1 መልእኽቲ ዮሓንስ 5

1ኢየሱስ መሢሕ ከም ዝኾነ ዝኣምን ኲሉ ካብ እግዚኣብሔር ዝተወልደ እዩ፤ እቲ ንወላዲ ዘፍቅር ኲሉ ኸዓ ነቲ ኻብኡ ዝተወልደውን የፍቅር እዩ። 2ንእግዚኣብሔር ብምፍቃርን ትእዛዛቱ ብምሕላውን ኢና ነቶም ደቂ እግዚኣብሔር ከም እነፍቅሮም እንፈልጥ። 3ንእግዚኣብሔር ምፍቃር ማለት ትእዛዛቱ ምሕላው ማለት እዩ፤ ትእዛዛቱውን ከበድቲ ኣይኮናን። 4ካብ እግዚኣብሔር ዝተወልደ ዂሉ ንዓለም ይሥዕራ። እታ ንዓለም እንሥዕረላ ኸዓ እምነትና እያ። 5ንዓለም ዝሥዕራኸ መን እዩ? እቲ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ ዝኣምንዶ ኣይኮነን? 6እቲ ብማይን ብደምን ዝመጸ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ብማይን ብደምን እዩ እምበር ብማይ ጥራሕ ኣይመጸን። እቲ መንፈስ ከዓ ሓቂ ስለ ዝኾነ ንሱ እዩ ዝምስክር። 7እቶም ዝምስክሩ ሠለስተ እዮም። 8መንፈስ ማይ ደም ሠለስቲኦም ብምስክርነቶም ሓደ እዮም። 9ሰብ ዝህቦ ምስክር ንቕበል ኢና፤ እግዚኣብሔር ዝህቦ ምስክር ግና ኻብኡ የዓቢ እዩ፤ እቲ እግዚኣብሔር ዝህቦ ምስክርነት ከዓ ብዛዕባ ወዱ እዩ። 10ብወዲ እግዚኣብሔር ዝኣምን እቲ ምስክር ኣብ ልቡ ኣለዎ፤ እቲ ንእግዚኣብሔር ዘይኣምን ነቲ እግዚኣብሔር ብዛዕባ ወዱ ዝሃቦ ምስክርነት ስለ ዘይኣመነ ንእግዚኣብሔር ሓሳዊ ይገብሮ። 11ምስክርነቱ ኸዓ እዙይ እዩ፦ እግዚኣብሔር ናይ ዘለዓለም ሕይወት ሂቡና እዩ፤ እዛ ሕይወት እዚኣ ኸዓ ኣብ ወዱ ኣላ። 12ወዲ እግዚኣብሔር ዘለዎ ሰብ ሕይወት ኣላቶ፤ እቲ ወዲ እግዚኣብሔር ኣብኡ ዘይብሉ ግና ሕይወት የብሉን። 13ብስም ወዲ እግዚኣብሔር ንእትኣምኑ ንኣኻትኩም ናይ ዘለዓለም ሕይወት ከም ዘላትኩም ምእንቲ ኽትፈልጡ እዙይ ጽሒፈልኩም ኣለኹ። 14ከምቲ ፍቓዱ ጌርና ዝኾነ ነገር እንተ ለመንናዮ ከም ዝሰምዐና ስለ እንፈልጥ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ትብዓት ኣለና። 15ዝለመንናዮ ዂሉ ኸም ዝሰምዐና ኻብ ፈለጥና ዝለመንናዮ ልመና ድሮ ኸም ዝረኸብናዮ ንፈልጥ ኢና። 16ሓደ ንኃዉ ናብ ሞት ዘየብጽሕ ኃጢኣት ክገብር እንተ ረኣዮ ይጸልየሉ፤ ናብ ሞት ዘየብጽሕ ኃጢኣት እንተኾይኑ እግዚኣብሔር ከዓ ሕይወት ክህቦ እዩ። ናብ ሞት ዘብጽሕ ኃጢኣት ኣሎ፤  ይጸልየሉ ዝብል ዘለኹ ብዛዕባ እዙይ ኣይኮነን። 17ክፉእ ሥራሕ ዂሉ ኃጢኣት እዩ። እንተኾነ ናብ ሞት ዘየብጽሕ ኃጢኣትውን ኣሎ። 18እቲ ኻብ እግዚኣብሔር ዝተወልደ ኃጢኣት ከም ዘይገብር ንፈልጥ ኢና። ወዲ እግዚኣብሔር ስለ ዝሕልዎ እቲ ሰይጣን ኣይነኽኦን። 19ንሕና ናይ እግዚኣብሔር ከም ዝኾንና ኲላ ዓለም ከዓ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት እቲ ሰይጣን ከም ዘላ ንፈልጥ ኢና። 20ወዲ እግዚኣብሔር ከምዝመጸን ነቲ ብሓቂ ኣምላኽ ንዝኾነ ምእንቲ ኽንፈልጦ ኢሉ ምስትውዓል ከም ዝሃበና ንፈልጥ ኢና። ንሕና ብወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ብሓቂ ኣምላኽ ዝኾነ ኢና ዘለና። ንሱ እቲ ብሓቂ ኣምላኽን ናይ ዘለዓለም ሕይወትን እዩ። 21ኣቱም ደቀይ! ርእስኹም ካብ ጣዖታት ሓልዉ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\