RUKA 22

1Kîatho kîa mîgaate îtaimbithîîtue gîatigeerie ntugû inkai gîkinya. Ntugû ya mbere ya kîatho yeetagwa Pasaka. 2Athînjîri bara banene ba Ngai na aarimû ba watho ibaacûaga bûra bakîûragithia Yiesû. Bateendaga antû bamenya n'ûntû ibaabakuthûkaga. 3Rîru i rîo Nkoma yathûngîîre Njundas ûra eetagwa Mûcikariota, ûmwe wa arutwa bara îkûmi na baîrî ba Yiesû. 4Njundas aathi kwonana na athînjîri bara banene ba Ngai na anene ba acikaarî bara baakaragia nyomba ya Ngai. Baaranîria bûra akaabateetheeria bagwate Yiesû. 5Baakena baagwatanîra bakamwaa mbia. 6Njundas eetîgîîria, aanjîîria gûcûa kaanya keega ga gûkunyanîra Yiesû antû batakûmenya. 7Ntugû yakinya ya kîatho kîa mîgaate îtaimbithîîtue, rîra kagondu ga kûrîgwa ntugû înu ya Pasaka kaabuîrîîte kûûragwa. 8Yiesû aatûma Petûrû na Njoana abeera, "Îthiini bûgatûthuuranîre biakûrîa bia Pasaka tûrîe." 9Bamûûria, "I kû ûkwenda tûthi kûbithuuranîra?" 10Yiesû abeera, "Bwakinya taûni ya Njerusaremu bûkaarîîkana na muntû akamatîîte nyûngû îrî na rûûyî. Bûmûthingate mwanka nyomba îra akaathûngîra 11bûthûnganîîrie n'we ku, bwîre mwene nyomba înu ûûgû, 'Mwarimû atwîra tûkûûrie ûtwonie kanyomba kara akaarîîra kîatho gîa Pasaka amwe na arutwa baake.' 12Muntû ûyu, mwene nyomba akabwonia kanyomba kaaneene ngorobaani kaathuuranîre kaigwa kîra gîntû. Gûku i ku bûkaathuuranîra kîatho." 13Arutwa babu baathi. Bakûthi mantû monthe maakarîka wabûra Yiesû aabeerîîte. Baathuuranîra kîatho gîa Pasaka. 14Thaa igûkinya, Yiesû na arutwa baake baakara amwe barîa. 15Yiesû abeera, "Indareendeete mûno tûrîyanîra naabi kîatho gîkî mbere ya nkua. 16Na ga nkûbwîra ntiirîa Pasaka ta îno kaîrî, tatiga rîra ûnene bwa Ngai bûkaaya." 17Yiesû akuuga ûgu, aathûkia gîkombe aacookeria Ngai nkaatho. Auga, "Thûkiani bûkînenkanagîîria. 18Na ga nkûbwîra, ntiinyua ndibei kaîrî tatiga rîra ûnene bwa Ngai bûkaaya." 19Aathûkia mûgaate na uu, aacookeria Ngai nkaatho. Aung'enyûrania, aanenkera arutwa baake. Auga, "Ûyû i mwîrî wakwa ûra ûnenkanîrîtwe n'ûntû bwenu. Rûthagaani ûûgû n'ûntû bwa kûndirikanaga." 20Arutwa bakûthiria kûrîa, Yiesû abanenkera gîkombe na kîo. Auga, "Gîkombe gîkî i nthakame yakwa îra îgeetûûrwa n'ûntû bwenu îrî rwano rwa kîrîîkanîro kîîyerû. 21Ûra agaankunyanîra nwa tûkûrîyanîra n'we aaga. 22Mwana wa Muntû agaakua n'ûntû ûgu i bu mûbango wa Ngai ûkari. Îndî ûra akaamûkunyanîra gîku na ti kînyamaara akoona!" 23Arutwa baanjîîria kûûrania, "N'ûû we kîrî tiû akaarûtha ûgu?" 24Arutwa ba Yiesû baanjîîria gûkararania bakîûranagia n'ûû waciao aarî mûnene kîrî bara bangî. 25Yiesû abeera, "Anene ba bara batarî Ayaundi baathanaga na wîkumia. Bara barî na watho bwa kwathana beendaga gwîtwa arûthi bwega. 26Îndî biû bûtibatîîrue bwîgua bûkari ûgu. Ûra mûnene kîrî bara bangî nakare ta we mûniini kîrî bo. Ûra atongoragia bara bangî nakare ta we mûruti ngûgî wao. 27Arîo rî, n'ûû mûnene? N'ûra akaraga meethaani areeterwa irio kana n'ûra abireetaga? Kîrî antû ba nthîgûrû ûra areetagîrwa n'we mûnene. Îndî niû, îîndî tûrî naabi nkari ta mûruti ngûgî wenu." 28Yiesû abeera, "Biû bwîgagua bûrî kîmwe naani rîra ndî mathîînaani. 29Naani imbwete ûnene wata bûra na niû mpeetwe bu i Baaba. 30Tûkaarîyanîra na tûnyunyanîre meethaani îmwe naabi ûneneeni bwakwa. Na bûgaakarîra itî bia ûnene bwathe mîîrîga ya Isiraeri îrî îkûmi na îîrî." 31Yiesû eera Simioni Petûrû, "Simioni, thikîîria! Saitaani abangîîte kûgeria woora ûmwe wacienu aathûrane mwere na maûngû. 32Îndî woû, Simioni, indombeete wîtîgio bwaku bûtikaathire. Nyuma ya kûgerua, weerira wîkîre aruanyûkwe wîru." 33Simioni amwîra, "Mwathani, indîîthuuranîrîte kûthi naawe nceera kana gûkua ûgîkua!" 34Yiesû amwîra, "Ga ngûkwîra, Petûrû, ûtugû bûbû bwa îmunthî, mbere ya ngûkû îkurura ûgankaana maita mathatû." 35Rîru Yiesû aûria arutwa baake, "Nkûbûtûma rîra ndabûtûmire bûtarî na mbeeti, kana mbooro, kana iraatû, kûrî kîo bwaga?" Arutwa bamwîra, "Gûtirî kîo twaga." 36Yiesû abeera, "Îîndî ûra arî na mbeeti ya gwîkîra mbia kana mbooro nakamate. Na ûra atarî na rûyiû neendie îgooti agûre. 37Ga nkûbwîra Maandîko Maatheru mara maandîkîîtwe îgûrû rîakwa nwa mwanka maûyûre, mara maugîîte, 'Aathûkiirue bûmwe na auni watho.' " 38Arutwa bamwîra, "Teene, Mwathani! Aaga tûrî na ndûyiû ciîrî!" Yiesû abeera, "Nithirîre agu!" 39Yiesû auma taûni înu aathi Karîmaani ka Mîceituuni wata bûra aamenyeereetie. Arutwa baake bamûthingata noogo. 40Agûkinya ara aathiîte, eera arutwa baake, "Rombagaani bûtikaagwe magerioni." 41Yiesû akûbeera ûgu aathûkana na bo. Aathiyathiyanga gataaria mma, bantû muntû akîgera iiga rîgakinya. Aaturia maru aaromba Ngai 42akiugaga, "Baaba, ûkeegua wenda, ruta gîkombe gîkî gîa kînyamaara mbere yakwa. Îndî rûtha bûra ûkwenda, ti bûra nkwenda." [ 43Mûraîka auma îgûrû aaya amûûmîîria. 44Yiesû naarî na kîeba mûno. Aathi na mbere kûromba Ngai mûno îrûngû rîgîîtîgaga ta bûra nthanta cia nthakame iruaga.] 45Yiesû akûthiria kûromba aarûngama aacooka kîrî arutwa baake. Akûthi eethîra bamaami i kîeba kîra kîabagwete. 46Abaûria, "I kî n'ûntû bûmaami? Ûkîîraani bûrombe bwewa inya ya gûcinda magerio." 47Yiesû akîaragia woogû, kîrîndî gîa antû kîaya gîtongoreereetue i Njundas, ûmwe wa arutwa bara baake îkûmi na baîrî. Aathi kîrî Yiesû kaingo amûcunca. 48Yiesû amûûria, "Njundas! Ûgaacunca Mwana wa Muntû na nûkûmûkunyanîra?" 49Arutwa bakwona bûra kwathiîte gûkarîka, baûria Yiesû, "Mwathani, tûtemange antû baba na ndûyiû?" 50Mûrutwa ûmwe wa Yiesû aatema mûruti ngûgî ûmwe wa mûthînjîri ûra mûnene wa Ngai, amûgiita gûtû kwa ûrîo. 51Yiesû auga, "Tigaani!" Aaringithia gûtû kwa muntû ûyu amworia. 52Yiesû aûria athînjîri bara banene ba Ngai, anene ba acikaarî bara baakaragia nyomba ya Ngai, na akûrû bara baayîîte kûmûgwata, "Ka ndî mûtunyani n'ûntû bwaya kûngwata bûrî na ndûyiû na ncûgûma? 53Tûratindaga naabi nyomba ya Ngai ntugû cionthe na bûtirangwataga. Îndî n'îîndî kagiita keenu karî oogo, ta ko kagiita ka wathani bwa mwindu." 54Antû babu baagwata Yiesû bamwira nyomba ya mûthînjîri ûra mûnene wa Ngai. Petûrû abathingata arî gataaria. 55Bagûkinya baabua mwanki kîaragooni. Petûrû aaya aakaranîîra na bo. 56Mwarî ûmwe aarî mûruti ngûgî wa mûthînjîri ûyu, oona Petûrû akari agu mwankiini. Amûraitha kii, auga, "Wana muntû ûyû ibakûrî na Yiesû." 57Îndî Petûrû aakaana auga, "We, mûka, niû wana ntimwiyî." 58Nyuma ya kagiita gaakai muntû ûngî tatiga mwarî ûyu, oona Petûrû. Amwîra, "Woû ûrî ûmwe wa bara baayaniirie na Yiesû." Petûrû auga, "Arî, niû ntirî wao." 59Nyuma ta ya îthaa rîmwe ûgu, muntû ûngî tatiga ûyu aaremeera na kuuga, "N'ûmma muntû ûyû ibakûrî na Yiesû, n'ûntû wana we i Mûûgariiri!" 60Petûrû amwîra, "Niû wana ntikûmenya bûra ûkuuga!" Petûrû akîaragia woogu, warîru ngûkû yakurura. 61Mwathani aûndûka aaraitha Petûrû kii. Rîru i rîo Petûrû aaûkirwe aaririkana bûra Mwathani aamwîrîîte atî, "Ûtugû bwa îmunthî mbere ya ngûkû îkurura, ûgankaana maita mathatû." 62Petûrû auma nja aarîra na kîeba mûno. 63Bara baakarîîtie Yiesû baanjîîria kûmûnyûrûnta na kûmûringanga 64bakîmûkunîkaga meetho bakamwîra, "Taroria ûtwîre ûra akûringa!" 65Bamwîra mantû maingî mûno bakîmûrumanga. 66Gûgûkea rûûni, kîama gîa akûrû, athînjîri bara banene ba Ngai, na aarimû ba watho baarîîkana amwe. Yiesû aareetwa. 67Bamwîra, "Tatwîre kana i woû Kîrîstû." Yiesû abeera, "Wana ndabwîra bûtimbîtîgia. 68Na ndabûûria kîûria na kîo bûtincookeria. 69Na kuuma îîndî, Mwana wa Muntû agaakara nthîgûrû rûteere rwa ûrîo rwa Ngai, mwene inya." 70Bonthe bamûûria, "Rîru rî, i woû Mwana wa Ngai?" Yiesû abeera, "Nwa woogu bwauga." 71Bauga, "Ga kûrî ûkûûyî bûngî tûkwenda bwa mbi! Tiû twingwa tûkwîgua akiuga na kanyua gaake."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\