1 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ 1

1ካብቲ ብፍቓድ እግዚኣብሔር ሓዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ክኸውን ዝተጸውዐ ጳውሎስን ኃውና ሶስቴኔስን፦ 2ኣብታ ኣብ ቆሮንቶስ ዘላ ቤተ ክርስቲያን እግዚኣብሔር ናብቶም ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቐደሱ ምስቶም ኣብ ኲሉ ስፍራ ስም እቲ ጐይታኦምን ጐይታናን ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጽውዑ ዂሎም ቅዱሳን ንምዃን ዝተጸውዑ ፦ 3ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ንኣኻትኩም ይኹን። 4ስለቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝተውሃበኩም ጸጋ እግዚኣብሔር ብዛዕባኹም ዂሉ ጊዜ ንኣምላኸይ አመስግን ኣለኹ። 5- 6ዘመስግኖ ዘለኹ ኸዓ እቲ ብዛዕባ ክርስቶስ ዝመስከርናልኩም ኣባኻትኩም ጸኒዑ ስለ ዝተረኽበ ብዂሉ ቓልን ብዂሉ ፍልጠትን ብእኡ ስለ ዝሃብተምኩም እዩ። 7ስለዙይውን ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምምጻእ ኣብ እትጽበዩሉ ዝጐድለኩም ውህብቶ ጸጋ የለን። 8ብመዓልቲ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ ነውሪ ንኽትርከቡ ንሱ ኽሳዕ መወዳእታ ኸጽንዐኩም እዩ። 9እቲ ምስ ወዱ ምስ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኅብረት ምእንቲ ኽህልወኩም ዝጸውዐኩም እግዚኣብሔር እሙን እዩ። 10ኣኅዋተይ! ኲልኻትኩም ክትሰማምዑ ብሓደ ልብን ብሓደ ሓሳብን ክትኃብሩ እምበር ምፍልላይ ከይህልወኩም ብስም ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣማኅፅነኩም ኣለኹ። 11ኣኅዋተይ! ኣብ ማእኸልኩም ባእሲ ኸም ዘሎ ሰብ ቀሎኤ ነጊሮምኒ ኣለዉ። 12እወ! ነፍስ ወከፍኩም  ኣነ ናይ ጳውሎስ እየ! ኣነስ እባ ናይ ኣጵሎስ እየ! ኣነ ናይ ኬፋ እየ! ኣነስ እባ ናይ ክርስቶስ! ከም እትብሉ ነጊሮምኒ ኣለው። 13ክርስቶስዶ ተመቓቒሉ እዩ? ወይ ጳውሎስ ዲዩ ምእንታኻትኩም ዝተሰቐለ? ወይ ብስም ጳውሎስ ዲኹም ዝተጠመቕኩም? 14ካባኻትኩም ብዘይ ንክርስጶስን ንጋይዮስን ንሓደኳ ስለ ዘየጥመቕኩ ንእግዚኣብሔር አመስግኖ ኣለኹ። 15ስለዙይ ካባኻትኩም ሓደኳ  ብስም ጳውሎስ ተጠሚቐ ክብል ኣይኽእልን እዩ። 16ንስድራ እስጢፋኖስ እባ ኣጥሚቐ ኣለኹ፤ ብዝተረፈ ግና ካልእ ከም ዘጥመቕኩ ኣይፍለጠንን። 17ክርስቶስ ወንጌል ክሰብኽ እምበር ከጥምቕ ኣይለኣኸንንሞ። እንተኾነ መስቀል ክርስቶስ ከንቱ ምእንቲ ኸይኸውን ዝሰብኮ ወንጌል ኣብ ክእለት ዘረባ ዝተመሥረተ ኣይነበረን። 18ናይ መስቀሉ ነገር ንዝጠፍኡ ሰባት ዕሽነት እዩ፤ ንኣና ንእንድኅን ግና ኃይሊ እግዚኣብሔር እዩ። 19እቲ ጽሑፍ ኣነ ጥበብ ጠቢባን ከጥፍእ እየ፤ ፍልጠት ፈላጣት ከፍርስ እየ እዩ ዝብልሞ። 20ጥበበኛ ደኣ ኣበይ ኣሎ? መምህር ሕጊኸ ኣበይ ኣሎ? ፈላስፋ እዛ ዓለም እዚኣኸ ኣበይ ኣሎ? ኣምላኽዶ ንጥበብ እዛ ዓለም እዚኣ ዕሽነት ኣይገበሮን እዩ? 21ሰባት ንእግዚኣብሔር ብጥበቦም ከይፈልጥዎ እግዚኣብሔር ብጥበቡ ኸልከሎም። ንቶም ዝኣምኑ ግና በቲ ኸም ዕሽነት ዝቊጸር ንሕና እንሰብኮ ወንጌል ከድኅኖም ደለየ። 22ኣይሁድ ምልክት ክርእዩ ይጥይቑ፤ ግሪካውያን ድማ ጥበብ ይደልዩ እዮምሞ፤ 23ንሕና ግና ነቲ ንኣይሁድ ዕንቅፋት ንኣሕዛብ ከዓ ዕሽነት ዝኾነ ዝተሰቐለ ክርስቶስ ንሰብኽ ኣለና። 24ነቶም ጽዉዓት ኣይሁድ ኮኑ ግሪካውያን ክርስቶስ ኃይሊ እግዚኣብሔር እዩ፤ ጥበብ እግዚኣብሔርውን እዩ። 25ዕሽነት እግዚኣብሔር መሲሉ ዝርአ ካብ ፍልጠት ሰብ ይበልጽ እዩ፤ ድኻም እግዚኣብሔር መሲሉ ዝርአ ኸዓ ካብ ኃይሊ ሰብ ይብርትዕ እዩ። 26ኣኅዋተይ! ከመይ ከም ዝተመረጽኩም እሞ ተመልከቱ፤ ብዙኃት ካባኻትኩም በተሓሳስባ ሰብ ፈላጣት ወይ ኃያላት ወይ ብትውልዲ ዝኸበርኩም ኣይነበርኩምን። 27እግዚኣብሔር ንጥበበኛታት ምእንቲ ኸኅፍር በዛ ዓለም ከም ዓሻታት ዝቝጸሩ ሰባት መረጸ፤ ንኃያላት ምእንቲ ኸኅፍር ከዓ በዛ ዓለም እዚኣ ኸም ድኹማት ዝቊጸሩ መረጸ። 28ነቲ ዘሎ ኸንቱ ምእንቲ ኽገብር ከዓ ነቲ ብዓለም ሕሱርን ንዑ ቕን ነቲ ዘየሎን መረጸ። 29እዙይ ከዓ ዂሉ ሰብ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ምእንቲ ኸይምካሕ ኢሉ እዩ። 30ንስኻትኩም ግና በቲ እግዚኣብሔር ጥበብናን ጽድቅናን ቅድስናናን ቤዛናን ክኸውን ብዝሃበና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብኡ ሕይወት ኣለኩም። 31እምበኣር መጽሓፍ ከም ዝብሎ  እቲ ዝምካሕ ብእግዚኣብሔር ይመካሕ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\