดๆ ของยาโคบ 3โอ นครของพระเจ้าเอ๋ย พวกเขากล่าวสรรเสริญเธอ เส-ลาห์ 4ในบรรดาผู้ที่รู้จักเรา เราเอ่ยถึงราหับและบาบิโลน ดูเถิด ฟีลิสเตีย ไทระ และคูชด้วย เขากล่าวกันว่า "ผู้นี้เกิดที่นั่น" 5และเรื่องศิโยน เขาจะพูดว่า "ผู้นี้และผู้นั้นเกิดในเมืองนั้น" เพราะองค์ผู้สูงสุดเองจะสถาปนาเมืองนั้น 6พระยาห์เวห์ทรงบันทึก ขณะที่พระองค์ทรงลงทะเบียนชนชาติทั้งหลายว่า "ผู้นี้เกิดที่นั่น" เส-ลาห์ 7บรรดานักร้องและนักเต้นกล่าวกันว่า "น้ำพุทั้งสิ้นของเราอยู่ในเธอ"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\