RUKA 11

1Ntugû îmwe Yiesû naakari bantû akîrombaga Ngai. Akûrîîkia, mûrutwa ûmwe wake amwîra, "Mwathani, tûrutane kûromba ta Njoana bûra aarutanire arutwa baake." 2Yiesû abeera, "Rombagaani ûûgû, 'Baaba wetû, riîtwa rîaku rîgongagwe. Ûnene bwaku bûûye. 3Tweyage irio bia gûtûgana ntugû cionthe. 4Tûrekagîre meeyia meetû, ta bûra tûrekagîra bara batûbîtagîria. Ûtikaareke tûthûngîra magerioni!' " 5Yiesû eera arutwa baake, "Tathûgaania ûthiîte kwa mûcoore waku ûtugû maindûkîra ûkamwîra, 6'Itû ga nkûrombe mîgaate îthatû kûrî mûcoore aaya gwakwa weendî aumîîte rûgendo na ntirî na gîntû gîa kûmûrûmia.' 7Îndî mûcoore ûyu waku akarega gûûkîîra, agakwîra eebingîrîte nyomba, 'Nûkûnyamaaria. Imbingire nyomba na twatwa ûrîrî twinthe twamaama. Ntiûmba gûûkîîra nkûnenkera gîntû.' 8Ga nkûbwîra, atiûkîîra n'ûntû bwa ûcoore bûra bûrî n'we. Agaûkîîra akûnenkere bira ûkwenda n'ûntû ûtireegua nthoni ûthi. Ûkarire ûkîmûtangaga na kûmwîta ûkîringaringaga mûrango. 9"Na ga nkûbwîra, rombaani bûkeewa. Cûani bûkoona. Ringaringaani bûkaarugûrîrwa. 10Ûra arombaga neeyagwa, ûra acûaga noonaga, na ûra aringaringaga mûrango narugûragîrwa. 11N'ûû wacienu eetua îkûyû i mwana wake akamwaa njoka? 12Kana mwana wake amwîtia îkome akamwaa kîng'aarurî? 13Ûkeegua biû ibwiyî kwaa aana beenu biewa bithongi na bûrî antû baathûûku rî, n'ata îîndî Abaagu ûra arî îgûrû akaarega kûbwaa Kîrundu Ûmûtheru bara bûmûrombaga?" 14Yiesû eengatia kîrundu kîîthûûku kîarî maamu. Kîrundu gîku gîkuuma, muntû ûyu aarî maamu aatua kwaria. Kîrîndî kîarigara n'ûntû bûbu. 15Antû bamwe bauga, "Arîîngatia irundu biithûûku na inya ya Bericebuuri, mûnene wa irundu biithûûku." 16Antû bamwe bagîtega Yiesû bamwîra aringe kîama kuuma îgûrû, boone. 17Yiesû akûmenya bûra bwarî mathûgaaniani maao, abeera, "Ûnene bûkaathûkana bûtitûûra. Na antû ba mûciî ûmwe bakaathûkana mûciî ûyu ûtitûûra. 18Ûkeegua ûnene bwa Saitaani bwathûkeene bwaûmba gûtûûra? Bûriuga ndîîngatia irundu biithûûku na inya ya Bericebuuri. 19Ûkaaya kwîgua mbîngatagia irundu biithûûku na inya ya Bericebuuri rî, antû beenu babiîngatagia na inya ya ûû? Bûra barûthaga i bu bûgaatûma bûmenya bûra bûkuuga. 20Îndî ûkeegua mbiîngatagia na inya ya Ngai, i mma ûnene bwa Ngai ibûbûkinyîîrîîte. 21"Muntû arî na inya na arî na mîrigo ya ndûa akaragia nyomba yake na atiiyîka into biake. 22Îndî muntû ûngî arî na inya nkûrûki yake akathi kûrûa n'we akamûkîria inya akamûtura, namûtunya mîrigo yake ya ndûa îra akwîgwetie, akathûkia into bia muntû ûyu akathi na bio. 23Ûra atagwatanagîra naani i mûnthû wakwa. Na ûra ateethîranagia nkîîthîrania nanyagaaragia." 24Yiesû auga, "Rîra kîrundu kîthûûku kîauma kîrî muntû, kîthiyaga kîriûngîîte gîgakûrûkîîra gûntû na gûntû gûtarî rûûyî gîgîcûa a gûkara. Kîaga kîîbîîraga, 'Gancooke nyomba yakwa îra nkûrû, kûra ndaumire.' 25Gîacooka kîîthagîra nyomba îrî întheru na îkari bwega. 26Kîona ûgu, kîthiyaga gîkagîîra irundu bingî mûgwanja biithûûku nkûrûki ya kîo. Bikaaya bikathûngîra kîrî muntû ûyu bigakara ku. Rîra gûkaraga ûgu, muntû ûyu athûûkaga agakûrûkîîria bûra aakari mbereeni." 27Yiesû akwaria mantû mamu, mwekûrû ûmwe augîîria na inya arî gatîgatî ga antû, amwîra, "N'ûmûthaarime mwekûrû ûra aagûciarire agwonkia!" 28Yiesû amwîra, "Bu nwa bu kûrî, îndî i bathaarime nkûrûki bara beegagua kiugo kîa Ngai bagakîathîkîra!" 29Kîrîndî gîgîtindîkanaga Yiesû aûria, "I mbi rûciaro rûrû rûthûûku rûkwendera kwona kîama? Gûtirî kîama kîngî rûciaro rûrû rûkoona nwa ta kîra gîatuîkîkire kîrî kîroria Njona. 30Wata kîama kîra kîaringîîrwe Njona kîrî rwano kîrî antû ba Ninebe, nwa ta kîo gîkaaringîrwa Mwana wa Muntû kîrî rwano kîrî rûciaro rûrû. 31Mûnene ûra wa mûka wa nthîgûrû îra yeetagwa Ceba, aariûkanîria na antû ba rûciaro rûrû ntugû ya îgamba nakaabatuîra ibeeyîîtie, n'ûntû we aumire wo kûraaya kûûru, aathi kwîgua ûûme bwa mûnene Soromoni bûra aarutanaga. Na îîndî ûra arî aaga n'we mûnene kîrî Soromoni. 32Na rîra antû ba Ninebe bakaariûkua ntugû ya îgamba bagaatuîra antû ba rûciaro rûrû ibeeyîîtie, n'ûntû bo ibeeririre Njona akûbatûmîîria. Na îîndî ûra arî aaga n'we mûnene kîrî Njona." 33Yiesû auga, "Muntû atimuntagia taa amiitha kana amîkunîkîra. Amîtûûgagîîria bantû aûkîîru kaingo îmûrîkîra antû bara bakaathûngagîra nyomba. 34Riitho rîaku i ta rîo taa ya mwîrî. Ûkaaya kwîgua gûtarî bu riitho rîaku rîkari, mwîrî waku unthe ûkaamûrîkîrwa i werû. Îndî riitho rîaku ûkeegua rîrî ûntû, mwîrî waku unthe ûûyûragwa i mwindu. 35Kwoogu îmenyeere wîgue ûkari ta muntû wa werû na ti ta muntû wa mwindu. 36Mwîrî waku unthe ûkaûyûrwa i werû, gûtirî bantû wîgua ûrî na mwindu. Wîgua ûrî na werû cwe ta ûmûrîkîrîtwe i taa." 37Yiesû akîaragia, Mûbarisai ûmwe amwîta gwake barîyanîra. Bakûthi Yiesû aathûngîra nyomba ya Mûbarisai ûyu baanjîîria kûrîa irio. 38Mûbarisai ûyu aarigara mûno akwona Yiesû akîrîa atathambîîte njara. 39Mwathani amwîra, "Biû Abarisai bûmenyagîîra kûthambia thaani na ikombe nja, îndî ndeni bûûyûrîîtwe n'ûtunyani na ûthûûku. 40Biû bûrî biaa! Ka bûtaiyî Ngai wooyu n'we aûmbire nja na ndeni? 41Teethagiani nkîa na bira bûrî na bio, na into bionthe bigaatuîka biitheru kîrî biû. 42"Bûkoona thîîna, Abarisai, n'ûntû bûrutaga icuncî bîa îkûmi bia into bienu bionthe kinya tûnyamû tûniini tûra tûnunkagia irio bwega, îndî bûgatiga mantû mara marî gîtûmi ta kûrûthagîra bara bangî bûra kwagîrîte na kwenda Ngai. Bûbatîîrue bûrûthaga mantû ta mama na bûtakûriganîrua i mamu mangî wana mo. 43"Bûkoona thîîna, Abarisai, n'ûntû bwendaga gûkara itîîni bia mbere bia gîtîîyo rîra bûrî masinagoogiini, na kwendaga antû babûkeethagia na gîtîîyo bwarîîkana na bo. 44"Bûkoona thîîna biû! Bûkari ta nthiko itakwonekana. Antû nwaka baikinyangaga batakûmenya." 45Mwarimû ûmwe wa watho amwîra, "Mwarimû, rîra ûkuuga ûgu i taka ûgûtûruma wana tiû!" 46Yiesû abacookeria abeera, "Bûkoona thîîna, biû aarimû ba watho, n'ûntû bwaîkagia antû mîrigo îtakamatîka n'ûrito, îra biû bwingwa bûteenda kûmîringithia nwa na kaara bûbateetheeria kûmîkamata. 47"Bûkoona thîîna biû, n'ûntû ibwînjaga nthiko cia iroria bira biaûragîrwe wo tene i biûyûûyû bienu. 48Ibûgwîtîgania na ibûgûkûûyîîra bûra biûyûûyû bienu biarûthire. Biaûragire iroria naabi bwenja nthiko. 49Îndî Ngai n'ûntû n'ûmûûme, augîîte, 'Nkabatûmîra iroria na atûmwa, na bamwe baao bakabaûraga na babanyamaarie.' 50Na nthuke îno îkaarandûkwa nthakame ya iroria bionthe îra yeetûûrirwe kuuma kîambîrîria kîa nthîgûrû, 51kwanjîîria na nthakame ya Abeeri mwanka nthakame ya Cakaria ûra aûragîîrwe gatîgatî ga kîthînjîro na nyomba ya Ngai. Yîî, na ga nkûbwîra, mantû mamu monthe makaarandûkwa antû ba nthuke îno. 52"Bûkoona thîîna, biû aarimû ba watho, n'ûntû bwa kûrigîîria antû bamenya ûmma. Biû bwingwa bûtikwenda kûthûngîra ûneneeni na bwona bara bo bakwenda kûthûngîra bûkabarigîîria batikaathûngîre." 53Yiesû akûrîîkia kwaria, Abarisai na aarimû ba watho baathûûra. Baanjîîria kûmûûria biûria biingî 54bakîmûgeria beegua bûra akauga bamûgwata na mîgambo yake.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\