สดุดี 96

1จงร้องเพลงบทใหม่ถวายแด่พระยาห์เวห์ แผ่นดินโลกทั้งสิ้นเอ๋ย จงร้องเพลงถวายแด่พระยาห์เวห์ 2จงร้องเพลงถวายแด่พระยาห์เวห์ จงถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์ จงประกาศการช่วยกู้ของพระองค์ทุกๆ วัน 3จงเล่าถึงพระสิริของพระองค์ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ และการอัศจรรย์ต่างๆ ของพระองค์ท่ามกลางชนทุกชาติ 4เพราะพระยาห์เวห์นั้นยิ่งใหญ่ และทรงสมควรรับการสรรเสริญอย่างยิ่ง พระองค์ทรงเป็นที่เกรงกลัวเหนือพระทั้งปวง 5เพราะพระทั้งปวงของชนชาติทั้งหลายเป็นรูปเคารพ แต่พระยาห์เวห์ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ 6พระสิริและความสง่างามอยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระองค์ พระกำลังและความงามอยู่ในสถานนมัสการของพระองค์ 7โอ ตระกูลของชนชาติทั้งหลายเอ๋ย จงถวายแด่พระยาห์เวห์ จงถวายพระเกียรติและพระกำลังแด่พระยาห์เวห์ 8จงถวายพระเกียรติซึ่งควรแก่พระนามของพระองค์แด่พระยาห์เวห์ จงนำของถวายมายังบริเวณพระนิเวศของพระองค์ 9จงนมัสการพระยาห์เวห์ผู้ทรงงดงามในความบริสุทธิ์ แผ่นดินโลกทั้งสิ้นเอ๋ย จงตัวสั่นเฉพาะพระพักตร์พระองค์ 10จงกล่าวท่ามกลางบรรดาประชาชาติว่า "พระยาห์เวห์ทรงครอบครอง เออ พิภพถูกสถาปนาแล้ว จะไม่สั่นคลอนเลย พระองค์จะทรงพิพากษาชนชาติทั้งหลายด้วยความเที่ยงธรรม" 11จงให้ฟ้าสวรรค์ยินดี และแผ่นดินโลกเปรมปรีดิ์ ให้ทะเลกับทุกอย่างที่อยู่ในนั้นคำราม 12ให้ทุ่งนากับทุกอย่างที่อยู่ในนั้นลิงโลด แล้วต้นไม้ทั้งสิ้นของป่าไม้จะร้องเพลงด้วยความยินดี 13เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ เพราะพระองค์เสด็จมา เพราะพระองค์เสด็จมาพิพากษาโลก พระองค์จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรม และจะทรงพิพากษาชนชาติทั้งหลายด้วยความซื่อสัตย์ของพระองค์


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\