1 መልእኽቲ ጴጥሮስ 1

1ሓዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዝኾነ ጴጥሮስ ኣብ ጳንጦስ ገላትያ ቀጰዶቅያ እስያ ቢታንያ ተሰዲድኩምን ተበቲንኩምን ንዘለኹም 2እግዚኣብሔር ኣብ ኣቐዲሙ ብዝወሰኖ ዝኃረየኩም ንኢየሱስ ክርስቶስ እዙዛት ክትኾኑን ብምንዛኅ ደሙ ኸዓ ምእንቲ ኽትነጽሑ ብመንፈስ ቅዱስ ንዝተቐደስኩም ጸጋን ሰላምን ይብዝኀልኩም። 3ንኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ብምትሣኡ ሕያው ተስፋ ዝሃበና ብብዝኂ ምሕረቱ ብሓድሽ ልደት ውሉዱ ዝገበረና እግዚኣብሔር ኣቦ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይመስገን። 4ንሱ ነቲ ዘይጠፍእን ዘይበላሾን ዘይጽምሉን ኣብ ሰማያት ኣዳልዩልና ዘሎ ርስቲ ኽንወርስ ገበረና። 5ንስኻትኩም ስለ ዝኣመንኩም እቲ ኣብ መወዳእታ ዘመን ክገሃድ ዘለዎ ድኅነት ክሳዕ ዝመጽእ ኃይሊ እግዚኣብሔር ክሕልወኩም እዩ። 6ንቑሩብ ጊዜ ብዙኅ ብዝዓይነቱ ፈተና ኽትኃልፉ እኳ ግዲ እንተ ኾነ በዙይ ክትሕጐሱ ኢኹም። 7እዝ ፈተና እዙይ ዝበጽሐኩም ከዓ እታ እምነትኩም ብሓዊ ኻብ ዝዂላዕ ብሉጽ ወርቂ የመና ኸቢራ ምእንቲ ኽትርከብ እሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ክግለጽ እንተሎ ምስጋናን ስብሓትን ክብርን ምእንቲ ኽተምጽአልኩም እያ። 8- 9ንኢየሱስ ክርስቶስ እንተይርአኹምዎ ተፍቅርዎ ኣለኹም፤ ሕዚውን ኣይትሪኢዎን ዘለኹም፤ ብእኡ ግና ተኣምኑ ኣለኹም፤ ክንገር ብዘይከኣል ምሉእ ሓጐስውን ትሕጐሱ ኣለኹም። ናይ እምነትኩም ፍረ ኸዓ ድኅነት ነፍስኹም ተቐበልኩም። 10እቶም ብዛዕባ እቲ ንኣኻትኩም ዝተመደበ ጸጋ ዝተነበዩ ነቢያት ብዛዕባ እዝ ምድኃን እዙይ ጠየቑን መርመሩን፤ 11እቲ ኣብኣቶም ኃዲሩ ብዛዕባ ስቓይ ክርስቶስን ብዛዕባ እቲ ዝስዕብ ክብሩን ተነብዩ ዝነበረ መንፈስ ክርስቶስ ብዛዕባ ኣየናይ ሰብን ኣየናይ ጊዜን የመልክት ከም ዝነበረ ይምርምሩ ነበሩ። 12ኣምላኽ ከዓ እቲ ኣገልግሎቶም ንኣኻትኩም እምበር ንባዕልቶም ከም ዘይኮነ ገለጸሎም። እዝ ነገራት እዙይ በቲ ኻብ ሰማይ ዝተልኣኸ መንፈስ ቅዱስ ገይሮም ወንጌል ዝሰበኹልኩም ልኡኻት ሕዚ ተነጊሩኩም ኣሎ። ነዝ ነገር እዙይ መላእኽቲውን ክርእይዎ ይምነዩ ነበሩ። 13ስለዙይ ሕቖ ልቡናኹም ተዓጢቕኩም ንሥራሕ ተዳለዉ፤ ብመጠን ንበሩ፤ ሙሉእ ተስፋኹም ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ እንትግለጽ ኣብ እትረኽብዎ ጸጋ ይኹን። 14እዙዛት ውሉድ ከም ምዃንኩም ከምቲ ቐደም ብዘይፍልጠት እትገብርዎ ዝነበርኩም ክፉእ ድልየትኩም ኣይትግበሩ። 15- 16 ኣነ ቕዱስ እየ እሞ ቅዱሳን ኩኑ ዝብል ጽሑፍ ስለ ዘሎ ከምቲ እቲ ዝጸውዐኩም ቅዱስ ዝኾነ ንስኻትኩምውን ብዂሉ ኣካይዳኹም ቅዱሳን ኩኑ። 17ብዘይ ኣድልዎ ንነፍስ ወከፍ ሰብ ከከም ግብሩ ንዝፈርድ እግዚኣብሔር  ኣቦ ኢልኩም እትጽውዕዎ እንተድኣ ኾይንኩም ኣብዚ ምድሪ ኣጋይሽ ኮይንኩም ኣብ ትነብሩሉ ጊዜ ንእኡ ብምፍራኅ ንበሩ። 18- 19ካብቲ ኻብ ኣቦታትኩም ዝወረስኩምዎ ኸንቱ ዝኾነ ሕይወት ዝደኃንኩም ብዝጠፍእ ነገር ብብሩር ወይ ብወርቂ ዘይኮነስ በቲ ነቐፋን ርኽሰትን ከም ዘይብሉ በጊዕ ዝኾነ ብኽቡር ደም ክርስቶስ ኢኹም ዝደኃንኩም። 20ንሱ ቕድሚ ምፍጣር ዓለም ዝተፈልጠ እንትኸውን ኣብ መወዳእታ ዘመን ግና ምእንታና ተገሊጹ እዩ። 21እምነትኩምን ተስፋኹምን ኣብ እግዚኣብሔር ምእንቲ ክኸውን ብኢየሱስ ነቲ ንእኡ ኻብ ሞት ዘተሥኦ ኽብሪውን ዝሃቦ ብእግዚኣብሔር ኣመንኩም። 22ንሓቂ ብምእዛዝኩም ግብዝና ንዘይብላ ፍቕሪ ኣኅዋት ነፍስኹም ስለ ዘጽረኹም ብምሉእ ልብኹም ንስንሳትኩም ተፋቐሩ። 23ዳግም ዝተወለድኩም ብሕያውን ንዘለዓለም ብዝነብርን ቃል እግዚኣብሔር ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ እዩ እምበር ካብ ዝጠፍእ ዘርኢ ኣይኮነን። 24መጽሓፍ ከም ዝብሎ፦  ኲሉ ሰብ ከም ሣዕሪ እዩ፤ ኲሉ ኽብሩውን ከም ዕምበባ በረኻ እዩ፤ እቲ ሣዕሪ ይነቅጽ፤ እቲ ዕምበባውን ይረግፍ፤ 25ቃል እግዚኣብሔር ግና ንዘለዓለም ይነብር። እቲ ንኣኻትኩም ዝተሰበኸልኩም ቃል ብሥራት ከዓ እዙይ እዩ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\