สดุดี 93

1พระยาห์เวห์ทรงครอบครอง พระองค์ทรงสวมความยิ่งใหญ่ พระยาห์เวห์ทรงสวมพระกำลัง ทรงคาดพระองค์เอง พิภพได้สถาปนาไว้อย่างมั่นคง มันจะไม่สั่นคลอน 2พระที่นั่งของพระองค์ได้สถาปนาไว้แล้วตั้งแต่กาลดึกดำบรรพ์ ตั้งแต่นิรันดร์กาล พระองค์ทรงดำรงอยู่ 3ข้าแต่พระยาห์เวห์ กระแสน้ำได้คะนอง กระแสน้ำได้คะนองเสียง กระแสน้ำคะนองเสียงกึกก้อง 4พระยาห์เวห์ผู้ทรงอยู่ในที่สูงนั้นทรงมหิทธิฤทธิ์ ยิ่งกว่าเสียงของน้ำมากหลาย ยิ่งกว่าคลื่นยักษ์ในทะเล 5พระโอวาทของพระองค์มั่นคงยิ่งนัก ข้าแต่พระยาห์เวห์ ความบริสุทธิ์สมควรแก่พระนิเวศของพระองค์เป็นนิตย์


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\