สดุดี 92

1เป็นการดีที่จะขอบพระคุณพระยาห์เวห์ ข้าแต่องค์ผู้สูงสุด ที่จะร้องเพลงสดุดีพระนามของพระองค์ 2ที่จะประกาศความรักมั่นคงของพระองค์ในเวลาเช้า และประกาศความซื่อสัตย์ของพระองค์ในกลางคืน 3ด้วยพิณสิบสายและพิณใหญ่ และด้วยเสียงพิณเขาคู่ 4ข้าแต่พระยาห์เวห์ เพราะพระองค์ทรงทำให้ข้าพระองค์ยินดีด้วยพระราชกิจของพระองค์ ข้าพระองค์ร้องเพลงด้วยความยินดี เนื่องด้วยผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์ 5ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระราชกิจของพระองค์ใหญ่ยิ่งนัก พระดำริของพระองค์สุดลึกล้ำ 6คนเขลาจะไม่รู้เรื่อง คนโง่จะไม่เข้าใจเรื่องนี้ว่า 7ถึงแม้คนอธรรมงอกขึ้นอย่างหญ้า และผู้ทำความชั่วทุกคนเจริญขึ้น เขาทั้งหลายก็จะถูกทำลายเป็นนิตย์ 8ข้าแต่พระยาห์เวห์ แต่พระองค์ทรงอยู่บนที่สูงเป็นนิตย์ 9ข้าแต่พระยาห์เวห์ เพราะนี่แน่ะ ศัตรูของพระองค์ เพราะนี่แน่ะ ศัตรูของพระองค์จะพินาศ ผู้ทำความชั่วทุกคนจะกระจัดกระจายไป 10แต่พระองค์ทรงยกชูเขาของข้าพระองค์ขึ้นอย่างกับเขาวัวกระทิง พระองค์ทรงเทน้ำมันใหม่บนข้าพระองค์ 11ตาของข้าพระองค์เห็นความพ่ายแพ้ของพวกศัตรู หูของข้าพระองค์ได้ยินถึงความล่มจมของคนทำชั่วที่ลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์ 12คนชอบธรรมจะงอกงามอย่างต้นอินทผลัม เขาจะเจริญขึ้นอย่างต้นสนสีดาร์ในเลบานอน 13ซึ่งปลูกไว้ในพระนิเวศของพระยาห์เวห์ และงอกงามในบริเวณพระนิเวศของพระเจ้าของเรา 14มันยังออกผลเมื่อแก่แล้ว มันมีน้ำเลี้ยงเต็มและเขียวสดอยู่ 15เพื่อแสดงว่าพระยาห์เวห์นั้นเที่ยงธรรม พระองค์ทรงเป็นศิลาของข้าพระองค์ ในพระองค์ไม่มีความอธรรม


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\