1 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ 3

1ኣኅዋተይ! ኣነ ግና ከም ሥጋውያን ብክርስቶስ ከዓ ገና ከም ዘይዓበዩ ሕፃናት እምበር ከም መንፈሳውያን ክዛረበኩም ኣይከኣልኩን። 2ድልዋት ስለ ዘይነበርኩም ዕፁም ብልዒ ዘይኮነስ ጸባ ኣምዓጕኩኹም፤ ሕዝውን ድልዋት ኣይኮንኩምን። 3እዙይ ከዓ ገና ሥጋውያን ስለ ዝኾንኩም እዩ፤ ኣብ ማእኸልኩም ቅንእን ባእስን ምህላዉስ ሥጋውያን ምዃንኩምዶ ኣይኮነን? ከም ዓለማውያንዶ ኣይኮንኩምን እትመስሉ? 4ካባኻትኩም  ኣነ ናይ ጳውሎስ እየ ካልእ ከዓ  ኣነ ናይ ኣጵሎስ እየ ዝብል ኣሎሞ ሥጋውያን ምዃንኩምዶ ኣይኮነን? 5እምበርከ ኣጵሎስ እንታይ እዩ? ጳውሎስከ እንታይ እዩ? እምበኣር ንሳቶም ንነፍስ ወከፎም እግዚኣብሔር ከም ዝሃቦም ናብ እምነት ዘብጽሑኹም ኣገልገልቲ እዮም። 6ኣነ ተኸልኩ፤ ኣጵሎስ ኣስተየ፤ እግዚኣብሔር ድማ ኣዕበየ። 7እቲ ዘዕቢ እግዚኣብሔር ደኣ እምበር እቲ ዝተኸለ ኾነ እቲ ዘስተየ ዝጠቅም የብሉን። 8እቲ ዝተክልን እቲ ዘስትን ማዕረ እዮም ኲሎም ከከም ፃዕሮም ዋግኦም ክረኽቡ እዮም። 9ንሕና ምስ እግዚኣብሔር እንሠርሕ ኢና፤ ንስኻትኩም ግና ግራት እግዚኣብሔርን ሕንፃ እግዚኣብሔርን ኢኹም። 10ኣነ እግዚኣብሔር ብዝሃበኒ ጸጋ ኸም ፈላጥ ሓናጺ ኾይነ መሠረት ሠረትኩ፤ ሓደ ኻልእ ኣብ ልዕሊኡ የሃንጽ ኣሎ፤ ነፍስ ወከፍ ከመይ ገይሩ ኸም ዝሃንጽ ይጠንቀቕ። 11ምኽንያቱ ብዘይ እቲ ሥሩት መሠረት ንሱ ኸዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ካልእ መሠረት ክሥርት ዝኽእል ሓደኳ የለን። 12ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብ ልዕሊ እዛ መሠረት እዚኣ ብወርቂ ብብሩር ብኽቡር እምኒ ብዕንጨይቲ ብሣዕሪ ወይ ብሓሰር እንተ ሠርሐ 13ናይ ነፍስ ወከፍ ሰብ ሥራሕ ክገሃድ እዩ፤ እታ መዓልቲ ብሓዊ ኽትግለጽ ስለ ዝኾነት ክትቀልዖ እያ፤ ሥራሕ ነፍስ ወከፍ ከመይ ከም ዝኾነ ኸዓ እቲ ሓዊ ኽፍትኖ እዩ። 14እቲ ኣብ መሠረት ሓኒጹ ሥርሑ ዝጸንዐሉ ሰብ ዓስቡ ኽቕበል እዩ። 15ሥርሑ ዝቲጸሎ ሰብ ግና ዓስቡ ኽስእን እዩ፤ እንተኾነ ንሱ ኽድኅን እዩ፤ ግና ኸምቲ ብሓዊ ኃሊፉ ዝድኅን ሰብ ይድኅን። 16ናይ እግዚኣብሔር ቤተ መቅደስ ከም ዝኾንኩምን መንፈስ እግዚኣብሔር ኣባኻትኩም ኃዲሩ ኸም ዘሎንዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? 17ዝኾነ ሰብ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ቤተ መቅደስ እንተፍረሰ እግዚኣሔር ንእኡ ድማ ኸፍርሶ እዩ። ቤተ መቕደስ እግዚኣብሔር ቅዱስ እዩ፤ እዝ ቤተ መቕደስ እዙይውን ንስኻትኩም ኢኹም። 18ሓደኳ ርእሱ ኣየታልል፤ ካባኻትኩም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ጥበበኛ ዝኾነ እንተ መሰሎ ጥበበኛ ምእንቲ ክኸውን ዓሻ ይኹን። 19 ነቶም ጥበበኛታት ብጕርሖም ይኅዞም ተብሂሉ ኸም ዝተጽሓፈ ጥበብ እዛ ዓለም እዚኣ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዕሽነት እዩ እሞ። 20ከምኡውን  ሓሳብ እቶም ጥበበኛታት ከንቱ ኸም ዝኾነ እግዚኣብሔር ይፈልጦ እዩ ዝብል ተጽሒፉ ኣሎ። 21እምብኣርከስ ኲሉ ናታትኩም እዩ እሞ ሓደኳ ብሰብ ኣይመካሕ። 22ጳውሎስ ኮነ ኣጵሎስ ኬፋ ኾነ ዓለም ሕይወት ኮነ ሞት ዘሎ ኾነ ዝመጽእ ኲሉ ናታትኩም እዩ። 23ንስኻትኩም ናይ ክርስቶስ ኢኹም፤ ክርስቶስ ከዓ ናይ እግዚኣብሔር እዩ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\