1 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ 5

1ኣብ ኣሕዛብ እኳ ተገይሩ ዘይፈልጥ ምንዝርና ኣብ ማእኸልኩም ከም ዘሎ ብፍላይ ካባኻትኩም ሰበይቲ ኣቦኡ ዘእተወ ከም ዘሎ ይውረየኩም ኣሎ። 2ተዓቢኹም ኣለኹም! ክትጉህዩዶ ግዳ ኣይምተገብአኩምን? ነቲ ኸምዙይ ዝበለ ርኹስ ግብሪ ዝገበረ እንዶግዳ ኻብ ማእኸልኩም ኣርኅቕዎ። 3- 4ኣነ ብኣካል እኳ ምሳኻትኩም እንተዘይሃለኹ ብመንፈሰይ ምሳኻትኩም እየ። ምሳኻትኩም ከም ዘለኹ ኾይነ ከዓ ነቲ ኸምዙይ ዝመሰለ ርኽሰት ዝፈጸመ ሰብ ብስም ጐይታ ኢየሱስ ድሮ ፈሪደዮ ኣለኹ። ንስኻትኩም ምስ ተኣከብኩም ኣነውን ብኃይሊ ጐይታ ኢየሱስ ብመንፈስ ምሳኻትኩም ኾይነ 5ነዝ ሰብ እዙይ ንሰይጣን ኣኅሊፍኩም ሃብዎ። እዙይ እትገብሩ ብሥጋኡ ተቐጺዑ  ብመዓልቲ ጐይታ ነፍሱ ምእንቲ ኽትድኅን እዩ። 6ዛህራኹም ጽቡቕ ኣይኮነን። ቊሩብ መባዂዕቲ ንብዘሎ እቲ ብሒቝ ከም ዘብኲዖዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? 7ከምቲ ሕዚ ዘለኹምዎ ዘይበዂዐ ሓድሽ ብሒቊ ምእንቲ ኽትኮኑ ነቲ ኣረጊት መባዂዕቲ ካባኻትኩም ኣርሕቑ። በጊዕ ፋሲካና ክርስቶስ ተሠዊዑ እዩ እሞ። 8ስለዙይ በቲ ኣረጊት መባዂዕቲ ወይ ብመባዂዕቲ ኽፍኣትን ሕሰምን ዘይኮነ ብዘይበዂዐ እንጀራ ማለት ብቕንዕናን ብሓቅን በዓልና ነኽብር። 9 ምስ ዘማውያን ኣይትተሓወሱ ኢለ ጽሒፈልኩም ነይረ። 10ግና ምስቶም ናይዛ ዓለም እዚኣ ዘማውያንን ወይ ስሱዓትን ከተርትን ወይ መምለኽቲ ጣዖትን ማለተይ ኣይኮነን፤ እንተ ዘይኮነስ ካብዛ ዓለም እዚኣ ኽትወፁ ምተገብአኩም ነይሩ። 11ኣነ ዝጸሓፍኩልኩም ኣመንቲ ኢና ካብ ዝብሉ ግና ዘመውቲ ወይ ስሱዓት ወይ ተጻረፍቲ ወይ ሰኸርቲ ወይ ከተርቲ ምስ ዝኾኑ ሰባት ከይትሕወሱ ምስ ከምዚኦም ዝበሉ ሰባትውን ከቶ ከይትበልዑ ኢለ እየ እምበር፤ 12ነቶም ካብ ክርስትና ወፃኢ ንዘለዉ ዝፈርድ እንታይ ኣእትዩኒ? ንስኻትኩም ነቶም ኣብ ውሽጢ ክርስትና ዘለዉዶ ኣይኮንኩምን ክትፈርዱ ዘለኩም? 13ነቶም ካብ ክርስትና ወፃኢ ዘለዉ ግና እግዚኣብሔር ኢዩ ዝፈርዶም። እምበኣር ነቲ ኽፉእ ዝገብር ሰብ ካባኻትኩም ኣርኅቅዎ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\