1 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ 2

1ኣኅዋተይ! ኣነውን ናባኻትኩም ክመጽእ እንተለኹ ብኽእለት ዘረባ ወይ ብፍልስፍና ምሥጢር እግዚኣብሔር ክሰብከልኩም ኣይመጻእኹን። 2እዙይ ከዓ ምሳኻትኩም እንተለኹ እንትርፊ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ኸዓ እቲ ዝተሰቕለ እንተዘይኮይኑ ኻልእ ከይፈልጥ ወሲነ እየሞ። 3ኣነ ኸዓ ብድኻምን ብፍርኃትን ብብዙኅ ምንቅጥቃጥን እየ ምሳኻትኩም ዝነበርኩ። 4ቃለይን ስብከተይን ንመንፈስ ቅዱስን ኃይሉን ዝገልጽ እምበር ብዝጥብር ቃል ጥበብ ኣይነበረን። 5እዙይ ከዓ እምነትኩም ኣብ ኃይሊ እግዚኣብሔር እምበር ኣብ ጥበብ ሰብ ዝተመሥረተ ምእንቲ ኸይኸውን እዩ። 6ኣብ ማእኸል እቶም ብመንፈስ ብሱላት ዝኾኑ ግና ጥበብ ንዛረብ ኢና፤ እቲ እንዛረቦ ግና ጥበብ እዛ ዓለም ወይ ጥበብ ናይቶም ዝኃልፉ ገዛእቲ እዛ ዓለም እዚኣ ኣይኮነን። 7ንሕናስ እቲ እግዚኣብሔር ቅድሚ ዘመናት ንኽብርና ዘዳለዎ ተሰዊሩ ዝነበረ ምሥጢር ንዝኾነ ጥበብ እግዚኣብሔር ኢና እንዛረብ። 8ካብ ገዛእቲ እዛ ዓለም እዚኣ ሓደኳ ነዝ ጥበብ እዙይ ኣይፈለጦን፤ እንተዝፈልጡስ ነቲ ጐይታ ኽብሪ ኣይምሰቐልዎን ነይሮም። 9ግና እቲ ጽሑፍ፦  ዓይኒ ዘይረአየቶ እዝኒ ዘይሰምዐቶ ልቢ ሰብ ዘይሓሰቦ እግዚኣብሔር ነቶም ዝፈትውዎ ኣዳልዩሎም ኣሎ ይብል። 10ንኣና ግና እግዚኣብሔር ብመንፈሱ ገይሩ ገለጸልና፤ እቲ መንፈስ ቅዱስ ንዂሉ ናይ እግዚኣብሔር ዓሚቝ ምሥጢር ዝምርምር እዩ እሞ። 11እቲ ኣብ ሰብ ዘሎ መንፈስ እንተ ዘይኮይኑ ነቲ ኣብ ልቢ ሰብ ዘሎ ዝፈልጥ የለን። ከምኡውን መንፈስ እግዚኣብሔር እንተ ዘይኮይኑ ነቲ ኣብ እግዚኣብሔር ዘሎ ሓሳብ ሓደኳ ዝፈልጦ የለን። 12ንሕና ግና ነቲ እግዚኣብሔር ብኸምኡ ዝሃበና ጸጋ ምእንቲ ኽንፈልጥስ ነቲ ኻብ እግዚኣብሔር ዝኾነ መንፈስ ደኣ ተቐበልና እምበር ናይዚ ዓለም መንፈስ ኣይተቐበልናን። 13ንሕና ኸዓ መንፈሳዊ ነገር ምስ መንፈሳውያን ሰባት እናሰማማዕና ጥበብ ሰብ ብዝምህረሉ ቓል ዘይኮነስ መንፈስ ቅዱስ ብዝምህረሉ ቓል ንዛረብ ኣለና። 14መንፈስ እግዚኣብሔር ዘይብሉ ሰብ ነቲ ኻብ መንፈስ እግዚኣብሔር ዝመጽእ ኣይቕበሎን እዩ፤ ንእኡ ዕሽነት እዩ፤ ብመንፈስ ዝምርመር ስለ ዝኾነ ኸዓ ክፈልጦ ኣይኽእልን እዩ እሞ። 15ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ዝኃደሮ ሰብ ግና ንዂሉ ይምርምር፤ ንሱ ግና ብሓደኳ ኣይምርመርን እዩ። 16 ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ መን ይፈልጥ? መማኽርቱኸ መንዩ? ንሕና ግና ናይ ክርስቶስ ልቢ ኣለና።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\