1 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ 4

1እምበኣር ሰብ ንኣና ኸም ኣገልገልቲ ክርስቶስን ከም መገብቲ ምሥጢራት እግዚኣብሔርን ገይሩ ይቝጸረና። 2ኣብ ርእሲዙይ ከዓ ዂሎም መገብቲ እሙናት ኮይኖም ክርከቡ ይግብኦም። 3ኣነ እኳ ብኣኻትኩም ወይ ብኻልእ ሰብ እንተ ተፈረድኩ ግዲ የብለይን፤ ንባዕለይ እኳ ኣይፈርድን እየ። 4ሕሊናይ ኣይወቕሰንን እዩ፤ በዙይ ግና ንጹህ እየ ማለት ኣይኮነን። ጐይታ ጥራሕ እዩ ንኣይ ዝፈርደኒ። 5ስለዙይ ነቲ ኣብ ጸልማት ዝተሓብአ ናብ ብርሃን ዘምጽእ ሓሳባት ልቢ ኸዓ ዝገልጽ ጐይታ ክሳዕ ዝመጽእ ጊዜ እንተይበጽሐ ሓደኳ ኣይትፍረዱ። ሽዑ ነፍስ ወከፍ ነናእዳኡ ኻብ እግዚኣብሔር ክቕበል እዩ። 6ኣኅዋተይ! በቲ ሓደ ኽትምክሑ ነቲ ሓደ ኸዓ ኽትንዕቑ ኣይግባእን እዩ። ነቲ  ካብ ጽሑፍ ኣይትኅለፍ ዝብሎ ኸዓ ኻባና ምእንቲ ኽትመሃሩ ንጥቕምኹም ኢለ ንባዕለይን ንኣጵሎስን ከም ምሳሌ ኣቕሪበልኩም ኣለኹ። 7ካብ ካልኦት ብሉጽ ዝገበረካ መን እዩ? ዘይተቐበልካዮኸ እንታይ ኣለካ? ዝተቐበልካ ኻብ ኮንካኸ ስለምንታይ ከም ዘይተቐበልካ እትዕበ? 8ድሮ ኸዓ ጸገብኩም፤ ከምኡውን ሃብተምኩም፤ ብዘይ ብኣና ድማ ነገሥኩም፤ ንሕናውን ምሳኻትኩም ምእንቲ ኽንነግሥስ ኣበይሞ ከምነገሥኩም! 9ኣነ ግና እግዚኣብሔር ንኣና ንሓዋርያት ከምቶም ንሞት ዝተፈርዱ ድኅሪ ዂሎም ዝገበረና ይመስለኒ። ስለዙይ ንዓለምን ንመላእኽትን ንሰብን ትርኢት ኴንና ኣለና። 10ንሕና ምእንቲ ክርስቶስ ዓያሹ ኢና፤ ንስኻትኩም ግና ብክርስቶስ ጥበበኛታት ኢኹም፤ ንሕና ድኹማት ንስኻትኩም ግና ኃያላት ኢኹም፤ ንስኻትኩም ክቡራት ንሕና ግና ሕሱራት ኢና። 11ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ ንጠምን ንጸምእን ንዓርቕን ንውቃዕን ኣለና፤ መኅደሪውን የብልናን። 12በእዳውና እናሠራሕና ንደክም ኣለና። ንዝጸርፈና ንምርቕ ንዘሳጕጉና ንዕገሥ 13ስምና ንዘኽፍእ ብጥዑ ም ቃል ንምልስ ኣለና። ክሳዕ ሕዚ ኸም ናይ ዓለም ጐሓፍን ከም ናይ ዂሉ ነገር ጐድፍን ኴንና ኣለና። 14እዝ ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ ኸም ተፈተውቲ ደቀይ ክምዕደኩም እምበር ክኅፍረኩም ኢለ ኣይኮንኩን። 15ምንም እኳ ብክርስቶስ ኣእላፋት መዕበይቲ መምህራን እንተሃለዉኹም ብዙኃት ኣቦታት የብልኩምን። ወንጌል ብምብሣር ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝወለድኩኹም ኣነ እየሞ። 16ስለዙይ ንኣይ ምሰሉ እናበልኩ እልምነኩም ኣለኹ። 17በዝ ምኽንያት እዙይ ከዓ ኣብ ኲሉ ሥፍራ ኣብ ኲለን ኣብያተ ክርስቲያን ከመይ ገይረ ኸም ዝምህር ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝኾነ መንገደይ ምእንቲ ኸዘኻኽረኩም እቲ ፍቁር ወደይን ብጐይታ እሙንን ጢሞቴዎስ ሰዲደልኩም ኣለኹ። 18ገሊኦም ግና ኣነ ናባኻትኩም ዘይመጽእ መሲልዎም ብትዕቢት ዝተመልኡ ኣለዉ። 19እግዚኣብሔር እንተ ፈቒዱስ ቀልጢፈ ናባኻትኩም ክመጽእ እየ፤ ሽዑ እቶም ዕቡያት ዝዛረብዎ ዘይኮነስ ኃይሎም ክርኢ እየ። 20መንግሥቲ እግዚኣብሔር ብኃይሊ እምበር ብዘረባ ኣይኮነትንሞ። 21እንታይ ትደልዩ? ብበትሪዶ ወይ ብፍቕርን ብመንፈስ ለውሃትን ክመጸኩም?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\