เศคาริยาห์ 14

1นี่แน่ะ จะมีวันหนึ่งมาถึงเพื่อพระยาห์เวห์ เมื่อทรัพย์สินที่เขาริบไปจากเจ้านั้น เขาจะแบ่งกันท่ามกลางเจ้า 2เพราะเราจะรวบรวมประชาชาติทั้งสิ้นให้ทำศึกกับเยรูซาเล็ม เมืองนั้นจะถูกยึด ทรัพย์ในบ้านจะถูกปล้นและผู้หญิงจะถูกข่มขืน พลเมืองครึ่งหนึ่งจะตกไปเป็นเชลย แต่ประชาชนส่วนที่เหลืออยู่จะไม่ถูกตัดออกเสียจากเมือง 3แล้วพระยาห์เวห์จะเสด็จออกไปต่อสู้กับประชาชาติเหล่านั้น เหมือนเมื่อพระองค์ทรงต่อสู้ในวันสงคราม 4ในวันนั้น พระบาทของพระองค์จะทรงยืนอยู่ที่ภูเขามะกอกเทศ ซึ่งอยู่หน้ากรุงเยรูซาเล็มด้านตะวันออก และภูเขามะกอกเทศนั้นจะแยกออกเป็น 2 ส่วน จากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก โดยมีหุบเขากว้างมากคั่นอยู่ ภูเขากึ่งหนึ่งจึงจะถอยไปทางเหนือ และอีกกึ่งหนึ่งจะถอยไปทางใต้ 5และท่านจะต้องหนีทางหุบเขาของเรานั้น เพราะว่าหุบเขาแห่งบรรดาภูเขาจะมาจรดอาซาล และท่านทั้งหลายจะต้องหนีไป อย่างที่หนีจากแผ่นดินไหวสมัยอุสซียาห์ กษัตริย์ประเทศยูดาห์ แล้วพระยาห์เวห์พระเจ้าของเราจะเสด็จมา และบรรดาทูตทั้งสิ้นจะมากับพระองค์ 6ในวันนั้นจะไม่มีความหนาวเหน็บและน้ำค้างแข็ง 7จะมีแต่วัน (พระยาห์เวห์ทรงทราบ) ไม่ใช่วันสลับคืน แต่เวลาเย็นค่ำจะมีแสงสว่าง 8ในวันนั้นน้ำพุจะไหลออกจากเยรูซาเล็ม ครึ่งหนึ่งจะไหลไปสู่ทะเลด้านตะวันออก และครึ่งหนึ่งจะไหลไปสู่ทะเลด้านตะวันตก จะไหลเรื่อยไปทั้งในฤดูร้อนและฤดูหนาว 9และพระยาห์เวห์จะทรงเป็นกษัตริย์เหนือพิภพทั้งสิ้น ในวันนั้นพระยาห์เวห์จะทรงเป็นเอก และพระนามของพระองค์ก็เป็นเอกด้วย 10แผ่นดินทั้งสิ้นจะกลายเป็นที่ราบจากเกบาถึงริมโมนใต้เยรูซาเล็ม แต่เยรูซาเล็มจะดำรงสูงเด่นอยู่ในที่ตั้งของเมืองนั้น จากประตูเบนยามินถึงสถานที่ที่เป็นประตูเก่าถึงประตูมุม และจากหอคอยฮานันเอลถึงบ่อย่ำองุ่นของกษัตริย์ 11และจะมีผู้คนอาศัยอยู่เพราะไม่มีการแช่งให้พินาศอีกแล้ว เยรูซาเล็มจะอยู่อย่างปลอดภัย 12ต่อไปนี้เป็นภัยพิบัติซึ่งพระยาห์เวห์จะทรงใช้โจมตีบรรดาชนชาติทั้งหลายที่มาทำสงครามกับเยรูซาเล็ม คือ เนื้อของเขาจะเน่าเสียเมื่อเขายังยืนอยู่ได้ ตาของเขาจะเน่าคาเบ้าตา และลิ้นของเขาจะเน่าคาปาก 13ในวันนั้น ความสับสนอลหม่านอย่างใหญ่โตจากพระยาห์เวห์จะตกลงเหนือพวกเขา แล้วคนหนึ่งจะจับมือเพื่อนของตน และเขาจะยกมือขึ้นต่อสู้กันและกัน 14แม้ว่ายูดาห์ก็จะต่อสู้กันที่เยรูซาเล็ม ทรัพย์สมบัติของประชาชาติทั้งสิ้นที่อยู่ล้อมรอบจะถูกเก็บ มีทองคำ เงิน และเสื้อผ้ามากมาย 15และภัยพิบัติที่เหมือนภัยพิบัติอย่างนี้จะโจมตีม้า ล่อ อูฐ ลา และไม่ว่าสัตว์เลี้ยงชนิดใดซึ่งมีอยู่ในค่ายเหล่านั้น 16และอยู่มาบรรดาคนที่เหลืออยู่ในทุกชาติซึ่งยกขึ้นมาสู้รบกับเยรูซาเล็ม จะขึ้นไปปีแล้วปีเล่าเพื่อนมัสการกษัตริย์คือพระยาห์เวห์จอมทัพ และจะถือเทศกาลอยู่เพิง 17ถ้าตระกูลใดในพื้นพิภพไม่ขึ้นไปยังเยรูซาเล็ม เพื่อนมัสการกษัตริย์คือพระยาห์เวห์จอมทัพ ฝนก็จะไม่ตกให้เขาเหล่านั้น 18และถ้าตระกูลอียิปต์ไม่ขึ้นไปปรากฏตัวที่นั่นก็จะไม่รับฝนเหมือนกัน เขาจะรับภัยพิบัติเหมือนภัยพิบัติซึ่งพระยาห์เวห์ทรงใช้โจมตีประชาชาติอื่นๆ ซึ่งไม่ขึ้นไปถือเทศกาลอยู่เพิง 19ที่กล่าวนี้จะเป็นการลงทัณฑ์อียิปต์และประชาชาติทั้งสิ้น ซึ่งไม่ขึ้นไปถือเทศกาลอยู่เพิง 20และในวันนั้น ลูกพรวนที่ผูกม้าจะมีคำจารึกว่า "บริสุทธิ์แด่พระยาห์เวห์" และหม้อปรุงอาหารซึ่งอยู่ในพระนิเวศของพระยาห์เวห์จะเป็นเหมือนชามซึ่งอยู่หน้าแท่นบูชา 21เออ และหม้อปรุงอาหารทุกใบในเยรูซาเล็มและยูดาห์ จะเป็นของบริสุทธิ์แด่พระยาห์เวห์จอมทัพ เพื่อว่าทุกคนที่มาถวายสัตวบูชาจะเอาหม้อไปบ้าง และจะต้มเนื้อในหม้อเหล่านั้น ในวันนั้นจะไม่มีพ่อค้าในพระนิเวศของพระยาห์เวห์จอมทัพอีกต่อไป


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\