NGÛGÎ 27

1Îgiita rîgûkinya rîra kwabangîîtwe tûkaathi nthîgûrû ya Itaaria, gwatuîka Paûrû na agwate bangî bakairwa i Njurias, ûmwe wa arûngamîîri ba acikaarî. Aarûngamîîrîîte gîkundi gîetagwa Mbûûtû ya Kaisaarî. 2Tweethîra meeri Andiramîtiamu îrî akubî kûthi, twatwa. Yarî îgaakûrûkîîra taûni igana ûna cia rûteere rwa îria rwa nthîgûrû ya Îcia. Itwarî na Mûmacendonia twathiyanîîtie n'we eetagwa Arîstakas. Aarî wa kuuma taûni ya Thesaronike. 3Rûûni twakinya taûni ya Sindoni. Njurias eegua Paûrû kîao, amwaa rûûtha rwa kwona acoore baake kaingo eewa bira eegagua arî na ûbatu bwa bio. 4Tûkuuma agu taûni înu twathi na mbere na rûgendo. Îndî n'ûntû bwa bûra ruuo rwabuutanaga rûtûtarîîte, twekirimania na gîcîgîîrio kîa îria gîa Kupooro gîtûrigîîrîîtie kîrî bwa njara ya ûmotho. 5Twakûrûkîîra akubî na gîteere gîa Sirîsia na gîa Pamburia, twakinya taûni yeetagwa Maîra, gîteere gîa Raîkia. 6Tûrî agu taûni ya Maîra, Njurias oona meeri îngî yaumîîte Aregicandiria îthiîte nthîgûrû ya Itaaria. Atwîra tûtwe yo. 7Ntugû inyingî twathi mpoora, îndî twaûmba gûkinya na thîîna woogu taûni yeetagwa Kinindos. N'ûntû bwa bûra ruuo rwabuutanaga mwanka rwatûrigîîria kûthi na mbere tûtarîîte naara twathiîte, twagarûka. Twathi twîkirimanîîtie na gîcîgîîrio gîa Kiriti gîtûrigîîrîîtie, twakûrûka taûni yeetagwa Sarimone. 8Twathi tûrî akubî na rûteere rwa îria mwanka twakinya na thîîna woogu bantû eetagwa Karus Rimenas. (Kuuga ûgu i ta kuuga 'Bantû eega a meeri kûrûngama'.) Bantû agu atirî kûraaya na taûni ya Rasea. 9Itwarî tûgûta îgiita mûno îriani. Îgiita irîarî rîkûthûûka kwagîa ûgwati bwa kûthi na mbere na rûgendo. Kwarî nyuma ya ntugû îra Ayaundi baarutaga kîgongwana n'ûntû bwa meeyia maao. Paûrû abaatha abeera, 10"Ka mbwîreeni aba. Bûra nkwona, tûkaaya kuuma aaga rûgendo rwetû ûkeegua rûrî na thîîna na rûreete acaara ya mîrigo na meeri. Na wana mîoyo yetû yaûmba kûûra." 11Îndî Njurias ataathingata ûgu Paûrû aabeeraga. Aathingatire bûra ndereba na mwene meeri baugire. 12N'ûntû bantû agu twarûngi ataarî eega a gûkara kagiita ga mpîo, antû bara baingî bauga tûthi na mbere na rûgendo twone kana gûkîûmbîka tûgakinya taûni ya Biniksi, tûgakara oogo kagiita ga mpîo. Biniksi nîarî bantû eega a meeri kûrûngama gîcîgîîrioni gîa Kiriti. Mbarî cia yo ciîrî ciankanîîte na îria. 13Karuuo kaniini kaanjîîria kûbuutana kaumîîte bwa ûmotho. Antû bara baingî baathûgaania mûbango wao ûkûbua. Baûkîîria nanga baathi beekirimanîîtie na Kiriti, barî akubî na rûteere rwa îria. 14Nyuma ya îgiita rîtarî rîraaya kwagîa na kîbuubani kîînene mûno kiumîîte Kiriti. Kîbuubani gîku gîetagwa 'Eurakuro'. 15Gîakondoria meeri, tweethîra n'ûtheri gûcûûgia kûthi mbere. Kwoogu twarekana na meeri yakondorua. 16Twateethirue i gacîgîîrio kaniini ka îria geetagwa Kaunda. Twathi twîkirimanîîtie na ko gatûrigîîrîîtie twaûmba kûthûkia na thîîna gatarû kara kaniini koogagîîrwa nyuma ya meeri. 17Bakûrûtha ûgu, baathûkia mîkanda booga n'yo meeri îrî yonthe kaingo iita nkûrûki. Na n'ûntû ibaakuthûkaga meeri îtiira mûthanga wîthîreene amwe rungu rwa rûûyî bantû eetagwa Satis, beendamia gîtambaa kîra gîûkagîîrua kaingo rîra kîabuîgwa i ruuo meeri îthi, rîru baarekeeria meeri yakondorua i ruuo. 18Rûûni kîbuubani gîkûthi na mbere, baaruta mîrigo îra meeri yakamatîîte bakîgeraga îriani. 19Aûkeeni baaruta into bia meeri yo yongwa bira yakamatîîte bakîgeraga îriani. 20Tûtoona riûa kana nthata ntugû inyingî. Kîbuubani kîathi na mbere mwanka wîrîgîîro bwa kwonoka bûra twarî na bu bwathira. 21Bagûkara mûno batarîa irio, Paûrû aarûngama abeera, "Aba, kaaba ûkeegua bwambîgiirue nkûbwîra tûtikaume Kiriti. Bûtikîona thîîna îno kana bûgîa acaara îno. 22Îndî ûmîîriani n'ûntû gûtirî nwa ûmwe wacienu akaûra. I meeri yonka îkeenyangua. 23Ûtugû bûthiru mûraîka wa Ngai wakwa, Ngai ûra ntûmîkagîra araayire aarûngama waagu akubî naani. 24Aambîîra, 'Ûtikaamake, Paûrû! Nwa ûkaarûngama mbere ya Kaisaarî. Na n'ûntû bwa ûtugi bwa Ngai namenyeereete mîoyo ya bara bonthe bûthiyanîîtie na bo, n'ûntû ûrî oogo.' " 25Paûrû abeera, "Kwoogu, aba, ûmîîriani n'ûntû mbîtîgîîtie Ngai atî gûgaakara woogu arambîîrire. 26Îndî amwe na ûgu, kîbuubani nwa gîgaatwira rûteere rwa gîcîgîîrio kîna kîa îria." 27Ûtugû bwa mûthenya wa îkûmi na îna, kîbuubani nwa gîatûkondoreetie îriani rîa Menditarîniani. Ûtugû ta gatî kanene ûgu, aruti ngûgî ba meeri baanjîîria kûthûgaania tûrî akubî gûkinya rûteere rwa îria. 28Baathûkia rûrigi rwogeeretwe cuuma, beendamia rûûyîîni mwanka rwatonga nthîgûrû. Rîru baaruta baathima boona ûraaya bwa ndia bwarî biiti îgana rîa mîrongo îîrî. Tûkûthiyanga bantû atarî araaya mûno baathima kaîrî boona ndia yakinya biiti mîrongo kenda. 29Boonaga taka tûûmba gûtiira rwara rwa iiga kuuma agu. Kwoogu baariamia nanga inya ira ciarî nyuma ya meeri. Rîru baaromba gûkea na mpwî. 30Aruti ngûgî ba meeri baaruta gatarû kara kaniini bakeendamia rûûyîîni beetuîkithîîtie ibakwenda kûthi kûriamia nanga cia mbere, îndî ibeendaga gûtoorooka. 31Paûrû eera Njurias na acikaarî, "Antû baba bauma, gûtirî wacietû akoonoka." 32Acikaarî baagiita mîkanda îra yathaîkîîrîîte gatarû, kaathi na rûûyî. 33Kûrî akubî gûkea, Paûrû, abeera i kaaba bakarîa. Abeera, "Bûraarî thîînaani ntugû îkûmi na inya wabûtarîa nwa mbi. 34Kwoogu i kaaba bûkarîa gîntû bûtigaakue. Gûtirî we wacietû agaata nwa rûtundu rûmwe rwa kîongo gîake." 35Paûrû aathûkia mûgaate. Aacookeria Ngai nkaatho barî oogo bonthe, aung'enyûra aanjîîria kûrîa. 36Bonthe baûmîîria, woora muntû aarîa. 37Twinthe bara twarî meeriini înu twarî antû magana maîrî ma mîrongo mûgwanja na bathanthatû. 38Bonthe bakûrîa babaa, baaruta ngano îra meeri yakamatîîte bakîgeraga îriani, kaingo meeri yûtha. 39Gûgûkea bataamenya i kû twarî. Boona bantû kwarî na mûthanga na tûrîma tûrî nteere. Boona arî bantû eega a gûtarithia meeri weegua bûkîûmbîka. 40Kwoogu baagiita mîndo îra nanga ciogeereetwe na baatharia mîndo îra yogeeretwe nthigû cia kûbîndûra. Rîru beetithia gîtambaa kîra gîûkagîîrua kaingo rîra kîabuîgwa i ruuo meeri îthi. Meeri yathi yerekerete bwa rûteere rwa îria. 41Meeri yatiira kîthûmba kîa mûthanga gûku rûûyîîni, yagwatwa rungu mbarî ya mbere, yaremwa kûthi. Yaanjîîria kwombokana nyuma n'ûntû bwa inya ya mîkumbîîrî ya îria. 42Acikaarî boona kaaba bakaûraga agwate bonthe kaingo batathambîra bakinya rûteere rwa îria batoorooka. 43I mûrûngamîîri wao aabagiriirie batirabaûraga n'ûntû neendaga kwonokia Paûrû. Eeyana watho auga muntû wonthe ûra akîûmba kûthûngûtha athûngûthe athambîre mwanka rûteere. 44Auga bara bangî babathingate bathi bagwete mbaû kana icuubî bira biarebûkîîte meeriini. Ûgu i bu gwakarîkire, twinthe twakinya rûteere rwa îria tûrî mwoyo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\