สดุดี 97

1พระยาห์เวห์ทรงครอบครอง จงให้แผ่นดินโลกเปรมปรีดิ์ ให้แผ่นดินชายทะเลมากมายนั้นยินดี 2เมฆและความมืดทึบอยู่รอบพระองค์ ความชอบธรรมและความยุติธรรมเป็นรากฐานแห่งพระบัลลังก์ของพระองค์ 3ไฟลุกอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์ และเผาคู่อริของพระองค์รอบข้างเสีย 4ฟ้าแลบของพระองค์ทำให้พิภพสว่าง แผ่นดินโลกเห็นและสั่นสะท้าน 5ภูเขาละลายอย่างขี้ผึ้ง เฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์ เฉพาะพระพักตร์องค์เจ้านายแห่งแผ่นดินโลกทั้งสิ้น 6ฟ้าสวรรค์ป่าวร้องความชอบธรรมของพระองค์ และชนชาติทั้งสิ้นเห็นพระสิริของพระองค์ 7ทุกคนที่นมัสการรูปเคารพ ที่อวดในพระเท็จได้อับอาย พระทั้งสิ้นก็กราบลงต่อพระองค์ 8ศิโยนได้ยินและยินดี และเมืองทั้งหลายของยูดาห์ก็เปรมปรีดิ์ ข้าแต่พระยาห์เวห์ เพราะคำพิพากษาของพระองค์ 9ข้าแต่พระยาห์เวห์ องค์ผู้สูงสุดเหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้น พระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องอย่างสูงเหนือพระทั้งปวง 10บรรดาผู้รักพระยาห์เวห์เอ๋ย จงเกลียดชังความชั่ว พระองค์ทรงอารักขาชีวิตผู้จงรักภักดีของพระองค์ พระองค์ทรงช่วยกู้พวกเขาให้พ้นจากมือคนอธรรม 11ความสว่างถูกหว่านแก่คนชอบธรรม และความชื่นบานถูกหว่านแก่คนใจเที่ยงธรรม 12ท่านทั้งหลายผู้ชอบธรรมจงยินดีในพระยาห์เวห์ และจงยกย่องพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\