เศคาริยาห์ 12

1พระวจนะของพระยาห์เวห์เกี่ยวกับเรื่องอิสราเอล พระยาห์เวห์ผู้ทรงขึงท้องฟ้าออก และวางรากพิภพ และปั้นจิตวิญญาณให้มีอยู่ในมนุษย์ ตรัสว่า 2"นี่แน่ะ เรากำลังจะทำกรุงเยรูซาเล็มให้เป็นถ้วยน้ำเมาสำหรับบรรดาชนชาติทั้งหลายที่อยู่ล้อมรอบยูดาห์มารวมในถ้วยนั้นด้วยเมื่อกรุงเยรูซาเล็มถูกล้อม 3ในวันนั้น เราจะทำให้เยรูซาเล็มเป็นหินหนักแก่บรรดาชนชาติทั้งหลาย ผู้ที่พยายามยกหินนั้นขึ้นจะทำให้ตัวเองบาดเจ็บอย่างสาหัส และประชาชาติทั้งสิ้นในพิภพจะสมทบกันสู้เยรูซาเล็ม 4พระยาห์เวห์ตรัสว่า ในวันนั้น เราจะให้ม้าทุกตัววุ่นวาย และทำให้คนขี่บ้าคลั่ง แต่เราจะดูแลพงศ์พันธุ์ยูดาห์ เมื่อเราทำให้ม้าทุกตัวของชนชาติทั้งหลายตาบอดไป 5แล้วหัวหน้าตระกูลยูดาห์จะรำพึงในใจว่า 'ชาวเยรูซาเล็มมีกำลังเนื่องจากพระยาห์เวห์จอมทัพพระเจ้าของเขา' 6"ในวันนั้น เราจะทำให้หัวหน้าตระกูลยูดาห์ทั้งหลายเป็นเหมือนหม้อร้อนแดงอยู่ท่ามกลางกองฟืน เหมือนคบเพลิงอยู่ท่ามกลางฟ่อนข้าว และจะเผาผลาญพวกชนชาติที่อยู่ล้อมรอบไปทางขวาและไปทางซ้ายเสีย ส่วนเยรูซาเล็มจะมีคนอาศัยอยู่ในที่เดิมนั้นเอง คือในเยรูซาเล็ม 7"และพระยาห์เวห์จะช่วยกู้บรรดาเต็นท์ของทหารยูดาห์ก่อน เพื่อว่าศักดิ์ศรีแห่งราชวงศ์ดาวิด และศักดิ์ศรีแห่งชาวเยรูซาเล็มจะไม่ได้เป็นที่ยกย่องเหนือกว่าศักดิ์ศรีของยูดาห์ 8ในวันนั้นพระยาห์เวห์จะทรงปกป้องชาวเยรูซาเล็มไว้ เพื่อว่าคนที่อ่อนแอที่สุดท่ามกลางเขา ในวันนั้นจะเป็นเหมือนดาวิด และราชวงศ์ของดาวิดจะเป็นเหมือนพระเจ้า เหมือนทูตของพระยาห์เวห์นำหน้าเขาทั้งหลาย 9ในวันนั้น เราจะหาโอกาสทำลายประชาชาติทั้งสิ้น ซึ่งเข้ามาต่อสู้เยรูซาเล็ม 10"และเราจะเทวิญญาณแห่งความโปรดปรานและการวิงวอนบนราชวงศ์ดาวิดและชาวเยรูซาเล็ม ดังนั้นเมื่อเขาทั้งหลายมองดูท่าน ผู้ซึ่งเขาเองได้แทง เขาจะไว้ทุกข์เพื่อท่าน เหมือนคนไว้ทุกข์เพื่อบุตรคนเดียวของตน และร้องไห้อย่างขมขื่นเพื่อท่าน เหมือนอย่างคนร้องไห้เพื่อบุตรหัวปีของตน 11ในวันนั้น การไว้ทุกข์ในเยรูซาเล็มจะใหญ่โตอย่างการไว้ทุกข์เพื่อฮาดัดริมโมน ณ~ที่ราบเมกิดโด 12แผ่นดินจะไว้ทุกข์ ตามครอบครัวแต่ละครอบครัว ครอบครัวราชวงศ์ดาวิดต่างหาก และบรรดาภรรยาของพวกเขาต่างหาก ครอบครัวของวงศ์นาธันต่างหาก และบรรดาภรรยาของพวกเขาต่างหาก 13ครอบครัวของวงศ์เลวีต่างหาก และภรรยาของพวกเขาต่างหาก ครอบครัวตระกูลชิเมอีต่างหาก และภรรยาของพวกเขาต่างหาก 14และทุกครอบครัวที่เหลืออยู่ก็ไว้ทุกข์ต่างหาก และบรรดาภรรยาของพวกเขาต่างหาก


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\