1 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ 6

1ሓደ ኻባኻትኩም ምስ ብጻዩ ነገር እንተሃልይዎ ኣብ ቅድሚ እቶም ኣመንቲ ዘይኮነስ ኣብ ቅድሚ እቶም ዘይኣምኑዶ ኽፋረድ ይደፍር እዩ? 2ወይ ከዓ እቶም ኣመንቲ ንዓለም ከም ዝፈርዱዋዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? ንዓለም እትፈርዱ እንካብ ኮንኩም ድኣ ነዝ ኣናእሽቱ ነገራት ንምፍራድ ከመይ ዘይትበቕዑ ? 3ንመላእኽቲ ኸም እንፈርድዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? ናይዛ ዓለም እዚኣ ነገር ግዳ ኸመይ ዘይንፈርድ? 4እሞኸ ደኣ ብነገር እዛ ዓለም እዚኣ ዝዳነ እንተሃልይኩም ስለምንታይ ነቶም ብቤተ ክርስቲያን ዝተንዓቑ ኣሕዛብ ፈረድቲ ትገብሩዎም? 5ከኅፍረኩም ኢለ እየ ነዙይ ዝዛረብ ዘለኹ፤ ኣብ መንጎ ኣመንቲ ኽዓርቕ ዝኽእል ለባም ሰብዶ የብልኩምን? 6እኳ ድኣ ኃው ንኃው ኣብ ቅድሚ እቶም ዘይኣምኑ ይኸስስ ኣሎ! 7ብርግጽ ኣብ ንሰንሳትኩም ምክሳስ ምህላዉ ብሱሩ ውርደት እዩ፤ እንተ ትብደሉዶ ኣይመሐሸን? እንተትግፍዑ ዶ ኣይምሐሸን? 8መኅልፎ ንስኻትኩም ነኅዋትኩም እንተይተረፈ ትብድሉን ትገፍዑ ን ኣለኹም። 9ዓመፅቲ ንመንግሥቲ እግዚኣብሔር ከም ዘይወርስዋዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? ኣይትጋገዩ፤ ኣመንዝራታት ወይ መምለኽቲ ጣዖት ዘመውቲ ወይ ግብሪ ሰዶም ዝገብሩ 10ሰረቕቲ ወይ ስሱዓት ወይ ሰካራማት ወይ ተጻረፍቲ ወይ ከተርቲ ንመንግሥቲ እግዚኣብሔር ኣይወርስዋን እዮም። 11ገሊኻትኩም ከምኣቶም ኔርኩም ኢኹም። ግና ብስም ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ብመንፈስ ኣምላኽናን ተሓጺብኩምን ተቐዲስኩምን ጸዲቕኩምን ኢኹም። 12ኲሉ ተፈቒዱለይ እዩ፤ ግና ዂሉ ኣይጠቅምን እዩ። ኲሉ ተፈቒዱለይ እዩ፤ ኣነ ግና ናይ ሓደ ነገር እኳ ግዙእ ክኸውን ኣይደልን እየ። 13ብልዒ ንኸብዲ ከብዲ ኸዓ ንብልዒ እዩ፤ እግዚኣብሔር ግና ንኽልቲኦም ከጥፍኦም እዩ። ሰብነት ንእግዚኣብሔር እግዚኣብሔርውን ንሰብነት እዩ እምበር ሰብነት ንምንዝርና ኣይኮነን። 14እግዚኣብሔር ድማ ኸምቲ ንጐይታና ካብ ምዉታን ዘተሥኦ ንኣናውን ብኃይሉ ኸተሥአና እዩ። 15እቲ ሰብነትኩም ኣካል ክርስቶስ ምዃኑዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? እሞኸ ደኣ ንኣካል ክርስቶስ ወሲደ ኣካል ኣመንዝራ ኽገብሮዶ ይግባእ እዩ? ኣይግባእን! 16መጽሓፍ  ክልቲኦም ሓደ ኣካል ክኾኑ እዮም ከም ዝብል ምስ ኣመንዝራ ዝዘመወ ምስኣ ሓደ ኣካል ከም ዝኸውንዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? 17እቲ ምስ ጐይታ ሓደ ዝኸውን ግና ምስኡ ሓደ መንፈስ እዩ። 18ካብ ዝሙት ረሓቑ፤ ሰብ ዝገብሮ ኃጢኣት ኲሉ ኻብ ሰብነቱ ወፃኢ እዩ ዝገብሮ፤ ዝምንዝር ግና ኣብ ናይ ባዕሉ ሰብነት እዩ ዝብድል። 19ሰብነትኩም ቤተ መቅደስ ናይቲ ኻብ እግዚኣብሔር ዝተቐበልኩምዎ ኣብ ውሽጥኹም ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝኾነዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? እምበኣር ናይ ባዕልትኹም ኣይኮንኩምን። 20ብዋጋ ኢኹም ዝተዓደግኩም፤ ስለዙይ ንእግዚኣብሔር ብሰብነትኩም ኣኽብርዎ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\