สดุดี 9

1ข้าพระองค์จะขอบพระคุณพระยาห์เวห์ด้วยสุดใจ ข้าพระองค์จะเล่าถึงการอัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์ 2ข้าพระองค์จะยินดีและปรีดาปราโมทย์ในพระองค์ ข้าแต่องค์ผู้สูงสุด ข้าพระองค์จะร้องเพลงสดุดีพระนามของพระองค์ 3เมื่อพวกศัตรูของข้าพระองค์หันกลับ เขาทั้งหลายก็สะดุดและพินาศไปเฉพาะพระพักตร์พระองค์ 4เพราะพระองค์ทรงให้ความยุติธรรมและความเที่ยงตรงแก่ข้าพระองค์ พระองค์ประทับบนพระที่นั่งและทรงพิพากษาอย่างชอบธรรม 5พระองค์ได้ทรงตำหนิบรรดาประชาชาติ และทรงทำลายคนอธรรม แล้วทรงลบชื่อพวกเขาออกไปเป็นนิตย์นิรันดร์ 6ศัตรูได้ถึงจุดจบในความพินาศตลอดกาล ส่วนเมืองทั้งหลายของเขา พระองค์ก็ทรงถอนรากถอนโคน และอนุสรณ์ของพวกเขาก็สูญไป 7แต่พระยาห์เวห์ทรงครอบครองอยู่เป็นนิตย์ พระองค์ทรงสถาปนาบัลลังก์ของพระองค์เพื่อการพิพากษา 8พระองค์จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรม พระองค์จะทรงตัดสินชาวประเทศทั้งหลายด้วยความเที่ยงธรรม 9พระยาห์เวห์ทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งแก่คนที่ถูกกดขี่ ทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งในยามลำบาก 10ผู้ที่รู้จักพระนามของพระองค์ก็วางใจในพระองค์ ข้าแต่พระยาห์เวห์ เพราะพระองค์มิได้ทรงทอดทิ้งผู้ที่เสาะแสวงหาพระองค์ 11จงร้องเพลงสดุดีพระยาห์เวห์ผู้ประทับในศิโยน จงประกาศกิจการของพระองค์ ในท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย 12เพราะพระองค์ผู้ทรงแก้แค้นแทนโลหิตได้ทรงระลึกถึงเขาทั้งหลาย พระองค์ไม่ทรงลืมคำร้องทุกข์ของผู้ถูกข่มเหง 13ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงพระกรุณาและทอดพระเนตรความทุกข์ซึ่งข้าพระองค์ได้รับจากคนที่เกลียดชัง พระองค์คือผู้ฉุดข้าพระองค์ขึ้นจากประตูเมืองแห่งความตาย 14เพื่อข้าพระองค์จะกล่าวคำสรรเสริญทั้งสิ้นแด่พระองค์ที่ประตูเมืองแห่งธิดาศิโยน และจะเปรมปรีดิ์ในการช่วยกู้ของพระองค์ 15บรรดาประชาชาติได้จมลงในหลุมที่ตนขุดไว้ และเท้าของเขาติดตาข่ายซึ่งเขาเองซ่อนดักไว้ 16พระยาห์เวห์ทรงสำแดงพระองค์ให้เป็นที่รู้จัก เมื่อทรงพิพากษา คนอธรรมติดกับดักด้วยการงานจากน้ำมือของเขาเอง ฮิกกาโยน~เส-ลาห์ 17คนอธรรมจะหันไปสู่แดนคนตาย คือ ประชาชาติทั้งสิ้นที่ลืมพระเจ้า 18เพราะพระองค์จะไม่ทรงละลืมคนขัดสนเสมอไป และความหวังของคนยากจนจะไม่สูญสิ้นไปเป็นนิตย์ 19ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงลุกขึ้น อย่าให้มนุษย์มีชัยได้ แต่ให้บรรดาประชาชาติถูกพิพากษาเฉพาะพระพักตร์พระองค์ 20ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงทำให้พวกเขาเกรงกลัว และให้บรรดาประชาชาติทราบว่า พวกเขาเป็นเพียงมนุษย์ เส-ลาห์


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\