1 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ 12

1ሕዚ ኸዓ ኣኅዋተይ! ብዛዕባ መንፈሳዊ ውህብቶ ፍልጠት ዘይብልኩም ክትኮኑ ኣይደልን እየ። 2ኣሕዛብ ኣብ ዝነበርኩምሉ ጊዜ ተታሊልኩም ናብቶም በሃማት ኣማልኽቲ ትምርሑ ኸምዝነበርኩም ትፈልጡ ኢኹም። 3ስለዙይ ከምቲ ብመንፈስ እግዚኣብሔር ዝዛረብ  ኢየሱስ ርጉም እዩ ክብል ዘይኽእል ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ እንተ ዘይኮይኑ ድማ  ኢየሱስ ጐይታ እዩ ክብል ዝኽእል ሓደኳ ኸምዘየለ ኣፍልጠኩም ኣለኹ። 4እምበኣርከስ በብዓይነቱ ውህብቶ ኣሎ፤ መንፈስ ቅዱስ ግና ሓደ ንሱ እዩ። 5በብዓይነቱ ኣገልግሎት ኣሎ፤ ጐይታ ግና ሓደ ንሱ እዩ። 6በብዓይነቱ ዝኾነ ተግባራት ኣሎ፤ እቲ ኣብ ኲላቶም ኲሉ ዝገብር እግዚኣብሔር ግና ሓደ ንሱ እዩ። 7ምግላጽ መንፈስ ቅዱስ ንጥቕሚ ብዙኃት ንነፍስ ወከፍ ሰብ ይወሃቦ እዩ። 8ንሓደ ብመንፈስ ቃል ጥበብ ይወሃቦ፤ ነቲ ሓደ ኸዓ በቲ መንፈስ እቱይ ቃል ፍልጠት ይወሃቦ። 9ንሓደ በቲ ሓደ መንፈስ እምነት፤ ንሓደ ድማ በቲ መንፈስ እቱይ ናይ ምፍዋስ ውህብቶ ይወሃቦ። 10ንሓደ ተኣምራት ምግባር ነቲ ሓደ ድማ ትንቢት ምዝራብ ነቲ ሓደውን መናፍስቲ ምልላይ ነቲ ሓደ ኸዓ በብዓይነቱ ቛንቋታት ምዝራብ ነቲ ሓደ ድማ ቋንቋታት ናይ ምትርጓም ውህብቶ ይወሃቦ። 11ነዝ ዂሉ ኸዓ ንሱ እቲ ሓደ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝፈቐዶ ንነፍስ ወከፍ ዝተፈላለየ ውህብቶ ይዕድሎ። 12ከምቲ ሰብነት ሓደ እንተሎስ ብዙኅ ኣካላት ዘለዎ እቲ ኣካላት ከዓ ብዙኅ እንተሎ ሓደ ሰብነት ከም ዝኾነ ክርስቶስውን ኸምኡ እዩ። 13ንሕና ኣይሁድ ኮንና ግሪካውያን ባሮት ኮንና ነፃ ሰባት ኲልና ሓደ ሰብነት ምእንቲ ኽንከውን ብሓደ መንፈስ ተጠመቕና፤ ሓደ መንፈስውን ሰተና። 14እቲ ሰብነት ከዓ ብብዙኅ እምበር ብሓደ ኣካል ዝተሠርሐ ኣይኮነን። 15እግሪ  ኣነ ኢድ ስለ ዘይኮንኩ ናይ ሰብነት ኣካል ኣይኮንኩን እንተ በለ በዙይዶ ናይ ሰብነት ኣካል ምዃኑ ይተርፎ እዩ? 16እዝኒ ድማ  ኣነ ዓይኒ ስለ ዘይኮንኩ ናይ ሰብነት ኣካል ኣይኮንኩን እንተ በለት በዙይዶ ናይ ሰብነት ኣካል ምዃና ይተርፋ እዩ? 17ብዘሎ እቲ ሰብነት ዓይኒ እንተ ዝኸውን ደኣ ምስማዕ ኣበይ ምተረኽበ? እቲ ሰብነት ኲለንትናኡ ምስማዕ እንተ ዝኸውንከ ምሽታት ኣበይ ምተረኽበ? 18ሕዚ ግና ኣምላኽ ንሱ ኸም ዝደለዮ ገይሩ ንነፍስ ወከፍ ኣካላት ኣብቲ ሰብነት ሠርዖ። 19ኲሉ ሓደ ኣካል እንተ ዝኸውን ሰብነት ኣበይ ምተረኽበ? 20ሕዚ ግና እቲ ኣካላት እኳ ብዙኅ እንተ ኾነ እቲ ሰብነት ሓደ እዩ። 21ስለዙይ ዓይኒ ንኢድ  ኣይደልየክን ክትብላ ኣይትኽእልን እያ፤ ርእሲ ድማ ነእጋር  ኣይደልየኩምን ክብሎም ኣይኽእልን እዩ። 22እኳ ደኣ እቶም ድኹማት ዝመስሉ ኣካላት ሰብነት እዮም የመና ዘድልዩ። 23ነቲ ኣብ ሰብነት ዘሎ ሕሱር ኣካል ዝመስለና ኸዓ ብፍሉይ ክብሪ ንከናኸኖ፤ ንኃፍረትናውን የመና ብኽብሪ ንኸውሎ። 24- 25እቲ ኽቡር ኣካልና ግና እዙይ ኣየድልዮን እዩ። ግና እቲ ኣካላት ንስንሳቱ ኽፃወር እምበር ኣብቲ ሰብነት ምፍልላይ ምእንቲ ኸይኸውንስ ኣምላኽ ነቲ ኽብሪ ዝጐደሎ ኣካል ዝበዝኅ ክብሪ እናሃበ ነቲ ሰብነት ኣጋጠሞ። 26ሓደ ኣካል እንተ ተሣቐየ ዂሉ እቲ ኣካላት ምስኡ ይሣቐ። ሓደ ኣካል እንተ ኸበረ ኸዓ ዂሉ እቲ ኣካላት ምስኡ ይሕጐስ። 27እምበኣርከ ንስኻትኩም ሰብነት ክርስቶስ ኢኹም፤ ነፍስ ወከፍኩም ከዓ ኣካላቱ ኢኹም። 28እግዚኣብሔር ከዓ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ብመጀመርታ ሓዋርያት ካልኣይ ነቢያት ሣልሳይ መምህራን ሸመ፤ ደኃር ተኣምራት ዝገብሩ ናይ ምፍዋስ ውህብቶ ዘለዎም ዝሕግዙ ዘመሓድሩ በብዓይነቱ ቛንቋታት ዝዛረቡ ሠርዐ። 29ኲላቶምዶ ሓዋርያት እዮም? ኲላቶምከ ነቢያት ድዮም? ኲላቶምዶ መምህራን እዮም? ኲላቶምከ ገበርቲ ተኣምራት ድዮም? 30ኲላቶምዶ ውህብቶ ምፍዋስ ዘለዎም እዮም? ኲላቶምዶ ብቛንቋታት ይዛረቡ እዮም? ኲላቶምከ ይትርጕሙ ድዮም? 31ነተን ዝዓበያ ውህብቶታት ድኣ ብብርቱዕ ድለዩ። ሕዚ ኸዓ ዝበለጸ መንገዲ ኸርእየኩም እየ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\