เศคาริยาห์ 4

1"และทูตสวรรค์ที่สนทนากับข้าพเจ้ามาอีก และปลุกข้าพเจ้าเหมือนคนที่เพิ่งตื่นจากการนอนของเขา 2และท่านถามข้าพเจ้าว่า 'เจ้าเห็นอะไร?' ข้าพเจ้าตอบว่า 'ข้าพเจ้าเห็นเชิงตะเกียงทำด้วยทองคำล้วนอันหนึ่งมีชามอยู่ที่ยอด และมีตะเกียงอยู่บนนั้น 7 ดวง และมีท่อ 7 ท่อนำไปยังตะเกียงซึ่งอยู่บนยอดนั้นดวงละท่อ 3และมีต้นมะกอก 2 ต้นอยู่ข้างๆ อยู่เบื้องขวาชามนั้นต้นหนึ่ง อยู่เบื้องซ้ายต้นหนึ่ง' 4และข้าพเจ้าถามทูตสวรรค์ผู้ที่สนทนากับข้าพเจ้าว่า 'นายเจ้าข้า นี่คืออะไร?' 5ทูตสวรรค์ที่สนทนากับข้าพเจ้าตอบข้าพเจ้าว่า 'นี่คืออะไร? เจ้าไม่ทราบหรือ?' ข้าพเจ้าตอบว่า 'นายเจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่ทราบ' 6แล้วท่านจึงตอบข้าพเจ้าว่า 'นี่เป็นพระวจนะของพระยาห์เวห์ที่ให้ไว้กับเศรุบบาเบลว่า ไม่ใช่ด้วยกำลัง ไม่ใช่ด้วยฤทธานุภาพ แต่ด้วยวิญญาณของเรา พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสดังนี้แหละ 7โอ ภูเขาใหญ่ เจ้าเป็นอะไรเล่า? ต่อหน้าเศรุบบาเบล เจ้าจะเป็นที่ราบ และเขาจะนำศิลาก้อนที่อยู่ยอดมาท่ามกลางการโห่ร้องว่า "งามจริง งามจริง"~' 8"ยิ่งกว่านั้นพระวจนะของพระยาห์เวห์มายังข้าพเจ้ากล่าวว่า 9มือของเศรุบบาเบลได้วางรากฐานของพระนิเวศนี้ และมือของเขาจะสร้างให้สำเร็จ ('แล้วพวกเจ้าจึงจะทราบว่า พระยาห์เวห์จอมทัพได้ใช้ข้าพเจ้ามาหาเจ้า 10ใครจะดูหมิ่นวันแห่งการเล็กน้อย? เขาจะเปรมปรีดิ์เมื่อได้เห็นสายดิ่งที่อยู่ในมือของเศรุบบาเบล') 'ทั้งเจ็ดนี้คือบรรดาพระเนตรของพระยาห์เวห์ซึ่งมองอยู่ทั่วพิภพ' 11แล้วข้าพเจ้าจึงถามท่านว่า 'ต้นมะกอก 2 ต้นที่อยู่ข้างขวาและข้างซ้ายของเชิงตะเกียงนั้นคืออะไร?' 12และข้าพเจ้าถามท่านเป็นครั้งที่สองว่า 'กิ่งทั้งสองของต้นมะกอก ซึ่งอยู่ข้างท่อทองคำทั้งสอง ซึ่งเทน้ำมันออกนั้นคืออะไร?' 13ท่านพูดกับข้าพเจ้าว่า 'เจ้าไม่ทราบหรือว่า เหล่านี้คืออะไร?' ข้าพเจ้าตอบว่า 'นายเจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่ทราบ' 14แล้วท่านจึงกล่าวว่า 'ทั้งสองนี้คือผู้ที่ได้รับการเจิมเป็นผู้ยืนอยู่ข้างองค์เจ้านายของพิภพทั้งสิ้น'


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\