1 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ 10

1ኣኅዋተይ! ንዂላቶም ኣቦታትና ደመና ኸም ዘጽለለሎም ኲላቶምውን ባሕሪ ኸም ዝተሳገሩ ኽትፈልጡ እደሊ እየ። 2ኲላቶም ድማ ምስ ሙሴ ክኃብሩ ብደመናን ብባሕርን ተጠመቑ። 3ኲላቶም ከዓ ሓደ መንፈሳዊ ምግቢ በልዑ ። 4ኲላቶምውን ሓደ መንፈሳዊ መስተ ሰተዩ። ካብቲ ዝስዕቦም ዝነበረ መንፈሳዊ ዀዂሒ ሰትዮም እዮምሞ፤ እቲ ዀዂሒ እቱይ ከዓ ክርስቶስ እዩ። 5እንተኾነ ብመብዝኅቶም እግዚኣብሔር ኣይተሓጐሰን። ስለዙይ ኣብ ምድረ በዳ ሞይቶም ተረፉ። 6እዙይ ከዓ ኸምቲ ንሳቶም ነቲ ኽፉእ ዝተመነይዎ ንሕናውን ምእንቲ ኸይንምነዮ መለበሚ ኾነና። 7 እቲ ሕዝቢ ኽበልዕን ክሰትን ተቐመጠ፤ ክጻወትውን ተሥአ ዝብል ከም ዝተጽሓፈ ከምቶም ገሊኣቶም መምለኽቲ ጣዖት ኣይትኹኑ። 8ከምቲ ገሊኣቶም ዘመንዘሩ እሞ ብሓንቲ መዓልቲ ዕሥራን ሠለስተን ሽሕ ዝሞቱ ኣይነመንዝር። 9ከምቲ ገሊኣቶም ንጐይታ ዝተፈታተንዎ እሞ ብኣትማን ዝጠፍኡ ንጐይታ ኣይንፈታተን። 10ከምኡውን ከምቲ ገሊኣቶም ዘዕረምረሙ እሞ እቲ ዝቐዝፍ መልኣኽ ዘጥፍኦም ኣይነዕረምርም። 11እዝ ዂሉ መለበሚ ክኸውን እዩ ዝበጽሖም፤ ንኣና እቲ መወዳእታ ዘመናት ንዘርከበናውን ንተግሣጽ ክኾነና እዩ ዝተጽሓፈ። 12ስለዙይ እቲ ደው ኢሉ ዘሎ ዝመስሎ ከይወድቕ ይጠንቀቕ። 13ኣብ ሰብ ካብ ዝበጽሕ ፈተና ንላዕሊ ኣይበጽሐኩምን። እግዚኣብሔር እሙን እዩ፤ ስለዙይ ካብ ዓቕምኹም ንላዕሊ ኽትፍተኑ ኣይፈቅድን እዩ። ምፅዋሩ ምእንቲ ኽትክእሉ ግና ምስቲ ፈተናኹም መዋፅኦ ኽገብረልኩም እዩ። 14ስለዙይ ፍቑራተይ! ካብ ኣምልኾ ጣዖት ረኃቁ። 15መስተውዓልቲ ኸም ምዃንኩም መጠን እየ ዝዛረበኩም፤ ነዝ ዝብሎ ዘለኹ ባዕልኻትኩም ፍረድዎ። 16እቲ ንሕና እንባርኾ ናይ በረኸት ጽዋዕ ምስ ደም ክርስቶስ ኅብረት ዘለዎዶ ኣይኮነን? እቲ እንቖርሶ ኅብስትስ ምስ ሥጋ ክርስቶስ ኅብረት ዘለዎዶ ኣይኮነን? 17ኲላትና ካብ ሓደ ኅብስቲ ንቕበል ኣለና እሞ እቲ ኅብስቲ ሓደ ኸም ዝኾነ ከምኡ ንሕናውን ብዙኃት እንተለና ሓደ ኣካል ኢና። 18እስኪ ንሕዝቢ እስራኤል ረአዩ፤ እቶም ካብ መሥዋዕቲ ዝበልዑ ምስቲ መሠውዒ ኅብረትዶ የብሎምን እዮም? 19እሞኸ እዙይ ኽብል እንተለኹ ንጣዖታት ዝተሠውዐ ዝጠቕሞ ነገር ኣለዎ ማለተይ ድዩ? ወይ ከዓ ጣዖት ዝጠቅም ነገር ኣለዎ ማለተይ ድየ? 20ኣይኮነን! እቲ ኣሕዛብ ዝሥውዕዎ ነጋንንቲ እዮም እምበር ንእግዚኣብሔር ኣይኮኑን። ንስኻትኩም ምስ ኣጋንንቲ ኅብረት ክህልወኩም ኣይደልን። 21ጽዋዕ እግዚኣብሔርን ጽዋዕ ኣጋንንትን ክትሰትዩ ማእዲ እግዚኣብሔርን ማእዲ ኣጋንንትን ክትበልዑ ኣይትኽእሉን። 22እምበኣርከ ንእግዚኣብሔርዶ ኽነቕንኦ? ንሕናዶ ኻብኡ ንብርትዕ ኢና? 23ዂሉ ተፈቒዱ እዩ፤ ዂሉ ግና ኣይጠቅምን እዩ፤ ዂሉ ተፈቒዱ እዩ፤ ዂሉ ግና ኣይሓንጽን እዩ። 24ነፍስ ወከፍ ንጥቕሚ ብጻዩ ደኣ እምበር ሓደኳ ጥቕሚ ርእሱ ኣይድለ። 25ብሕሊና እንተይመርመርኩም ኣብ ዕዳጋ ዝሽየጥ ሥጋ ዂሉ ብልዑ ። 26ምድርን እቲ ኣብኣ መሊኡ ዘሎን ናይ እግዚኣብሔር እዩ እሞ። 27ካብቶም ዘይኣምኑ ሓደ እንተ ዓደመኩም እሞ ኽትከዱ እንተ ደለኹም ዝጠራጠር ሕሊና ኣይሃሉኹም፤ ዝተቐረበልኩም ዂሉ እንተይመርመርኩም ብልዑ ። 28ሓደ ሰብ  እዙይስ ንጣዖት ዝተሠውዐ እዩ እንተ በለኩም ግና ምእንቲ እቲ ዝነገረኩምን ምእንቲ ሕሊናን ኢልኩም ኣይትብልዑ ። 29ሕሊና ኽብል እንተለኹ ግና ናይ ብጻይካ እምበር ናትካ ማለተይ ኣይኮነን። ንስኻ  ስለምንታይከ እቲ ሓርነተይ ብሕሊና ኻልእ ዝዕገት? 30ኣነ ኣመስጊነ ዝበልዕ ኻብ ኮንኩ ስለምንታይ ደኣ በቲ ዘመስግነሉ ዝንቀፍ? ትብል ትኸውን። 31እምበኣርስ እንተ በላዕኹም ወይ እንተ ሰተኹም ወይ ዝኾነ ይኹን እንተ ገበርኩም ዂሉ ንኽብሪ እግዚኣብሔር ግበርዎ። 32- 33ከምቲ ኣነ ንዂሉ ሰብ ብዂሉ ነገር ዘሐጕስ ዘለኹ ንስኻትኩም ድማ ንኣይሁድ ኮነ ንግሪኻውያን ወይ ንቤተ ክርስቲያን እግዚኣብሔር መዐንቀፊ ኣይትኹኑ። ኣነ ምእንቲ ኽድኅኑስ ጥቕሚ ብዙኃት እምበር ጥቕመይ ኣይደለኹንሞ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\