สดุดี 94

1ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งการแก้แค้น พระเจ้าแห่งการแก้แค้น ขอทรงทอแสงเถิด 2ข้าแต่พระผู้ทรงพิพากษาโลก ขอทรงลุกขึ้น ให้คนโอหังได้รับผลตอบแทนของพวกเขา 3ข้าแต่พระยาห์เวห์ อีกนานเท่าใดที่คนอธรรม อีกนานเท่าใดที่คนอธรรมจะลิงโลด? 4พวกเขาพล่าม พวกเขาพูดอย่างจองหอง ผู้ทำความชั่วทุกคนโอ้อวดตัวเอง 5ข้าแต่พระยาห์เวห์ พวกเขาขยี้ประชากรของพระองค์ และทำให้มรดกของพระองค์ทุกข์ยาก 6พวกเขาสังหารแม่ม่ายและคนต่างด้าว และฆ่าลูกกำพร้า 7และพวกเขากล่าวว่า "พระยาห์เวห์ไม่แลเห็น พระเจ้าของยาโคบไม่หยั่งรู้" 8คนเขลาที่สุดของประชาชนเอ๋ย จงหยั่งรู้เถิด คนโง่ทั้งหลายเอ๋ย เมื่อไรพวกเจ้าจะฉลาด? 9พระองค์ผู้ทรงปลูกหู พระองค์จะไม่ทรงได้ยินหรือ? พระองค์ผู้ทรงปั้นตา พระองค์จะไม่ทรงเห็นหรือ? 10พระองค์ผู้ทรงตีสอนบรรดาประชาชาติ พระองค์จะไม่ทรงดุว่าหรือ? คือพระองค์ผู้ทรงสอนความรู้ให้มนุษย์ 11พระยาห์เวห์ทรงทราบความคิดของมนุษย์ ว่าเป็นแต่เพียงลมหายใจ 12ข้าแต่พระยาห์เวห์ ผู้ที่พระองค์ทรงตีสอนก็เป็นสุข คือผู้ที่พระองค์ทรงสอนจากธรรมบัญญัติของพระองค์ 13เพื่อจะทรงให้เขาพักจากวันลำบาก จนกว่าหลุมจะได้ขุดไว้ฝังคนอธรรม 14เพราะพระยาห์เวห์จะไม่ทรงทอดทิ้งประชากรของพระองค์ และจะไม่ทรงสละมรดกของพระองค์ 15เพราะความยุติธรรมจะกลับไปหาความชอบธรรม และคนใจเที่ยงธรรมทุกคนจะติดตามไป 16ผู้ใดจะลุกขึ้นสู้กับคนโหดร้าย เพื่อข้าพเจ้า? ผู้ใดจะยืนสู้กับผู้ทำความชั่ว เพื่อข้าพเจ้า? 17ถ้าพระยาห์เวห์มิใช่ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคงได้อยู่ในแดนมรณาในไม่ช้า 18เมื่อข้าพเจ้าได้คิดว่า "เท้าของข้าพลาด" ข้าแต่พระยาห์เวห์ ความรักมั่นคงของพระองค์ค้ำจุนข้าพระองค์ไว้ 19เมื่อความกังวลมีมากในใจข้าพระองค์ การปลอบโยนของพระองค์ก็ทำให้จิตใจข้าพระองค์ปีติยินดี 20ผู้ปกครองที่โหดร้ายจะเป็นพันธมิตรกับพระองค์ได้หรือ? คือผู้ที่ใช้กฎเกณฑ์สร้างความทุกข์ร้อน 21เขาทั้งหลายรวมตัวกันเพื่อเอาชีวิตคนชอบธรรม และปรับโทษคนไร้ผิดถึงตาย 22แต่พระยาห์เวห์ทรงเป็นที่กำบังอันแข็งแกร่งของข้าพเจ้าแล้ว และพระเจ้าของข้าพเจ้าทรงเป็นศิลาที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า 23พระองค์จะทรงนำกรรมชั่วของพวกเขากลับมาสนองพวกเขา และจะทรงทำลายพวกเขาเสียเพราะความโหดร้ายของพวกเขา พระยาห์เวห์พระเจ้าของเราจะทรงทำลายล้างพวกเขา


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\