RUKA 1

1Antû baingî ibaageriirie baandîka bakiugaga mantû mara makarîkîîte kîrî tiû. 2Baandîkire wata bûra twerîîtwe mo i bara baarî oogo makîrûthwa. Bara baarî akûûyî na atûmîîria ba kiugo kuuma kîambîrîria ibaatwîrire bûra gwakarîkire. 3Nyuma ya ngûcûnkûûna kaumo ka mo monthe ndoona bûra maakari, wana niû indaroonire nkwandîkîre mo tarîîria, woû mûkaathe Thiobiras. 4Ndîkwandîkîra kaingo ûmenya ûmma bwa mantû mara warutanirwe. 5Eronde arî mûnene wa Njundea, ikwarî na mûthînjîri wa Ngai eetagwa Cakaria. Aarî ûmwe wa athînjîri bara baataragîrwa gîkundiini kîa Abiya. Wana mwekûrû wake, Ericabethi, aarî wa rûrîîyo rwa Arûni, mûthînjîri ûra mûnene wa Ngai. 6Barî baîrî, baarî antû baatheru nkoro kîrî Ngai na ibaathîkagîra mawatho na maathana maake monthe. 7Bataarî na twana n'ûntû Ericabethi aarî nthaata na barî baîrî, ibaarî bagûkûra mma. 8Kagiita ka athînjîri ba gîkundi kîa Abiya gagûkinya, Cakaria aathûngîra nyomba ya Ngai kûruta ngûgî. 9Na wata bûra wîthîre bwa athînjîri ba Ngai bwakari, i kuura baaringire, Ngai aboonia ngûgî îra woora ûmwe waciao akaaruta. Cakaria n'we aathuurirwe athûngîra nyomba ya Mwathani atoogia macoco. 10Îgiita rîgûkinya rîa gûtoogia macoco, kîrîndî kîonthe îkîarombaga kîrî ome naara kîagîrîtwe kwîgua kîrî. 11Mûraîka wa Mwathani aaya gûku Cakaria aarî, aarûngama rûteere rwa ûrîo rwa bantû ara macoco maabîîthagîrua. 12Cakaria akûmwona aagwatwa i kîrikithi, aatua kwîgua ûguaya. 13Mûraîka amwîra, "Ûtikaamake Cakaria. Ngai neegîîtue maromba maaku. Mwekûrû waku Ericabethi agagûciarîra kaana ga kaîyî ûgeete Njoana. 14Kaana gaku gagaatûma ûkena na ûgwîrua. Na antû baingî bagaakeneera gûciarwa gwa ko. 15Akeegua arî mûruti ngûgî ya Mwathani ûmûnene. Atikooro anyua ncoobi kana anyua gîntû gîa gûtogoonia. Akeegua aûyûrîîtwe i Kîrundu Ûmûtheru kuuma gûciarwa. 16Akaagarûra antû ba Isiraeri bacooke kîrî Mwathani Ngai wao. 17Njoana akaaya mbere ya Mwathani aaya, na akeegua atongoreetue i Kîrundu, arî na inya ta ya Eriya. Agaatûma aciari beendage aana baao. Na agaatûma aregi bagarûka bathûgaanagie ta antû baagîru nkoro. N'we akaathuuranîra Mwathani antû baake." 18Cakaria aûria mûraîka, "N'ata nkaamenyanga ûntû bûbu bûgaakarîka? Niû ndî mûkûrû, na wana mwekûrû wakwa n'ûmûkûûrû kûrû." 19Mûraîka amûcookeria amwîra, "I niû Ngaburieri ûra arûngi mbere ya Ngai. Ntûmirwe i Ngai mbûya kwaria naawe nkwîra ntheto ino imbega. 20Ka ngûkwîra, ûtiaria kaîrî kuuma îîndî ûgu mwanka rîra mantû mama magaakarîka, n'ûntû ûtireetîgania na ntheto ciakwa ira igaatuîkîka îgiita rîa cio rîakinya." 21Mantû mamu mathiîte na mbere woogû, antû nwa baakari nja beeteereete Cakaria. Baarigara baatua kûûrania, "I mbi n'ûntû Cakaria aakara nyomba ya Ngai îgiita rîgana ûgu?" 22Akuuma ataûmba kwaria na bo na kanyua kaîrî. Aabonagîîria mantû na njara akî. I rîo baamenyire kûrî kîoneki oona arî ndeni ya nyomba ya Ngai. 23Îgiita rîao rîa ûthînjîri rîkûthira, Cakaria eenûka mûciî wake. 24Nyumaani Ericabethi mwekûrû wake aagîa nda. Akûmîgîa atauma nyomba bantû a mîeri îtaano. Aakaraga akiugaga, 25"Mwathani agûnteethia aanthiria îgi rîra ndaraarî na rîo kîrî antû!" 26Nda ya Ericabethi îgûkinyia mîeri îthanthatû, Ngai aatûma mûraîka Ngaburieri taûni ya Nasareethi îra îrî gîteere kîa Gariiri. 27Aamûtûmire kîrî mwarî eetagwa Maria, ataamaamîîte na muntû mûrûme. Maria aakeethagua agûrwa i mûthaka eetagwa Njosebu, wa rûrîîyo rwa Ndaundi. 28Mûraîka aathi kîrî we amûkeethia amwîra, "Woû ûrî ûmûthaarime mûno na Mwathani arî amwe naawe." 29Maria akwîgua mîgambo înu, aamaka mûno. Aarigara n'ûntû bûbu. 30Mûraîka amwîra, "Ûtikaamake, Maria. Ngai nakeneete i woû. 31Ûkaagîa nda ûciare kaana ga kaîyî ûgeete Yiesû. 32Agaatuîka mûnene na ageetagwa Mwana wa Ngai ûra arî îgûrû mûno. Na Mwathani Ngai akamwaa ûnene bwa kîûyûûyû gîake, Ndaundi. 33Akaatha rûrîîyo rwa Njakubu tene na tene, na ûnene bwake bûtiithira rî kana rî." 34Maria aûria mûraîka, "Mantû mama magaakarîkanga ata na niû ntaamaama na muntû mûrûme?" 35Mûraîka amûcookeria amwîra, "Kîrundu Ûmûtheru akaaya kîrî woû, na inya ya Mwathani ûra arî îgûrû mûno îgagûkinyîîra. Kwoogu kaana kara gagaaciarwa gageetwa mûtheru, Mwana wa Ngai. 36Ndîenda ûmenya Ericabethi ûra wenu, n'ûmûrito na wone we n'ûmûkûûrû kûrû. Îîndî ûûgû arî na nda ya mîeri îthanthatû n'ûntû gûtirî bu Ngai ataûmba kûrûtha, na antû baraugaga i nthaata." 38Maria auga, "Niû ndî mûruti ngûgî wa Mwathani, inkare woogu wauga." Mûraîka amûtiga aathi. 39Kagiita gaku Maria auma agu na mpwî aathi bwa taûni yarî gatîgatî ka irîma bia Njundea. 40Agûkinya gwa Cakaria, aathûngîra nyomba aakeethia Ericabethi. 41Ericabethi akwîgua nkeethi ya Maria, kaana gaatûûbatûûba karî nda. Ericabethi aûyûrwa i Kîrundu Ûmûtheru. 42Augîîria na inya auga, "Woû ûrî ûmûthaarime kîrî aka bonthe. Wana kaana kara ûgaaciara i kaathaarime! 43Niû ndî ûû wa kûriûngîrwa i gina wa Mwathani wakwa? 44Nkwîgua wankeethia, kaana igagûtûûbatûûbaga karî nda i gîkeno. 45Woû ûrî ûmûthaarime n'ûntû bwa gwîtîgia bûra weerirwe i Mwathani bûgaakarîka." 46Maria auga, "Ingûkumia Mwathani na nkoro yakwa yonthe, 47ingûkena mûno n'ûntû bwa Ngai Mwonokia wakwa. 48Akûndirikana niû mûruti ngûgî wake ûmûkirîîru kuuma îîndî ûgu nciarwa cionthe ikaugaga ndî ûmûthaarime. 49Ngai ûra arî inya akûndûthîra mantû maanene, riîtwa rîake i rîîtheru. 50Nabeegagua kîao bara bamûtîîyaga, nciarwa na nciarwa. 51Narûthaga manene na inya yake. Naaraganagia bara beekumagia mathûgaanioni maao. 52Narutaga bara banene itîîni bia ûnene, akaneneia bara beenyithagia. 53Bara barî na yûûra rîa mantû meega, nababaithagia na mo, akeengatia itonga bikathi njara intheri. 54Natûteethagia tiû Aisiraeri, aruti ngûgî baake, n'ûntû naririkanaga gûtwîgua kîao. 55Ngai narûthaga bûra eerire biûyûûyû bietû akaarûthîra Îburaîmu, na nciarwa ciake tene na tene." 56Maria baakarire na Ericabethi bantû a mîeri îthatû akîîya gûcooka kwao. 57Îgiita rîa Ericabethi rîa kuurûka rîgûkinya, aagîa na kaana ga kaîyî. 58Atûûri na antû ba mûciî wao bakwîgua Mwathani naamwîgîîrue kîao ibaakenanîîre amwe n'we. 59Baataana kaana gaku ntugû ya inyanya kuuma gagûciarwa. Beendaga gûgeeta Cakaria ta îthe, 60gina aarega, auga, "Gatigeetwe ûgu, igeetwe Njoana." 61Bamwîra, "Gûtirî muntû wa mûciî wenu eetagwa ûgu!" 62Baarîria Cakaria na njara bakîmûûria bûra eendaga mwana eetwa. 63Cakaria eetia bantû a kwandîka. Aandîka, "Riîtwa rîake i Njoana." Antû bonthe baarigara boona ûgu. 64Warîo Cakaria aarugûka mîario, aanjîîria kwaria agîkumagia Ngai. 65Atûûri bonthe baagwatwa n'ûguaya. Na ntheto cia mantû mamu ciatambua ntûûra cionthe irîmaani bia Njundea. 66Muntû wonthe ûra eegagua ntheto inu aathûgaanagia akeebûûria, "Ka mwana ûyû agaatuîka ûû?" Antû baûragia ûgu n'ûntû iboonaga inya ya Mwathani nîarî amwe na Njoana. 67Cakaria, îthe wa Njoana, aûyûrwa i Kîrundu Ûmûtheru. Aaroria auga, 68"Ga tûkumieni Mwathani, Ngai wa Isiraeri! Akûûya gûteethia antû baake akîbakûûra. 69Agûtwaa Mwonokia arî na inya, kuuma rûrîîyooni rwa Ndaundi mûruti ngûgî wake. 70Wata bûra eeranire kuuma wo tene gûkûrûkîîra tûnyuani twa iroria biake biitheru. 71Augire agatwonokia kuuma kîrî anthû beetû, na kuuma inyaani ya bara batûmenaga. 72Na akeegua biûyûûyû kîao, aririkane kîrîîkanîro gîake kîîtheru, 73ta kîo mûthiîtio ûra aathiîtîîrie kîûyûûyû gîetû Îburaîmu, 74auga agatûtunyûkia kuuma kîrî anthû beetû, agatûteethagia tûtûûrage tûtarî na ûguaya. Rîru i rîo tûkaamûrutîra ngûgî tûrî baatheru, na tûrî baagîru nkoro meethooni maake ntugû cietû cionthe cia mwoyo. 76Naawe, mwana wakwa, ûgeetagwa kîroria kîa Ngai ûra arî îgûrû mûno. Mbere ya Mwathani aaya, ûkamûrûthîra njîra kûra agaakûrûkîîra, 77wîre antû baake bamenye bûra baarekerwa meeyia maao, boonokue, 78n'ûntû bwa kîao kîînene kîa Ngai wetû. Werû bûkauma îgûrû bûtûthararîre, 79na bûkaamûrîkîra antû bonthe bara batûûraga mwinduuni wa gîkuû, bûtûtongoreerie njîraani ya ûkiri." 80Mwana ûyu aakûrire, aagîa inya mûno ya gîîkîrundu. Aakara rwanda ntugû yakinya îra aanjîîrie gûtûmîîria antû ba Isiraeri.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\