1 መልእኽቲ ዮሓንስ 4

1ኣቱም ፍቑራተይ! ብዙኃት ሓሰውቲ ነቢያት ኣብ ዓለም ተልዒሎም ኣለዉ እሞ እቶም መናፍስቲ ኻብ እግዚኣብሔር እንተ ኾይኖም መርምሩ እምበር ንዂሉ መንፈስ ኣይትእመንዎ። 2ንመንፈስ እግዚኣብሔር በዙይ ኢኩም እትፈልጥዎ፦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ብሥጋ ኸም ዝተገለጸ ዝኣምን መንፈስ ኲሉ ካብ እግዚኣብሔር እዩ። 3ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ኸም ዝመጸ ዘይኣምን መንፈስ ኲሉ ግና ካብ እግዚኣብሔር ኣይኮነን። እዙይ ከዓ እቲ ኸም ዝመጽእ ሰሚዕኹምዎ ዝነበርኩም ናይ ፀረ ክርስቶስ መንፈስ እዩ። ሕዚውን ድሮ ኣብ ዓለም ኣሎ። 4ኣቱም ደቀይ! ንስኻትኩም ካብ እግዚኣብሔር ኢኹም እሞ ነቶም ሓሰውቲ ነቢያት ሥዒርኩምዎም ኢኹም። ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎ መንፈስ እቲ ኣባኻትኩም ዘሎ መንፈስ የመና ዓብዪ እዩሞ። 5ንሳቶም ካብ ዓለም እዮም፤ ከም ኣዘራርባ ዓለም ከዓ ይዛረቡ ኣለዉ። ዓለምውን ትሰምዖም ኣላ። 6ንሕና ግና ኻብ እግዚኣብሔር ኢና፤ ንእግዚኣብሔር ዝፈልጥ ይሰምዐና፤ እቲ ካብ እግዚኣብሔር ዘይኮነ ግና ኣይሰምዐናን እዩ። ንመንፈስ ሓቅን ንመንፈስ ሓሰትን ከዓ በዙይ ኢና እንፈልጦ። 7ኣቱም ፍቑራተይ! ፍቕሪ ኻብ እግዚኣብሔር እያ እሞ ንስንሳትና ንፋቐር። ዘፍቅር ኲሉ ካብ እግዚኣብሔር ዝተወልደ እዩ፤ ንእግዚኣብሔርውን ይፈልጦ እዩ። 8እግዚኣብሔር ፍቕሪ እዩሞ እቲ ዘየፍቅር ንእግዚኣብሔር ኣይፈልጦን። 9እግዚኣብሔር ብወዱ ምእንቲ ኽንነብር ነቲ ሓደ ወዱ ናብ ዓለም ብምልኣኹ በዙይ እዩ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ኣብ ማእኸልና ዝተገልጸ። 10ፍቕሪ እዙይ እዩ፤ ንሕና ንእግዚኣብሔር ስለ ዘፍቀርናዮ ዘይኮነስ እግዚኣብሔር ባዕሉ ስለ ዘፍቀረና ንኃጢኣትና ቤዛ ክኸውን ንወዱ ምስዳዱ እዩ። 11ኣቱም ኣኅዋተይ! እግዚኣብሔር ከምዙይ ገይሩ ካብ ኣፍቀረና ንሕናውን ንስንሳትና ኽንፋቐር ይግብአና እዩ። 12ንእግዚኣብሔር ዝረኣዮ ሓደኳ የለን። ንስንሳትና እንተ ተፋቒርና ግና እግዚኣብሔር ኣባና ይነብር፤ ፍቕሩውን ኣባና ፍጹም ይኸውን። 13እግዚኣብሔር ካብ መንፈሱ ስለ ዝሃበና ንሕና ኣብኡ ንሱውን ኣባና ኸም ዝነብር ንፈልጥ ኢና። 14እግዚኣብሔር ኣብ ንወዱ መድኃኒት ዓለም ክኸውን ከም ዝለኣኾ ረአና፤ ንምስክርውን ኣለና። 15ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምዃኑ ዝኣምን ሰብ ኲሉ እግዚኣብሔር ኣብኡ ይነብር፤ ንሱውን ኣብ እግዚኣብሔር ይነብር። 16ንሕናውን ነታ እግዚኣብሔር ኣባና ዘላቶ ፍቕሪ ፈሊጥናያን ኣሚንናያን ኣለና። እግዚኣብሔር ፍቕሪ እዩ፤ እቲ ኣብ ፍቕሪ ዝነብር ከዓ ኣብ እግዚኣብሔር ይነብር፤ እግዚኣብሔርውን ኣብኡ ይነብር። 17ኣብዛ ዓለም እዚኣ ኸምቲ ኢየሱስ ዝነብሮ ንሕና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ንነብር እንተ ኾይንና ፍቕርናውን ፍጹም እንተ ኾይኑ ብመወዳእታ መዓልቲ ፍርዲ ኣብ ቅድሚኡ ትብዓት ክኾነልና እዩ። 18እታ ፍጽምቲ ፍቕሪ ንፍርኃት ኣውፂኣ ደኣ ትድርብያ እምበር ኣብ ፍቕርስ ፍርኃት የለን። ፍርኃት ምስ መቕጻዕቲ ዝተተኃኃዘት ስለ ዝኾነት እቲ ዝፈርኅ ሰብ ፍቕሩ ፍጹም ኣይኮነን። 19እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ስለ ዘፍቀረና ንሕናውን ነፍቅሮ ኢና። 20ነቲ ዝረኣዮ ኃዉ ዘየፍቀረስ ነቲ ዘይረኣዮ እግዚኣብሔር ከፍቅር ኣይከኣሎን እዩ እሞ ንኃዉ እናጸልአ  ንእግዚኣብሔር አፍቅር እየ ዝብል እንተልዩ ንሱ ሓሳዊ እዩ። 21እቲ ኻብኡ ዝተቐበልናዮ ትእዛዝ  እቲ ንእግዚኣብሔር ዘፍቅር ንኃዉ ድማ የፍቅር ዝብል እዩ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\