1 መልእኽቲ ዮሓንስ 2

1ኣቱም ደቀይ! እዝ ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ ኃጢኣት ምእንቲ ኸይትገብሩ ኢለ እየ። ሓደኳ ኃጢኣት ዝገበረ እንተሃልዩ ኣብ ቕድሚ ኣብ ጠበቓ ኣለና፤ ንሱውን እቲ ጻድቕ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። 2ንሱ ምእንቲ ኃጢኣትና ቤዛ ኾነ፤ ምእንቲ ኃጢኣት ኲሉ ዓለምውን እምበር ምእንቲ ኃጢኣትና ጥራሕ ኣይኮነን። 3ትእዛዛት እግዚኣብሔር እንተ ሓሊና ንእኡ ኸም እንፈልጦ በዙይ ኢና እነረጋግጽ። 4 ኣነ እፈልጦ እየ ዝብል ንትእዛዛቱ ግና ዘይሕሉ ንሱ ሓሳዊ እዩ፤ እታ ሓቂውን ኣብኡ የላን። 5እቲ ንቓሉ ዝሕሉ ግና ፍቕሪ እግዚኣብሔር ኣብኡ ፍጹም ይኸውን። ኣብ እግዚኣብሔር ከም ዘለና በዙይ ኢና እንፈልጥ። 6እቲ  ብእግዚኣብሔር እነብር እየ ዝብል ከምቲ ኢየሱስ ዝነበሮ ኽነብር ይግባእ። 7ኣቱም ፍቑራተይ! እቲ ኻብ መጀመርታ ዝነበረኩም ናይ ቀደም ትእዛዝ እምበር ሓድሽ ትእዛዝ ኣይኮነን ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ። እቲ ናይ ቀደም ትእዛዝ ከዓ እቲ ዝሰማዕኹምዎ ቓል እዩ። 8እንተኾነ ኣብ ክርስቶስን ኣባኻትኩምን ዝተርአየ ሓድሽ ትእዛዝ እጽሕፈልኩም ኣለኹ፤ ጸልማት ኃሊፉ ድሮ እኳ ብርሃን ሓቂ የብርህ ኣሎ። 9 ኣብ ብርሃን ኣለኹ ዝብል ንኃዉ ግና ዝጸልእ ገና ኣብ ጸልማት እዩ ዘሎ። 10እቲ ንኃዉ ዘፍቕር ኣብ ብርሃን እዩ ዝነብር። ኣብኡውን መዐንቀፊ የብሉን። 11እቲ ንኃዉ ዝጸልእ ግና ኣብ ጸልማት እዩ ዘሎ፤ ኣብ ጸልማትውን ይነብር፤ ጸልማት ነዒንቱ ስለ ዘዕወሮ ድማ ናበይ ከም ዝኸይድ ኣይፈልጥን እዩ። 12ደቀይ! ኃጢኣትኩም ምእንቲ ስም ክርስቶስ ተኃዲጉልኩም እዩ እሞ እጽሕፈልኩም ኣለኹ። 13ኣቱም ኣቦታት! ነቲ ኻብ መጀመርታ ዝነበረ ፈሊጥኩምዎ ኢኹም እሞ እጽሕፈልኩም ኣለኹ። ኣቱም ኣጕባዝ! ነቲ እኩይ ሥዒርኩምዎ ኢኹም እሞ እጽሕፈልኩም ኣለኹ። 14ኣቱም ቈልዑ ! ንኣብ ፈሊጥኩምዎ ኢኹምሞ ጽሒፈልኩም ኣለኹ። ኣቱም ኣቦታት! ነቲ ኻብ መጀመርታ ዝነበረ ፈሊጥኩምዎ ኢኹም እሞ እጽሕፈልኩም ኣለኹ። ኣቱም ኣጓብዝ! ብርቱዓት ስለ ዝኾንኩምን ቃል እግዚኣብሔር ኣባኻትኩም ይነብር ስለ ዘሎን ነቲ ክፉእውን ስለ ዝሠዓርኩምዎን ጽሒፈልኩም ኣለኹ። 15ንዓለም ወይ ነቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣይትፍተዉ። ንዓለም ዝፈቱ ኣብኡ ፍቕሪ እግዚኣብሔር የብሉን። 16ኲሉ እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ፍትወት ሥጋ ባህጊ ዓይኒ ናይ ናብራ ትምክሕትን ካብ ዓለም እዩ እምበር ካብ እግዚኣብሔር ኣይኮነን። 17ዓለምን እቲ ዂሉ ፍትወታን ኃላፋይ እዩ፤ ፍቓድ እግዚኣብሔር ዝገብር ግና ንዘለዓለም ይነብር። 18ደቀይ! እዚኣ እታ መወዳእታ ሰዓት እያ።  ፀረ ክርስቶስ ከም ዝመጽእ ሰሚዕኹም ኣለኹም፤ ድሮውን ብዙኃት ተፃረርቲ ክርስቶስ ተሢኦም ኣለዉ፤ እዚኣ እታ ናይ መወዳእታ ሰዓት ምዃና ኸዓ በዙይ ኢና እንፈልጥ። 19ንሳቶም ካባና እዮም ወፂኦም፤ ግና ኻባና ኣይነበሩን። ካባና ነይሮም እንተ ዝኾኑ ምሳና ምነበሩ ነይሮም። ግና ኻባና ኸም ዘይኮኑ ምእንቲ ኽገሃድ ወፁ። 20ንስኻትኩም ግና ብመንፈስ ቅዱስ ተቐቢእኹም ኢኹም፤ ንዂሉውን ትፈልጥዎ ኢኹም። 21ነቲ ሓቂ ስለ እትፈልጥዎን ኲሉ ሓሰት ካብቲ ሓቂ ኸምዘይኮነ ስለ እትፈልጡን እየ እምበር ስለ ዘይትፈልጥዎ ኣይኮንኩን ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ። 22እቲ ንኢየሱስ መሢሕ ምዃኑ ዝኽሕድ እንተዘይኮይኑኸ መን እዩ እቲ ሓሳዊ? እቲ ንኣብን ንወልድን ዝኽሕድ ፀረ ክርስቶስ እዩ። 23እቲ ንወልድ ዝኽሕድ እግዚኣብሔር ኣብ ኣብኡ የለን፤ እቲ ንወልድ ዝኣምን ግና እግዚኣብሔር ኣብ ኣብኡ ኣሎ። 24እቲ ኻብ መጀመርታ ዝሰማዕኹምዎ ኣባኻትኩም ይንበር። እቲ ኻብ መጀመርታ ዝሰማዕኹምዎ ኣባኻትኩም ዝነብር እንተኾይኑ ንስኻትኩም ኣብ ወልድን ኣብ ኣቦን ክትነብሩ ኢኹም። 25እዙይ ከዓ እቲ ክርስቶስ ዘተስፈወና ተስፋ ናይ ዘለዓለም ሕይወት እዩ። 26ብዛዕባ እቶም ዘስሕቱኹም እየ እዙይ ዝጸሓፍኩልኩም። 27ንስኻትኩም ግና እቲ ኻብ ክርስቶስ ዝተቐበልኩምዎ መንፈስ ቅዱስ ኣባኻትኩም ይነብር እዩሞ ሓደኳ ኽምህረኩም ኣየድልየኩምን እዩ። መንፈስ ቅዱስ ብዛዕባ ዂሉ ኽምህረኩም እዩ ትምህርቱ ኸዓ ሓቂ እዩ፤ ሓሰት ኣይኮነን። እምበኣር ከምቲ ዝመሃረኩም ኣብ ክርስቶስ ጸኒዕኹም ንበሩ። 28እምበኣር ደቀይ! ንሱ ኽግለጽ እንተሎ ትብዓት ምእንቲ ኽንረክብ በታ ዝመጸላ መዓልትውን ኣብ ቕድሚኡ ምእንቲ ኸይንኃፍርስ ኣብ ክርስቶስ ንበሩ። 29ንሱ ጻድቕ ምዃኑ እንተድኣ ትፈልጡ ኾይንኩም ጽድቂ ዝገብር ኲሉ ኻብ እግዚኣብሔር ከም ዝተወልደ ፍለጡ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\