1 መልእኽቲ ዮሓንስ 3

1ውሉድ እግዚኣብሔር ተብሂልና ምእንቲ ኽንጽዋዕ እግዚኣብሔር ኣብ ከመይ ዝበለ ፍቕሪ ኸም ዝሃበና እስኪ ርአዩ! ውሉድ እግዚኣብሔርውን ኢና። ዓለም ንእኡ ስለ ዘይፈለጠቶ እያ ንኣናውን ዘይፈለጠትና። 2ኣቱም ፍቑራተይ! ሕዚ ውሉድ እግዚኣብሔር ኢና፤ እንታይ ከም እንኸውን ከዓ ገና ኣይተገልጸን። ክርስቶስ እንትግለጽ ግና፤ ከምታ ዘለዋ ኽንርእዮ ኢና እሞ ንእኡ ኸም እንመስል ንፈልጥ ኢና። 3ኣብ ክርስቶስ ተስፋ ዝገብር ኲሉ ኸምቲ ንሱ ንጹህ ዝኾነ ንባዕሉ የንጽህ። 4ኃጢኣት ዝገብር ኲሉ ሕጊ እግዚኣብሔር ይጥሕስ፤ ኃጢኣት ድማ ምጥሓስ ሕጊ እግዚኣብሔር እዩሞ። 5ክርስቶስ ንኃጢኣት ከርኅቕ ኢሉ ኸም ዝተገልጸ ትፈልጡ ኢኹም፤ ኣብኡውን ኃጢኣት የለን። 6እቲ ኣብ ክርስቶስ ዝነብር ኲሉ ኃጢኣት ኣይገብርን እዩ። ኃጢኣት ዝገብር ግና ንክርስቶስ ኣይረኣዮን፤ ኣይፈለጦንውን። 7ደቀይ! ሓደኳ ኣየስሕትኩም። ከምቲ ክርስቶስ ጻድቕ ዝኾነ እቲ ጽድቂ ዝገብር ከዓ ጻድቕ እዩ። 8ካብ መጀመርታ ጀሚሩ ኃጢኣት ዝገብር ዘሎ ዲያብሎስ እዩ እሞ ኃጢኣት ዝገብር ካብ ዲያብሎስ እዩ። ወዲ እግዚኣብሔር ከዓ ግብሪ ዲያብሎስ ምእንቲ ኸፍርስ ኢሉ እዩ ዝተገልጸ። 9ካብ እግዚኣብሔር ዝተወልደ ባህርይ እግዚኣብሔር ኣብኡ ስለ ዘሎ ኃጢኣት ኣይገብርን እዩ። ካብ እግዚኣብሔር ስለ ዝተወለደውን ኃጢኣት ክገብር ኣይኽእልን እዩ። 10ጽድቂ ዘይገብርን ንኃዉ ዘየፍቅርን ካብ እግዚኣብሔር ኣይኮነን። ደቂ እግዚኣብሔርን ደቂ ዲያብሎስን በዙይ እዮም ዝፍለጡ። 11እታ ኻብ መጀመርታ ዝሰማዕኹምዋ መልእኽቲ  ንስንሳትና ንፋቐር እትብል እያ። 12ከምቲ ኻብ ሰይጣን ወገን ዝነበረ ንኃዉ ኸዓ ዝቐተለ ቃየል ኣይንኹን። ስለ ምንታይከ እዩ ዝቐተሎ? ግብሩ ኽፉእ ግብሪ ኃዉ ግና ሠናይ ስለ ዝነበረ እዩ። 13ኣኅዋተይ! ዓለም እንተ ጸልአትኩም ኣይትገረሙ። 14ንሕና ነኅዋትና ነፍቅሮም ስለ ዝኾንና ካብ ሞት ናብ ሕይወት ከም ዝተሳገርና ንፈልጥ ኢና። እቲ ኃዉ ዘየፍቅር ግና ኣብ ጽላል ሞት እዩ ዝነብር። 15ንኃዉ ዝጸልእ ዂሉ ቐታል ነፍሲ እዩ። ቀታል ነፍሲ ዝኾነ ዂሉ ድማ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ከም ዘይብሉ ትፈልጡ ኢኹም። 16ክርስቶስ ንሕይወቱ ቤዛና ስለ ዘኅለፈ ንፍቕሪ በዙይ ኢና እንፈልጣ። ንሕናውን ምእንቲ ኣኅዋትና ሕይወትና ቤዛ ኽነኅልፍ ይግብአና እዩ። 17ግና ዝኾነ ይኹን ጥሪት እዛ ዓለም እዚኣ ዘለዎ እሞ ኃዉ ተሸጊሩ እንተሎ እናረኣዮ እንተ ዘይራህረሀሉ ከመይ ኢሉ ደኣ ንእግዚኣብሔር አፍቅር እየ ኽብል ይኽእል? 18ኣቱም ደቀይ! ብግብርን ብሓቅን እምበር ብቓል ወይ ብልሳን ጥራህ ኣይንፋቐር። 19- 20ካብ ሓቂ ወገን ምዃንና ኸዓ በዙይ ክንፈልጥ ኢና። ሕሊናና እንተ ወቐሰና ድማ እግዚኣብሔር ካብ ኲሉ ዝዓብን ኲሉ ዝፈልጥን ስለ ዝኾነ ንልብና ኣብ ቕድሚኡ ኽነህድኦ ኢና። 21ኣቱም ፍቑራተይ! ልብና እንተ ዘይወቐሰና ግና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ትብዓት ኣለና። 22ትእዛዛቱ እንሕሉን ንእኡ ዘሐጉሶ እንገብርን ስለ ዝኾንና ድማ ነቲ እንልምኖ ኹሉ ኻብኡ ኽንቕበል ኢና። 23ትእዛዙ ድማ ከምቲ ንሱ ዝኣዘዘና ጌርና ብስም ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንኣምንን ንስንሳትናውን ክንፋቐር እዩ። 24እቲ ትእዛዛት እግዚኣብሔር ዝሕሉ እግዚኣብሔር ኣብኡ ይነብር። ንሱውን ኣብ እግዚኣብሔር ይነብር። እግዚኣብሔር ኣባና ኸም ዝነብር ከዓ በቲ ዝሃበና መንፈስ ቅዱስ ኢና እንፈልጥ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\