1 መልእኽቲ ጴጥሮስ 2

1እምበኣር ንዂሉ ኽፍኣትን ምትላልን ግብዝናን ቅንእን ሓሜትን ኣወግዱ። 2- 3እግዚኣብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጥዒምኩም እንተዄንኩም ብእኡ ምእንቲ ኽትዓብዩ ከምቶም ሕዚ ዝተወለዱ ሕፃናት ነቲ ጽሩይ መንፈሳዊ ጸባ በሃጉ። 4ናብቲ ብሰብ ዝተንዓቐ ብኣምላኽ ግና ኅሩይን ክቡርን ዝኾነ ሕያው እምኒ ናብ ጐይታ ኢየሱስ ቅረቡ። 5ንስኻትኩምውን ቅዱሳን ካህናት ኴንኩም ነቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ እግዚኣብሔር ቅቡል ዝኾነ መንፈሳዊ መሥዋዕቲ ምእንቲ ኽተቕርቡ ከም ሕያዋን ኣእማን ኴንኩም ኣብ መንፈሳዊ ቤት ተሓነጹ። 6ቅዱስ መጽሓፍ ከም ዝብል፦  እንሆ ኣብ ጽዮን ኅሩይን ክቡርን እምኒ መኣዝን አንብር አለኹ፤ እቲ ብእኡ ዝኣምን ከዓ ኣይኃፍርን እዩ። 7እምበኣር ንእትኣምኑ ንኣኻትኩም ክቡር እዩ። ነቶም ዘይኣምኑ ግና እቲ  ነደቕቲ ዝነዓቕዎ እምኒ ንሱ ርእሲ መኣዝን ኮነ 8ከምኡውን፦  እምኒ መዐንቀፍን ኣንደልሂጹ ዘውድቕ ኰዂሕን እዩ። ነቲ ቓል ብዘይምእዛዞም ወደቑ፤ ነዙይ ከዓ ምዱባት ነበሩ። 9ንስኻትኩም ግና ናይቲ ኻብ ጸልማት ናብቲ ዘገርም ብርሃኑ ዝጸውዐኩም ዘደንቕ ሥራሕ እግዚኣብሔር ምእንቲ ኽትነግሩ ዝመረጸኩም ኅሩይ ወለዶ ናይ ንጉሥ ካህናት እግዚኣብሔር ናቱ ዝገበረኩም ቅዱስ ሕዝቢ ኢኹም። 10ንስኻትኩም ቀደም ሕዝቡ ኣይነበርኩምን፤ ሕዚ ግና ሕዝቢ እግዚኣብሔር ኢኹም፤ ቀደም ምሕረት ኣይረኸብኩምን፤ ሕዚ ግና ምሕረት ረኺብኩም ኢኹም። 11ኣቱም ፍቑራተይ! ኣጋይሽን ስደተኛታትን ስለ ዝኾንኩም ካብቲ ምስ ነፍሲ ዝዋጋእ ሥጋዊ ፍትወት ረሓቑ እናበልኩ እመኽረኩም ኣለኹ። 12እቶም ከም ገበርቲ እከይ ገይሮም ዝሓምዩኹም ዘለዉ ንሠናይ ግብርኹም ርእዮም በታ እግዚኣብሔር ዝሕውጸላ መዓልቲ ንእግዚኣብሔር ምእንቲ ኸመስግንዎ ኣብ ማእኸል ኣሕዛብ ኣካይዳኹም ኣጸብቑ። 13ምእንቲ እግዚኣብሔር ኢልኩም ንሰብ ሥልጣን ኲሎም ተገዝእዎም፤ ነቲ ዝለዓለ ሥልጣን ዘለዎ ንጉሥ ኮነ 14ንሹመኛታትውን ተኣዘዙ፤ ንገበርቲ እከይ ክቐጽዑ  ንገበርቲ ሠናይ ድማ ኽንእዱ ካብኡ ዝተልኣኹ እዮምሞ። 15ሠናይ እናገበርኩም ናይ ዓያሹ ኸንቱ ዘረባ ስቕ ክተብሉ ፍቓድ እግዚኣብሔር እዩሞ። 16ከም ኣገልገልቲ እግዚኣብሔር ብሓርነት ንበሩ እምበር ነቲ ሓርነትስ መጐልበቢ ኽፍኣት ኣይትግበርዎ። 17ንዂሉ ሰብ ኣኽብሩ፤ ፍቕሪ ኣኅዋት የሃሉኹም፤ ንእግዚኣብሔር ፍርኁዎ፤ ንንጉሥውን ኣኽብርዎ። 18ኣቱም ግዙኣት ነቶም ሕያዎትን ርኅሩኃትን ጐይቶትኩም ጥራሕ ዘይኮነስ ነቶም ክፉኣትውን እንተይተረፈ ብዂሉ ኽብሪ ተኣዘዝዎም። 19ሓደኳ ተዓሚፁ እንተሎ ምእንቲ እግዚኣብሔር ኢሉ እንተ ተዓገሠ ዝነኣድ ንሱ እዩ። 20እናበደልኩም መቕጻዕቲ እንተተዓገሥኩም እንታይ ናእዳ ኣለኩም? ሠናይ እናገበርኩም መከራ እንተተዓገሥኩም ግና ኣብ እግዚኣብሔር ዘንእደኩም እዙይ እዩ። 21ንስኻትኩምውን ነዙይ ኢኹም ዝተጸዋዕኹም፤ ክርስቶስ ድማ ኣሰሩ ምእንቲ ኽትስዕቡ ኢሉ ምእንታኻትኩም መከራ ተቐበለ፤ ኣርኣያውን ኃደገልኩም። 22 ንሱ ኃጢኣት ኣይገበረን፤ ሓሰትውን ኣብ ኣፉ ኣይተረኽበን። 23ምስ ጸረፍዎ መሊሱ ኣይጸረፈን፤ መከራ እንተጽንዑ ሉ ኸዓ ነቲ ብቕንዕና ዝፈርድ እግዚኣብሔር ደኣ ነገሩ ኣኀሊፉ ሃበ እምበር ኣየፈራረኀን። 24ካብ ኃጢኣት ርኂቕና ብጽድቂ ምእንቲ ኽንነብር ንሱ ባዕሉ ንኃጢኣትና በቲ ኣብ መስቀል ዝተሰቕለ ሰብነቱ ፆሮ። ብቝስሉ ኢኹም ዝኃወኹም። 25ከም ዝጠፍኡ ኣባጊዕ ኸርተት ትብሉ ነይርኩም፤ ሕዚ ግና ናብቲ ጓሳኹምን ሓላው ነፍስኹምን ተመሊስኩም ኣለኹም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\