RUKA 3

1Mwankaani wa îkûmi na îtaano mûnene ûra eetagwa Tiberias Kaisaria waakîathanaga, Pontio Piraatû n'we aarî ngabana wa Njundea. Eronde aarûngamîîrîîte gîteere kîa Gariiri. Na mûruagina ûra eetagwa Piripû n'we aarûngamîîrîîte gîteere gîa Îturea na gîa Turakonitis. Rûcania n'we aarûngamîîrîîte gîteere gîa Abirini. 2Anas barî na Kayabas i bo baarî athînjîri bara banene ba Ngai. Îgiitaani rîru Njoana wa Cakaria arî rwanda eewa kiugo kîa Ngai. 3Njoana aariûnga gûntû kûra kunthe kwarî akubî na muuro wa Njorondani agîtûmagîîria akîîraga antû beerire meeyia maao ababaatithie, Ngai abarekere mo. 4Kîroria Isaaya aandîkîîte îbukuuni rîake auga, "Kayû ka muntû igagûtûmîîria rwanda gakiugaga, 'Theriani njîra ya Mwathani, rûngariani kûra agaakûrûkîîra! 5Biuro bionthe bîkaathikwa, irîma na tûrîma bikaaganaanîrua, bibuanaane na tambararî. Njîra îra nkîîgamu îkaarûngarua, tûyîra tûra tûthûûku tûkaaganaanîrua. 6Antû bonthe bakoona bûra Ngai akoonokania.' " 7Kîrîndî gîa antû ikîayîîte kûbaatithua i Njoana. Njoana abeera, "Rûciaro rûrû rwa njoka! N'ûû aabwîrire bwakuthûka mûthûûro wa Ngai ûra ûûyîîte? 8Rûthagaani mantû mara makoonanagia na mma bûkwîrira meeyia meenu. Bûtikaathûgaanieni bûgaateethua i kuuga, 'Tiû tûrî ba rûrîîyo rwa Îburaîmu,' n'ûntû, ga nkûbwîra, Ngai nwa atuîkithie kinya maiga ta mama aana ba Îburaîmu! 9Kathoka karî akubî gûkûûra mîtî na mîri mîene. Na mûtî unthe ûra ûtaciaraga rûciaro rwega ûgaakûûrwa ûgerwe mwankiini." 10Kîrîndî kîamûûria, "N'ata tûbatîîrue tûrûtha?" 11Njoana abacookeria abeera, "Ûra arî na caati ciîrî nanenkere îmwe muntû ûra atarî n'yo. Na ûra arî na irio narûmie ûra atarî na bio." 12Arûngithia ûgooti bamwe bakûûya kîrî Njoana ababaatithia, bamûûria, "Mwarimû, n'ata tûbatîîrue tûrûtha?" 13Njoana abeera, "Bûtigeetagieni ûgooti nkûrûki ya bûra bûbatîîrue bûrûngithia." 14Acikaarî na bo baûria Njoana, "N'ata naati tûbatîîrue tûrûtha?" Njoana abeera, "Bûtigaatunye muntû into biake na inya kana bûmûthitangîra mana. Ganagîrwaani i mûcaara ûra bûgwataga." 15Antû ibeerîgagîîra mantû maanene matuîkîka. Baanjîîria kwîbûûria na nkoro kana waûmba kwîgua Njoana n'we aarî Mesia. 16Njoana abacookeria abeera, "Niû ndîbûbaatithia na rûûyî. Îndî ûra aayîîte nyuma yakwa arî îgweta nkûrûki yakwa. Niû ningwa ntiagîrîte ûntû kinya mmûtharia ndigi cia iraatû biake. We akaabûbaatithia na Kîrundu Ûmûtheru na mwanki. 17Nagwete ncûûgi na njara akîendaga kûthi rwaraani acûûga ngano ciake aiga îkûmbîîni, abîîthia maûngû na mwanki ûtakîora." 18Njoana naatûmagîîria antû mantû mangî maingî ma kûbeekîra wîru. 19Aakaania mûnene Eronde amwîra atige gûkara na Erondia, mwekûrû wa mûruagina, na atige mantû mangî maathûûku mara aarûthaga. 20Kûthûûkia mantû nkûrûki Eronde aagwatithia Njoana, na aaruta watho auga aingîrwe nceera. 21Yiesû wana we aabaatithiirue antû bara bangî bonthe bakîbaatithua. Yiesû akîromba, îgûrû rîarugûka. 22Kîrundu Ûmûtheru amwîndamîîra akari ta îcea. Kayû kauma îgûrû kauga, "Woû ûrî Mwana wakwa ûra mbendeete. Nûnkenagia mûno." 23Yiesû aanjîîria kûrutana arî na ûkûrû ta bwa mîanka mîrongo îthatû, arî mwana wa Njosebu wa Eri (kûringana na bûra antû baathûgaanagia). 24Eri aarî wa Mathati, Mathati aarî wa Raawî, na Raawî aarî wa Mereki. Mereki aarî wa Yanai, Yanai aarî wa Njosebu, 25na Njosebu aarî wa Matathia. Matathia aarî wa Amos, Amos aarî wa Naûmi, na Naûmi aarî wa Eciri. Eciri aarî wa Nagai, 26Nagai aarî wa Maathi, na Maathi aarî wa Matathia. Matathia aarî wa Semeini, Semeini aarî wa Njoseki, na Njoseki aarî wa Njunda. 27Njunda aarî wa Yaanani, Yaanani aarî wa Resa, na Resa aarî wa Serubabeeri. Serubabeeri aarî wa Ciateeri, Ciateeri aarî wa Neri, 28na Neri aarî wa Mereki. Mereki aarî wa Andi, Andi aarî wa Kosamu, na Kosamu aarî wa Erimondamu. Erimondamu aarî wa Eri, 29Eri aarî wa Njocua, na Njocua aarî wa Eriasa. Eriasa aarî wa Njorimu, Njorimu aarî wa Mathati, na Mathati aarî wa Raawî. 30Raawî aarî wa Simioni, Simioni aarî wa Njunda, na Njunda aarî wa Njosebu. Njosebu aarî wa Njonamu, Njonamu aarî wa Eriakimu, 31na Eriakimu aarî wa Merea. Merea aarî wa Mena, Mena aarî wa Matatha, na Matatha aarî wa Nathani. Nathani aarî wa Ndaundi, 32Ndaundi aarî wa Njesii, na Njesii aarî wa Obendi. Obendi aarî wa Mboas, Mboas aarî wa Sarumoni, na Sarumoni aarî wa Naaconi. Naaconi aarî 33wa Aminandabu, Aminandabu aarî wa Andimini, na Andimini aarî wa Arini. Arini aarî wa Esroni, Esroni aarî wa Peres, na Peres aarî wa Njunda. 34Njunda aarî wa Njakubu, Njakubu aarî wa Isaka, na Isaka aarî wa Îburaîmu. Îburaîmu aarî wa Tera, Tera aarî wa Naori, na Naori aarî wa 35Serugi. Serugi aarî wa Reu, Reu aarî wa Peregi, na Peregi aarî wa Eberi. Eberi aarî wa Ceera, 36Ceera aarî wa Kainani, na Kainani aarî wa Abakisandi. Abakisandi aarî wa Cemu, Cemu aarî wa Nuu. Nuu aarî wa Rameki, 37Rameki aarî wa Methusera, na Methusera aarî wa Enoku. Enoku aarî wa Njarendi, Njarendi aarî wa Marareri, na Marareri aarî wa Kainani. 38Kainani aarî wa Enos, Enos aarî wa Seethi, Seethi aarî wa Andamu, na Andamu aarî wa Ngai.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\