เศคาริยาห์ 9

1ครุวาท พระวจนะของพระยาห์เวห์มากล่าวโทษเมืองหัดราก และจะมาอยู่เหนือเมืองดามัสกัส เพราะว่าเมืองซีเรียเป็นของพระยาห์เวห์ แม้กระทั่งอิสราเอลทุกเผ่าด้วย 2เมืองฮามัทซึ่งมีเขตแดนติดกันก็รวมอยู่ด้วย ไทระกับไซดอนแม้จะเป็นเมืองฉลาดก็ตาม 3ไทระสร้างกำแพงป้อมไว้กันเมือง และสะสมเงินไว้เป็นกองอย่างกองฝุ่น และทองคำอย่างฝุ่นตามท้องถนน 4นี่แน่ะ องค์เจ้านายจะทรงปลดเอาข้าวของของเมืองนี้ไปเสีย และเหวี่ยงทรัพย์สินของเมืองนี้ลงไปในทะเล และไทระจะถูกไฟเผาผลาญเสีย 5เมืองอัชเคโลนจะเห็น และกลัว เมืองกาซาจะเห็น และสั่นสะท้านอย่างยิ่ง เมืองเอโครนด้วยเหมือนกัน เพราะความหวังของเมืองนี้จะหมดไป กษัตริย์จะตายไปจากเมืองกาซา เมืองอัชเคโลนจะไม่มีคนอาศัยอยู่ 6คนเลือดประสมจะมาอยู่ในเมืองอัชโดด เราจะทำให้ความหยิ่งผยองของฟีลิสเตียสูญสิ้นไป 7เราจะเอาโลหิตออกไปเสียจากปากของเขา และเอาของโสโครกออกไปจากระหว่างซี่ฟันของเขาเสีย คนที่เหลืออยู่ในเมืองนี้จะเป็นของพระเจ้าของเราด้วย จะเป็นเหมือนตระกูลหนึ่งในยูดาห์ และคนเอโครนจะเหมือนคนเยบุส 8และเราจะตั้งค่ายที่นิเวศของเราเป็นกองยาม เพื่อจะไม่ให้ใครเดินทัพไปมาได้ จะไม่มีผู้บีบบังคับมาข่มขี่เขาได้ เพราะบัดนี้เราเห็นกับตาของเราเอง 9ธิดาแห่งศิโยนเอ๋ย จงร่าเริงอย่างยิ่งเถิด โอ บุตรีแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ย จงโห่ร้อง นี่แน่ะ กษัตริย์ของเธอเสด็จมาหาเธอ ทรงความยุติธรรมและความรอด พระองค์ทรงอ่อนสุภาพและทรงลา ทรงลูกลา 10พระองค์จะทรงกำจัดรถรบเสียจากเอฟราอิม และม้าเสียจากเยรูซาเล็ม ธนูสงครามถูกกำจัดเสียด้วย และพระองค์จะทรงบัญชาสันติภาพให้มีแก่ประชาชาติทั้งหลาย อาณาจักรของพระองค์จะตั้งอยู่จากทะเลนี้ไปถึงทะเลโน้น และจากแม่น้ำนั้นไปถึงสุดปลายพิภพ 11ส่วนเจ้าเล่า เพราะโลหิตแห่งพันธสัญญาของเราซึ่งมีต่อเจ้า เราจะปลดปล่อยเชลยในพวกเจ้าให้เป็นอิสระจากบ่อแห้งนั้น 12โอ เชลยที่มีความหวังเอ๋ย จงกลับไปยังที่กำบังเข้มแข็งของเจ้า วันนี้เราประกาศว่า เราจะคืนแก่เจ้าสองเท่า 13เพราะเราได้ดัดยูดาห์เหมือนโค้งคันธนู เราได้ทำเอฟราอิมให้เป็นลูกธนู โอ ศิโยนเอ๋ย เราจะเร้าใจบุตรทั้งหลายของเจ้าให้ต่อสู้ ต่อสู้บุตรทั้งหลายของเจ้านะกรีซเอ๋ย และแกว่งเจ้าอย่างดาบของนักรบ 14แล้วพระยาห์เวห์จะทรงปรากฏเหนือเขาทั้งหลาย และลูกธนูของพระองค์จะออกไปเหมือนฟ้าแลบ พระยาห์เวห์องค์เจ้านายจะทรงเป่าเขาสัตว์ และเสด็จไปในลมพายุจากทิศใต้ 15พระยาห์เวห์จอมทัพจะพิทักษ์รักษาพวกเขาไว้ และเขาจะล้างผลาญและเหยียบนักยิงสลิ่งลง และจะดื่มโลหิตของเขาอย่างเหล้าองุ่น และจะอิ่มเหมือนชาม เปียกชุ่มเหมือนมุมแท่นบูชา 16ในวันนั้น พระยาห์เวห์พระเจ้าของเขาจะทรงช่วยเขา เพราะเขาทั้งหลายเป็นประชากรของพระองค์ดังฝูงแกะ เขาจะส่องแสงในแผ่นดินของพระองค์ อย่างกับเพชรที่อยู่ในมงกุฎ 17เออ นั่น ช่างดีและสวยงามเสียจริงๆ เมล็ดข้าวจะทำให้คนหนุ่มเติบโต และเหล้าองุ่นจะทำให้หญิงสาวเจริญวัย


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\