เศคาริยาห์ 6

1"และข้าพเจ้าได้เงยหน้าขึ้นอีกแลเห็น นี่แน่ะ มีรถรบ4 คันออกมาระหว่างภูเขา 2 ลูก ภูเขานั้นเป็นภูเขาทองสัมฤทธิ์ 2รถรบคันแรกเทียมด้วยพวกม้าสีแดง คันที่สองพวกม้าสีดำ 3คันที่สามพวกม้าสีขาว คันที่สี่พวกม้าด่างสีเทา 4แล้วข้าพเจ้าจึงถามทูตสวรรค์ผู้ที่สนทนากับข้าพเจ้าว่า 'นายเจ้าข้า พวกนี้คืออะไร?' 5และทูตสวรรค์นั้นตอบข้าพเจ้าว่า 'พวกนี้คือลมทั้งสี่ทิศของฟ้าสวรรค์กำลังออกมา หลังจากที่ได้เข้าเฝ้าองค์เจ้านายแห่งพิภพทั้งสิ้นแล้ว 6รถรบที่เทียมม้าสีดำตรงไปยังดินแดนทางเหนือ ม้าสีขาวตรงไปยังแดนตะวันตก และม้าสีด่างตรงไปยังแดนใต้' 7เมื่อม้าแข็งแรงออกมา มันก็ร้อนใจที่จะไปตรวจตราพื้นพิภพ และท่านกล่าวว่า 'ไปสิ ไปตรวจตราพิภพ' ดังนั้นม้าเหล่านั้นจึงตรวจตราพิภพ 8แล้วท่านจึงร้องบอกข้าพเจ้าว่า 'นี่แน่ะ ม้าที่ไปยังประเทศเหนือทำให้วิญญาณของเราสงบนิ่งในประเทศเหนือนั้น'~" 9และพระวจนะของพระยาห์เวห์มายังข้าพเจ้าว่า 10"จงเอาเงินและทองคำจากเฮลดัย โทบียาห์ และเยดายาห์ ซึ่งเป็นเชลยที่กลับจากบาบิโลน และในวันเดียวกันนั้นจงไปยังเรือนของโยสิยาห์ บุตรเศฟันยาห์ 11จงเอาเงินและทองคำนั้นทำเป็นมงกุฎ และสวมบนศีรษะของมหาปุโรหิต คือโยชูวาบุตรเยโฮซาดัก 12และกล่าวแก่เขาว่า 'พระยาห์เวห์จอมทัพตรัสดังนี้ว่า นี่แน่ะ ชายผู้ที่มีชื่อว่าพระอังกูร เพราะท่านจะแผ่กิ่งก้านในสถานที่ของท่าน และจะสร้างพระวิหารของพระยาห์เวห์ 13ท่านผู้นี้แหละจะเป็นผู้สร้างพระวิหารของพระยาห์เวห์ และจะรับเกียรติศักดิ์ และจะนั่งและปกครองอยู่บนราชบัลลังก์ของท่านและจะมีปุโรหิตผู้หนึ่งอยู่ข้างบัลลังก์ของท่าน และจะมีการประสานงานอย่างดีระหว่างท่านทั้งสอง' 14และมงกุฎนั้นจะอยู่ในพระวิหารของพระยาห์เวห์ เพื่อให้เป็นอนุสรณ์และอยู่ในการดูแลของเฮลดัย โทบียาห์ เยดายาห์ และโยสิยาห์ บุตรเศฟันยาห์ 15"บรรดาผู้ที่อยู่ห่างไกลจะมาช่วยสร้างพระวิหารของพระยาห์เวห์ และท่านทั้งหลายจะทราบว่า พระยาห์เวห์จอมทัพทรงใช้ข้าพเจ้ามายังท่าน ถ้าท่านทั้งหลายจะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่านอย่างเคร่งครัด สิ่งนี้จะเกิดขึ้นแน่นอน"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\