1 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ 8

1ብዛዕባ ንጣዖት ዝተሠውዐ ግና  ኲላትና ፍልጠት ከም ዘለና ንፈልጥ ኢና። ፍልጠት ትዕቢት የኅድር፤ ፍቕሪ ግና የሓንጽ። 2ዝኾነ ሰብ ዝፈልጥ እንተመሰሎ ነቲ ዝፈልጦ ኸምቲ ዝግብኦ ገይሩ ገና ኣይፈለጦን። 3ንእግዚኣብሔር ዘፍቅር ግና ንሱ ብእግዚኣብሔር ፍሉጥ እዩ። 4ብዛዕባ እቲ ንጣዖታት ዝተሠውዐ ምብላዕ ግና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ጣዖታት ሓቀኛ ህልውና ኸም ዘይብሎም እንትርፊ ሓደ እግዚኣብሔር ካልእ ኣምላኽ ከም ዘየለ ንፈልጥ ኢና። 5ኣምላኽ እንተይኮኑ ብዙኃት ኣማልኽትን ብዙኃት ጐይቶትን ተብሂሎም ዝጽውዑ ኣብ ሰማይ ኮነ ኣብ ምድሪ ኣለዉ እንተተብሃለኳ 6ንኣና ግና ዂሉ ኻብኡ ዝኾነ ንሕናውን ንእኡ ዝኾንና ሓደ እግዚኣብሔር ኣብ እለና፤ ከምኡውን ዂሉ ብእኡ ዝተፈጥረን ንሕናውን ብእኡ እንነብርን ሓደ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣለና። 7እዝ ፍልጠት እዙይ ግና ኣብ ኲሉ ሰብ ኣይርከብን እዩ። ገሊኦም ምምላኽ ጣዖት ከም ልማድ ገይሮምዎ፤ ክበልዑ እንተለዉ ኸም ንጣዖት ዝተሠውዐ ገይሮም እዮም ዝበልዑ ። ሕሊናኦም ድኹም ስለ ዝኾነ ድማ ይረኽሱ። 8ብልዒ ናብ እግዚኣብሔር ኣየቕርበናን፤ እንተበላዕና ዝውስኸልና የብሉን፤ እንተዘይበላዕናውን ዘጕድለልና የብሉን። 9ንኣኻትኩም ርእዩ ኻልእ ከይጋገ እቲ ሓርነትኩም ነቶም ብእምነቶም ዘይጠንከሩ መዐንቐፊ ኸይኾኖም ተጠንቀቑ። 10ሓደ ሰብ ፍልጠት ንዘለካ ንኣኻ ኣብ ቤት ጣዖት ክትበልዕ እንተ ረአየካ እቲ ብእምነቱ ዘይጠንከረ ዝተሠውዐ ንምብላዕዶ ኣይምደፈረን? 11ስለዙይ እቲ ምእንታኡ ክርስቶስ ዝሞተሉ ብእምነቱ ዘይጠንከረ ኃው ብሰንኪ ፍልጠትካ ይጠፍእ ኣሎ። 12እምበኣር ከምዙይ ነቶም ኣመንቲ እናበደልኩም ነቲ ድኹም ሕሊናኦም እናቝሰልኩም ንክርስቶስ ትብድልዎ ኣለኹም። 13እምበኣር ምግቢ ንኃወይ ዘዐንቅፎ እንተ ኾይኑስ ንኃወይ ምእንቲ ኸየዐንቅፎ ንሓዋሩ ፈጺመ ሥጋ ኣይበልዕን እየ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\