เศฟันยาห์ 1

1พระวจนะของพระยาห์เวห์ที่มาถึงเศฟันยาห์บุตรคูชี ผู้เป็นบุตรเกดาลิยาห์ ผู้เป็นบุตรอามาริยาห์ ผู้เป็นพระราชโอรสของกษัตริย์เฮเซคียาห์ ซึ่งมาในรัชกาลโยสิยาห์ พระราชโอรสของอาโมน กษัตริย์แห่งยูดาห์ 2"เราจะกวาดล้างทุกอย่าง ไปจากพื้นพิภพ" พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ 3"เราจะกวาดล้างทั้งคนและสัตว์ เราจะกวาดล้างนกในอากาศ ทั้งปลาในทะเลด้วย เราจะโค่นคนอธรรม เราจะกำจัดมนุษย์ ไปจากพื้นพิภพ" พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้แหละ 4"เราจะเหยียดมือของเราออกต่อสู้ยูดาห์ และต่อสู้ชาวเยรูซาเล็มทั้งหมด เราจะกำจัดสิ่งที่เหลือของพระบาอัลเสียจากสถานที่นี้ ทั้งชื่อปุโรหิตต่างชาติพร้อมกับพวกปุโรหิตที่ไหว้รูปเคารพ 5และกำจัดพวกที่กราบลงบนดาดฟ้าหลังคาตึก เพื่อไหว้บริวารแห่งฟ้าสวรรค์ และพวกที่กราบลงสาบานต่อพระยาห์เวห์ แล้วยังกราบลงสาบานโดยพระมิลโคม 6รวมทั้งพวกที่หันกลับจากการติดตามพระยาห์เวห์ คือพวกที่ไม่ได้แสวงหาพระยาห์เวห์หรือทูลถามพระองค์" 7จงเงียบสงบเฉพาะพระพักตร์พระยาห์เวห์องค์เจ้านาย เพราะว่าวันแห่งพระยาห์เวห์มาใกล้แล้ว พระยาห์เวห์ทรงเตรียมการบูชาแล้ว และทรงแยกพวกที่พระองค์ทรงเชิญไว้ให้บริสุทธิ์ 8แล้วในวันแห่งการบูชาของพระยาห์เวห์ "เราจะลงโทษพวกเจ้านายและบรรดาพระราชโอรสของกษัตริย์ ทั้งทุกคนที่แต่งตัวด้วยเครื่องแต่งกายต่างด้าว 9ในวันนั้น เราจะลงโทษ ทุกคนที่กระโดดข้ามธรณีประตู และพวกที่ทำให้บ้านเจ้านายของเขา เต็มไปด้วยความทารุณและการหลอกลวง" 10พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า "ในวันนั้น จะมีเสียงร่ำร้องจากประตูปลา และเสียงร้องไห้จากแขวงที่สอง และเสียงโครมครามจากเนินเขา 11โอชาวตำบลครก จงร้องไห้ เพราะพ่อค้าไม่เหลือสักคน ทุกคนที่ชั่งเงินก็ถูกกำจัดเสีย 12ในเวลานั้นเราจะเอาตะเกียงส่องดูเยรูซาเล็ม และเราจะลงโทษพวกไม่รู้ร้อนรู้หนาวมานาน เหมือนตะกอนเหล้าที่เกรอะจนหนา ผู้ที่คิดในใจของตนว่า 'พระยาห์เวห์จะไม่ทรงให้สิ่งดี และพระองค์ก็จะไม่ทรงให้สิ่งร้าย' 13แต่ทรัพย์สมบัติของพวกเขาจะถูกปล้น และบ้านของพวกเขาจะร้างเปล่า ถึงแม้จะสร้างบ้านเรือน เขาทั้งหลายก็จะไม่ได้อยู่ ถึงแม้จะทำสวนองุ่น เขาทั้งหลายก็จะไม่ได้ดื่มเหล้าองุ่นจากสวนนั้น" 14วันแห่งพระยาห์เวห์อันยิ่งใหญ่ใกล้เข้ามาแล้ว ใกล้เข้ามาและเร่งมาก เสียงร้องในวันแห่งพระยาห์เวห์ก็ขมขื่น นักรบจะร้องเสียงดังที่นั่น 15วันนั้นจะเป็นวันแห่งพระพิโรธ เป็นวันที่ทุกข์ใจและระทม เป็นวันที่มีความพินาศและการทำลายล้าง เป็นวันที่มืดและหม่นหมอง เป็นวันที่เมฆคลุมและมืดทึบ 16วันที่มีเสียงแตรและเสียงโห่ร้องของสงคราม ต่อสู้บรรดาเมืองที่มีปราการ และต่อสู้บรรดาป้อมสูง 17เราจะนำทุกข์ภัยมาสู่มนุษย์ พวกเขาจะเดินอย่างคนตาบอด เพราะเขาได้ทำบาปต่อพระยาห์เวห์ โลหิตของเขาจะถูกเทออกเหมือนฝุ่น และเนื้อของเขาจะถูกเทออกเหมือนมูลสัตว์ 18เงินหรือทองคำของเขาก็ดี จะไม่สามารถช่วยกู้เขา ในวันแห่งพระพิโรธของพระยาห์เวห์ และด้วยไฟแห่งความหวงแหนของพระองค์ พิภพทั้งหมดจะถูกเผาผลาญ พระองค์จะทรงทำให้ชาวพิภพทั้งหมด ถึงจุดจบอย่างสิ้นเชิงและน่ากลัว


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\