เศคาริยาห์ 3

1"แล้วทูตสวรรค์ได้แสดงให้ข้าพเจ้าเห็นโยชูวามหาปุโรหิตซึ่งยืนอยู่หน้าทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์ และซาตานยืนอยู่ข้างขวามือของท่าน จะฟ้องท่าน 2และพระยาห์เวห์ตรัสกับซาตานว่า 'โอ ซาตาน พระยาห์เวห์ทรงว่ากล่าวเจ้าเถอะ พระยาห์เวห์ผู้ทรงเลือกสรรกรุงเยรูซาเล็มทรงว่ากล่าวเจ้า นี่เป็นดุ้นฟืนที่ฉวยออกมาจากไฟไม่ใช่หรือ?' 3โยชูวาสวมเสื้อตำแหน่งสกปรกยืนอยู่หน้าทูตสวรรค์ 4และทูตสวรรค์บอกพวกที่ยืนอยู่ข้างหน้าท่านว่า 'จงเปลื้องเสื้อตำแหน่งที่สกปรกออกจากเขาเสีย' และทูตสวรรค์พูดกับท่านว่า 'นี่แน่ะ เราได้เอาความผิดบาปออกไปเสียจากเจ้าแล้ว และเราจะประดับตัวเจ้าด้วยเสื้อผ้าดีๆ' 5และข้าพเจ้าว่า 'จงให้เขาเอาผ้าสะอาดมาโพกศีรษะของท่าน' เขาจึงโพกผ้าสะอาดและสวมเสื้อตำแหน่งให้ท่าน ทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์ก็ยืนอยู่ 6และทูตสวรรค์ของพระยาห์เวห์จึงกล่าวเตือนโยชูวาว่า 7'พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสดังนี้ว่า ถ้าเจ้าดำเนินตามมรรคาของเรา และรักษาคำกำชับของเรา เจ้าจะได้ปกครองนิเวศของเรา และดูแลบริเวณของเรา และเราจะให้เจ้ามีสิทธิที่จะเข้าไปท่ามกลางผู้ที่ยืนอยู่ที่นี่ 8โอ โยชูวามหาปุโรหิต จงฟังเถิด ทั้งเจ้าและพวกสหายของเจ้าผู้ที่นั่งอยู่ข้างหน้าเจ้า เพราะคนเหล่านี้เป็นลางดี นี่แน่ะ เราจะนำผู้รับใช้ของเรามา คือพระอังกูร 9เพราะว่า นี่แน่ะ เราจะสลักข้อความบนศิลาซึ่งเราตั้งไว้หน้าโยชูวา พระยาห์เวห์จอมทัพตรัส เป็นศิลาก้อนเดียวที่มีเจ็ดหน้าและเราจะเปลื้องความผิดบาปของเมืองนี้ออกไปเสียในวันเดียว 10พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสว่า ในวันนั้นเจ้าทุกคนจะเชิญเพื่อนบ้านของเจ้าให้มานั่งใต้เถาองุ่นและใต้ต้นมะเดื่อของตน'


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\