1 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ 16

1ብዛዕባ እቲ ነቶም ኣመንቲ ክኸውን ዝዋፃእ ገንዘብ ድማ ኣብ ገላትያ ንዘለዉ ምእመናን ከም ዝሠራዕኽዎ ንስኻትኩምውን ከምኡ ግበሩ። 2እቲ ምውጻእ ገንዘብ ኣነ ምስ መፃእኹ ምእንቲ ኸይኸውን ኣብ ሰሰሙን በታ ቐዳመይቲ መዓልቲ ነፍስ ወከፍኩም ከከም እቶቱ ኣዋህሊሉ ኣብ ገዝኡ የቐምጥ። 3ኣነ ምስ መጻእኹ ድማ ነቲ ውህብቶኹም ናብ ኢየሩሳሌም ምእንቲ ኸብጽሑ ነቶም ዝኃረኹምዎም ሰባት መልእኽቲ ኣትኂዘ ኽሰዶም እየ። ኣነ ክኸይድ ዘድሊ እንተ ኾይኑ ድማ ምሳይ ይኸዱ። 5ብመቄዶንያ ኽኃልፍ ሓሲበ እየሞ ናብ መቄዶንያ እንትኃልፍ ናባኻትኩም ክመጽእ እየ። 6ናብቲ ዝኸዶ ዓዲ ምእንቲ ኸተፋንዉኒ ምናልባሽ ምሳኻትኩም እጸንሕ ወይ እኸርም እኸውን እየ። 7ከም ኃላፍ መንገዲ ኾይነ ኽርእየኩም ኣይፈቱን እየሞ እግዚኣብሔር እንተ ፈቐዶ ቁሩብ ጊዜ ምሳኻትኩም ክጸንሕ ተስፋ ኣለኒ። 8ግና ኽሳዕ በዓለ ኃምሳ ኣብ ኤፌሶን ክጸንሕ እየ። 9ዓብይን ፍረ ዘለዎን ኣፍ ደገ ተኸፊቱለይ ኣሎ፤ ተፃረርተይ ግና ብዙኃት እዮም። 10ጢሞቴዎስ እንተመጸ ኸዓ ከምዝ ኸማይ ናይ እግዚኣብሔር ሥራሕ እዩ ዝሠርሕ እሞ ብዘይ ስኽፍታ ምሳኻትኩም ከም ዝቕመጥ ግበርዎ። 11ሓደኳ ኣይንዓቆ፤ ምስቶም ኣመንቲ ኽመጽእ እጽበዮ ኣለኹ እሞ ዘድልዮ ሂብኩም ብሰላም ኣፋንውዎ። 12ብዛዕባ ኣጵሎስ ኅውና ኸዓ ምስቶም ኣመንቲ ናባኻትኩም ክመጽእ ብዙኅ ለሚነዮ ነይረ፤ እንተኾነ ፍቓድ እግዚኣብሔር ስለ ዘይኮነ ሕዚ ኽመጽእ ኣይደለየን። ምስ ጠዓሞ ግና ኽመጽእ እዩ። 13ንቕሑ፤ ኣብ እምነትኩም ጽንዑ ፤ በርትዑ ፤ ጠንክሩ፤ 14ኲሉ ነገር ብፍቕሪ ግበርዎ። 15ኣኅዋተይ! ስድራ እስጢፋኖስ ኣብ ሃገር ኣካይያ ቀዳሞት ኣመንቲ ኸም ዝኾኑን ንኣመንቲ ኸገልግሉ ንባዕላቶም ከም ዘወፈዩ ትፈልጡ ኢኹም። 16ንስኻትኩም ከዓ ነዞም ከምዚኣቶም ዝበሉን ነቶም ምሳና ዝሠርሑን ዝፅዕሩን ክትእዘዝዎም እምዕደኩም ኣለኹ። 17እስጢፋኖስን ፎርዱናቱስን ኣካይቆስን ብምምጻኦም ሕጉስ እየ። ክንዳኻትኩም ኮይኖም ነቲ ዝጐደለኒ መሊኦምለይ ኢዮምሞ። 18ንመንፈሰይን መንፈስኩምን ኣዕሪፎም እዮም እሞ ነዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ ሰባት ፍለጥዎም። 19እተን ኣብ እስያ ዘለዋ ኣብያተ ክርስቲያን ሰላም ይብላኹም ኣለዋ። ኣቂላን ጵርስቅላን ምስታ ኣብ ቤቶም እትእከብ ቤተ ክርስቲያን ኮይኖም ብጐይታ ብዙኅ ሰላም ይብሉኹም ኣለዉ። 20ኲላቶም እቶም ኣኅዋት ሰላም ይብሉኹም ኣለዉ። ብቕዱስ ሰላምታ ንስንሳትኩም ሰላም ተበሃሃሉ። 21እዛ ሰላምታ እዚኣ ኣነ ጳውሎስ ባዕለይ ብኢደይ ዝጸሓፍክዋ እያ። 22ንጐይታና ዘየፍቅሮ እንተልዩ ንሱ ዝተረገመ ይኹን! ማራናታ! 23ጸጋ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳኻትኩም ይኹን። 24ፍቕረይ ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኲልኻትኩም ይኹን። ኣሜን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\