1 AKORINTHO 10

1Aruayia na aarayia, inkwenda bûririkana bûra gwakarîkire kîrî biûyûûyû beetû bara baatongoreereetue i Musa rwanda. Bonthe baatongoreerue n'îtu baaringa îria na magûrû bathiîrîîte nthîgûrû îmbûmo. 2Bonthe baabaatithîîrue îtuuni na îriani baatuîka athingati ba Musa. 3Na bonthe ibaarîîre irio bimwe bia gîîkîrundu beetwe i Ngai birî kîama. 4Na kûnyua ibaanyuire gîakûnyua kîmwe gîa gîîkîrundu n'ûntû baanyuire kuuma kîrî iiga rîa gîîkîrundu rîra rîathiyanagia na bo. Na rîo iiga rîru i rîo Kîrîstû. 5Îndî amwe na ûgu, Ngai ataakenua i baingî baao. Na i kîo gîatûmire bakua, biimba biao bianyagaara rwanda rûrû. 6Mantû mama maakarîkire matuîka ngerekano kîrî tiû, kaingo tûtiga kwendaga kûrûthaga mantû maathûûku ta bûra Aisiraeri baarûthire. 7Na kaîrî, i kaingo tûtaromba ngai cia ûrongo, ta bûra bamwe baao baarûthire. Na wata bûra kwandîkîîtwe Maandîkooni Maatheru, "Antû baarûthire kîatho, baakara nthî baarîa, baanyua, rîru baarûngama baina ndanci." 8Tûtikeeyieni wîyia bwa ûmaramari, ta bûra bamwe ba Aisiraeri baarûthire, baakua antû ngiri mîrongo îîrî na bathatû ntugû îmwe. 9Tûtikaagerieni Mwathani, ta bûra bamwe baao baarûthire, baarûmangwa i njoka baakua. 10Na tûtikaanunguneeni ta bûra bamwe baao baarûthire, baûragwa i mûraîka ûra aathiranagia. 11Mantû mamu maakarîkire kîrî bo, maakarîkire matuîka ngerekano kîrî tiû, matûrutana, tiû tûrî ku ntugûûni ino cia kwingia mûbango wake. 12Kwoogu, ûra akûthûgaania narikîîte wîtîgioni abatîîrue eemenyeera atikaaye kûthûngîra wîyiani. 13Na ririkanagaani atî, magerio mara mabûûyagîîra matirî mûkûûrani na ma antû bara bangî. Na Ngai i mwîtîgia. Atiireka bûgerua nkûrûki ya bûra bûûmba kûûmîîria. Akabwonagia bûra bûkaarûthaga bûtacindîîrwe i magerio. 14Kwoogu, eendwa baakwa, bûtikaarombageeni ngai cia ûrongo. 15Ndîaria naabi ta antû baûgî nkwaria na bo. Wana biû ibûkûmenya n'ûmma nkwaria. 16Rîra tûnyunyanagîra gîkombeeni kîra tûûragia Ngai athaarime, anga ti ngwatanîro ya nthakame ya Kîrîstû wîgagua tûrî n'yo? Na rîra tûrîyaga mûgaate ûra tûng'enyûranaga, anga ti ngwatanîro ya mwîrî wa Kîrîstû wîgagua tûrî n'yo? 17Kûrî mûgaate ûmwe, kwonania twinthe wana kinya ûkeegua tûrî baingî, tûrî mwîrî ûmwe n'ûntû twinthe tûrîyaga mûgaate ûyu ûrî ûmwe ûgu. 18Tathûgaanîriani Aisiraeri. Bara barîyaga igongwana anga ti ngwatanîro îra barî n'yo na kîra kîrî kîthînjîrooni boonanagia? 19Tika nkuuga ngai ya ûrongo i gîntû kûrî, kana irio bira irutîrîtwe i gîntû. 20Bûra nkuuga n'atî, bira birutagwa birutagîrwa irundu bithûûku, îndî ti Ngai arutagîrwa bio. Na ntikwenda bûgwatana na irundu bithûûku. 21Bûtinyua kuuma gîkombeeni kîa Mwathani na kîa irundu bithûûku. Na bûtirîîra meethaani ya Mwathani na ya irundu bithûûku. 22Ga tûkwenda Mwathani agwatwa i rûriitho? Ga tûkwona taka tûmûkîria inya? 23Bamwe beenu baugaga, "Tiû gûtirî ûntû twonaga bûrî bûthûûku." Nwa buuge ûgu, îndî narîo mantû mara tûûmba kûrûtha ti meega monthe. Nwa buuge, "Tiû gûtirî ûntû twonaga bûrî bûthûûku," îndî ti mantû monthe mateethia bara bangî. 24Ûtikeende ûganîrwa wenka. Enda muntû ûra ûngî wana we aganîrwe. 25Muntû nwa arîe nyama ira ciendagua thokooni. Ûtikaûrie biûria ûgîcûa kûmenya kana i nyama ira ûthûgaanagia i mabîtia gûcirîa. 26Nwa ûcirîe n'ûntû Maandîkooni Maatheru kwandîkîîtwe, "Nthîgûrû n'ya Mwathani, na bionthe bira birî ku." 27Muntû atarî mwîtîgîri agakûthookia gwake bûrîyanîra, ûkaaya kûthi, îrîa kîonthe kîra gîkaareetwa. Ûtikaûrie biûria ûgîcûa kûmenya kana i gîntû kîra ûthûgaanagia i mabîtia gûkîrîa. 28Îndî muntû agakwîra, "Nyama îno nîrarutîrîtwe ngai cia ûrongo," ûtikaamîrîe n'ûntû muntû ûyu agûkwîra ûgu, waûmba kwîgua akîthûgaanagia i mabîtia kûmîrîa. 29Ntikuuga i thîîna kîrî woû kûmîrîa, îndî i kîrî muntû ûra ûngî. Na i kî n'ûntû mantû mara mbûmba kûrûtha matabatîîrue makûrûkana na bûra mwîtîgîri ûra ûngî athûgaanagia? 30Ûkaaya kwîgua incookagîria Ngai nkaatho ampa irio bina rî, i kî n'ûntû muntû akauga inkûbîtia ndabirîa na n'irio ncookeretie Ngai nkaatho n'ûntû bwa gûmpa bio? 31Kwoogu gîntû kîonthe kîra bûkaarîa kana bûkaanyua, kîrîyageeni na kînyunyageeni bûgîkumagia Ngai. 32Bûtikaarûtheeni ûntû bûûmba kûreetera Ayaundi, bara batarî Ayaundi, kana kanica ya Ngai, thîîna. 33Rûthagaani bûra ndûthaga. Ncûûgagia gûkenia muntû wonthe na mantû monthe mara ndûthaga. Nticûaga nganîrwa ninka. Ncûaga kwona nkûrûtha bûra bûgaateethia antû bonthe, kaingo boonokua.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\