MATHAYO 27

1Gûgûkea rûûni rûûkîîrî, athînjîri bara banene ba Ngai bonthe na akûrû bonthe baakomana baabanga bûra bakaûragangithia Yiesû. 2Bamûthaîka njara baathi n'we bamwirîra Piraatû ûra aarî ngabana. 3Njundas ûra aakunyanîîre Yiesû akwona Yiesû aatuîrwa kûûragwa aanjîîria kwîrira nkorooni. Aacookeria athînjîri bara banene ba Ngai na akûrû bara fetha ira mîrongo îthatû baamwete. 4Abeera, "Imbîyîîtie ntûmîîte nthakame îtarî na ûthûûku îîtûûrwa." Bamwîra, "Aabu? Ga tûkûmaka n'ûgu tiû? Înu i thîîna yaku." 5Njundas aatiga aagera fetha inu nthîgûrû gûku baarî nyomba ya Ngai, aathi eecuuria. 6Athînjîri bara banene ba Ngai booya fetha inu. Bauga, "N'ûntû nikûgwetanîrua na kûûragwa kwa muntû, tûtiîtîgîîrîîtue tûciaiga kîgîînaani kîa nyomba ya Ngai." 7Baagwatanîra bagûre na cio kîthaka gîetagwa 'Kîthaka kîa mûûmbi wa nyûngû' gîa kûthikaga ageni bara baakuyagîra Njerusaremu. 8Na i ntûma wana îmunthî tûrî mûnda ûyu wîtagwa 'Kîthaka kîa nthakame.' 9Na wabu ûroria bûra kîroria Njeremia aaroriirie bwaûyûra, rîra aaroriirie auga, "Na baathûkia fetha ira mîrongo îthatû, ûgûri bûra bamwe ba Aisiraeri baagwatanîîre bamûrîe, 10baagûra na cio kîthaka gîetagwa 'Kîthaka kîa mûûmbi wa nyûngû,' wabûra Mwathani aambîîrîîte." 11Bakîrûtha ûgu, Yiesû naarûngi mbere ya ngabana wa Arooma, ngabana akîmûûragia, "I woû Mûnene wa Ayaundi?" Yiesû amwîra, "Nwa ta ûgu wauga." 12Athînjîri ba Ngai bara banene na akûrû bamûtuîrîîra, îndî Yiesû ataaria. 13Piraatû amûûria, "Anga nûkwîgua mantû mama monthe bakuuga nûrûthîîte?" 14Îndî wana rîo gûtirî bu Yiesû auga eetheteera kîrî ûntû nwa bûmwe bwa mara eeragwa narûthîîte. Ûntû bûbu bwarigaria Piraatû mûno. 15Rîonthe kagiita ga kîatho gîa Pasaka gaakinya, ngabana neetîgîîrîîtie kûthaûraga mûgwate ûmwe woora antû bakeenda. 16Kagiitaani gaku ikwarî na mûgwate ûmwe eetagwa Baraba. Baraba naiyîkeene mûno n'ûntû bwa moothûûku mara aarûthîîte. 17Kwoogu antû baathi kîrî Piraatû. Piraatû abaûria, "N'ûû bûkwenda mbuga arekeerua? I Baraba kana i Yiesû ûyû agwîtwa Kîrîstû?" 18Aûriirie ûgu n'ûntû naarî akûmenya bwega athînjîri bara banene ba Ngai na akûrû baathitangîîte Yiesû kîrî we n'ûntû bwa kûmwîgua rûriitho. 19Na kaîrî akari waagu aakari ara aagiitagîra magamba, mwekûrû wake naatûmanîîte amwîra, "Menya ûûria muntû ûyu. I muntû ûmwagîru n'ûntû ûtugû indararootire kîrooto kîîthûûku n'ûntû bwake." 20Îndî amwe na ûgu athînjîri bara banene ba Ngai na akûrû beera antû bauge i Baraba bakwenda na Yiesû naûragwe. 21Ngabana aûria antû kaîrî, "N'ûû kîrî bo barî baîrî bûkwenda arekeerua?" Bamwîra, "I Baraba!" 22Piraatû abaûria, "Aabu n'ata bûkwenda ndûtha na Yiesû ûyû agwîtwa Kîrîstû?" Bonthe bauganîîria rîmwe bamwîra, "Nambwe!" 23Piraatû abaûria, "I kî? I mabîtia marîkû arûthîîte?" Îndî amwe noogu kîrîndî kîathi na mbere kûyoga nkûrûki gîkîmwîraga, "Nambwe!" 24Piraatû akwona mantû makûrema na antû ibeendaga kûreeta thîîna, aathûkia rûûyî aathamba njara mbere yao bonthe bakîonaga. Auga, "Niû ntirî na meeyia îgûrû rîa gîkuû kîa muntû ûyû. N'îgûrû rîenu!" 25Kîrîndî kîonthe kîamwîra, "Yîî, nthakame yake îrootûcookera na nciarwa cietû mbene!" 26I rîo Piraatû eetîgîîrie auga Baraba arekue na Yiesû aringwe ibooko. Rîru amûnenkanîra athi kwambwa. 27Acikaarî ba Piraatû baathûkia Yiesû bamûkûrûkia nyomba ya kûgambîrwa gûku kambîîni ya Ngabana îra yeetagwa Puritoria. Beethîrania mbûûtû ya acikaarî bara bangî bonthe. 28Bamûruta nguo ciake bamwîkîra nguo îndaaya întuune. 29Baatumania matî ma mîîgua maakara ta nthûmbî ya ûnene bamwîkîra mo kîongo, bamûgwatithia kamûraagi na njara ya ûrîo ta mûnene. Rîru baatua kûmûturîria maru bakamûnyûrûnta bakîmwîraga, "N'ata îîndî, Mûnene wa Ayaundi?" 30Bamûtuîra mata, baathûkia kamûraagi gaku bamûkûng'anga na ko kîongo. 31Bakûrîîkia kûmûnyûrûnta ûgu, bamûruta nguo înu, bamwîkîra nguo ciake kaîrî. Rîru baathi kûmwamba. 32Acikaarî babu barî njîraani bathiîte kwamba Yiesû, boona muntû eetagwa Simioni wa kuuma gûntû gweetagwa Kureni. Bamûkamatithia na taka mûtharaba ûra Yiesû aakamatîîte. 33Bagûkinya bantû eetagwa Gorogotha, tûgîtaûra i ta kuuga, 'Kîîndî gîa kîongo,' 34baakundia Yiesû ndibei yarî na gana. Îndî Yiesû aarega kûmînyua. 35Bakûmwamba mûtharabaani baacooka baaringîra nguo ciake kuura bathi na cio. 36Rîru baakara nthî bamûkaria. 37Îgûrû ya kîongo gîake ibaaringaringîrîte kabaaû mûtharabaani ga kwonania kîra gîatûmîîte Yiesû aambwa. Baandîkîîte, "|scÛYÛ I YIESÛ, MÛNENE WA AYAUNDI.|d" 38Ikwarî na atunyani baîrî wana bo baambîîtwe agu akubî na ara Yiesû aambîîtwe. Ûmwe aarî rûteere rwa ûrîo na ûra ûngî rûteere rwa ûmotho. 39Bara baakûrûkagîîra agu Yiesû aambîîtwe, bamwona aambîîtwe bakamûgiitithia irumi na bakainainia biongo 40bakiugaga, "Anga ingî kaayia ti woû ûraugaga ûkomborania nyomba ya Ngai na ûmîake kaîrî yûyûre na ntugû ithatû! Weegua ûrî Mwana wa Ngai teebambûre agu ûrî!" 41Wana athînjîri bara banene ba Ngai, aarimû ba watho na akûrû baamûnyûrûntaga bakauga, 42"Naroonokagia bara bangî îndî we atikûûmba kwîbonokia na ingî kaayia i Mûnene wa Isiraeri. Taneebambûre agu aambîîtwe, tûmwîtîgie! 43Na n'ûntû eetîgîîtie Ngai, Ngai ûyu îîndî tanamûteethie weegua nakwenda, twone, n'ûntû ingî araugaga we i Mwana wa Ngai." 44Na kinya atunyani babu baambanîrîtue na Yiesû nwa bu baamûkûthagîîria irumi. 45Kwanjîîria mûthenya gatî mwanka thaa kenda, mwindu waruma nthîgûrû yonthe. 46Na ta thaa inu kenda, Yiesû aagondoka na inya mûno. Auga, |i"Eli, Eli, lama cabakithani?"|d Tûgîtaûra, ûgu i ta kuuga, "Ngai wakwa, Ngai wakwa, i kî n'ûntû wantiganîria?" 47Antû bamwe ba bara baarî oogo bakwîgua Yiesû akiuga ûgu bauga, "Muntû ûyû i kîroria Eriya agwîta!" 48Muntû ûmwe augia rwîro aathi aathûkia cibonji amîtombeka ndibeini yarî na gana, rîru amîogeera mûthiani wa kamûtî, amîtiirithia mîromo ya Yiesû amûkundia. 49Îndî bara bangî bamwîra, "Tiga. Ga twone ingî kana weegua Eriya akaaya amwonokie." 50Yiesû aagondoka na inya mûno kaîrî agîîkaîra, aanyaarûka. 51Na warîru warîru, gîtambaa kîra kîagaanîîtie nyomba ya Ngai gîatembûkana maita maîrî kîganeene, kuuma îgûrû mwanka nthî. Nthîgûrû yainaina, ndwara cia maiga ciatûkanga. 52Nthiko ciarugûka mîîrî ya atheru bara baarî bagûkua yariûka. 53Na rîra Yiesû aarîûkire atheru babu bauma nthikooni baathi bwa taûni îra ntheru ya Njerusaremu antû baingî baboona. 54Mûtongoria wa njûûrî ya acikaarî na bara baarî n'we agu bakarîîtie Yiesû, bakwona nthîgûrû yainaina na bûra gwakarîkire baagwatwa i kîmako kîînene mûno. Bauga, "Na mma muntû ûyû araarî Mwana wa Ngai." 55Ikwarî na eekûrû baingî mma baacûûbîîrîîtie barî gataaria. Eekûrû babu baathingatîîte Yiesû kuuma Gariiri bakîmûmenyagîîra. 56Bamwe baao baarî Maria Mûmagindari, Maria gina wa Njakubu na Njosebu, na mwekûrû wa Cabendi. 57Ûgoro mbere riûa rîthwa, muntû ûmwe eetagwa Njosebu wa kuuma ntûûra ya Arimathea aaya. Njosebu aarî gîtonga na aarî ûmwe wa arutwa ba Yiesû. Akûûya, 58aathi kîrî Piraatû amwîra amwîtîgîîrie athûkie mwîrî wa Yiesû akauthike. Piraatû eetîgîîria auga anenkerwe. 59Njosebu aambûra mwîrî wa Yiesû, acuoga na cuka, 60aukamata authûngîria nthikooni yake eenjîîte bantû rwaraani rwa iiga. Rîru aingiritia iiga rîînene mûno aakunîkîra na rîo mûromo wa nthiko, aathi. 61Rîru aarûthaga ûgu, Maria Mûmagindari barî na Maria ûra ûngî baamûcûûbîîrîîtie barî mbarî îra îngî ya nthiko. 62Rûûni ntugû ya Sabatû, athînjîri bara banene ba Ngai na Abarisai baathi 63beera Piraatû, "Ngabana, n'ûntû rîra mûûrongo ûra araarî mwoyo araugaga akaariûka ntugû ya ithatû, 64uga nthiko yake îkarue bwega mwanka ntugû ithatû ithire bûra arutwa baake bataûmba kûthi baiya mwîrî wake, rîru beera antû narariûkire. Gûgakarîka ûgu ûrongo bûbu bwa mûthia i bu bûnenea nkûrûki ya bûra bwa mbere." 65Piraatû abeera, "Thûkiani acikaarî bathi bakarie nthiko yake bwega mûno bûra kûûmbîka." 66Bakûthi baarûmîîria mûûra rûteere rwa iiga rîra rîakunîkîrîte nthiko bûra rîtategategua barega kûmenya. Baatiga acikaarî ba kûmîkaria.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\