1 መልእኽቲ ጴጥሮስ 3

1- 2ከምኡውን ኣትን ኣንስቲ! ንሰብኡትክን ተኣዘዛኦም። ነቲ ቃል እግዚኣብሔር ዘይኣምኑ ሰብኡት እንተልዮም ድማ ከም እተኽብራኦምን ብንጽሕና ኸም እትነብራን ምስ ረኣዩ ብዘረባ ዘይኮነስ ብሕይወት ኣንስቶም ክምለሱ ይኽእሉ እዮም። 3ጽባቐኽን ኣፍኣዊ ብዝኾነ ብሥርሓት ፀጕርን ወርቂ ብምእሳርን ብኽቡር ክዳውንትን ኣይኹን። 4ጽባቐኽንስ እቲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣብሊጹ ክቡርን ዘይጠፍእን ብልውህናን ብህድኣትን ዝተሸለመ መንፈስ ኣብ ልቢ ተሠዊሩ ዘሎ ናይ ውሽጢ ሰብነት ይኹን። 5ቀደምውን ተስፋአን ኣብ እግዚኣብሔር ዝገበራ ቕዱሳት ኣንስቲ ብኸምዙይ እየን ዝተሸለማ፤ ንሰብኡተንውን ይእዘዛ ነበራ። 6ሣራ ንኣብርሃም  ጐይታይ እናበለት ትእዘዞ ኸም ዝነበረት ንስኻትክንውን ከምኡ ጽቡቕ እንተገበርክን ዝኾነ ነገርውን እንተ ዘየፍሪሑክን ደቃ ኢኽን። 7ከምኡውን ኣቱም ሰብኡት ምስ ኣንስትኹም ብምስትውዓል ንበሩ። ንሳተን ካባኻትኩም ድኽም ዝበላ እየን፤ ንጸጋ ሕይወት ድማ መዋርስትኹም እየን እሞ ኣኽብርወን። ሽዑ ጸሎትኩም ከንቱ ኣይኸውንን። 8እምበኣር ተሣኒኹም ንበሩ፤ ተራኃራኅቲ ፍቕሪ ኣኅዋት ዘለዎም ለዋሃትን ትሑታትን ኩኑ። 9ክፉእ ክንዲ ኽፉእ ጸርፊ ኽንዲ ጸርፊ ኣይትመልሱ፤ ካብ እግዚኣብሔር በረኸት ምእንቲ ኽትወርሱ መርቑ፤ ነዙይ ኢኹም ዝተጸዋዕኹም እሞ። 10ከምቲ ቕዱስ መጽሓፍ ዝብሎ፦  እቲ ሕይወት ዝፈቱ ሠናያት መዓልትታት ከዓ ኽርኢ ዝደሊ ልሳኑ ኻብ ክፉእ ከናፍሩውን ተንኰል ከይዛረባ ይኸልክል። 11ካብ ክፉእ ይርኃቅ፤ ሠናይ ከዓ ይግበር፤ ንሰላም ይድለያን ይስዓባን። 12ኣዕይንቲ እግዚኣብሔር ናብ ጻድቃን እየን ዝርእያ፤ ኣእዛኑውን ንጸሎቶም እየን ዝሰምዓ፤ ንገበርቲ እከይ ግና እግዚኣብሔር ገጽ ቊጥዓኡ የርእዮም። 13ሠናይ ንምግባር ትተግሁ እንተድኣ ዄንኩምከ መን እዩ ኽጐድአኩም ዝኽእል? 14ምእንቲ ጽድቂ መከራ እንተ ተቐበልኩም ግና ብፁኣን ኢኹም። ዘፈራርኀኩም እንተሃለወውን ኣይትፍርኁ፤ ኣይትጨነቑውን። 15ንክርስቶስ ግና ብልብኹም ከም ጐይታ ቐድስዎ። ብዛዕባ እታ ኣባኻትኩም ዘላ ተስፋ ንዝጥይቐኩም ኲሉ ምላሽ ምሃብ ምእንቲ ኽትክእሉ ኲልሻዕ ድልዋት ኩኑ። ግና ብለውሃትን ብኣኽብሮትን ግበርዎ። 16እቶም ነቲ ብክርስቶስ ዘለኩም ሠናይ ኣካይዳኹም ዝጸርፉ በቲ ዝጸርፍዎ ምእንቲ ኽኃፍሩ ንጹሕ ሕሊና የሃሉኹም። 17እግዚኣብሔር እንተፈቒዱዎስ ካብ ክፉእ እናገበርኩም ሠናይ እናገበርኩም መከራ ምቕባል ይሐይሽ እዩ። 18ክርስቶስውን ናብ እግዚኣብሔር ምእንቲ ኸቕርበና ጻድቅ እንተሎ ምእንቲ ኃጥኣን ሓንሳእ ንሓዋሩ መከራ ተቐቢሉ ሞተ። ብሥጋ ሞተ፤ ብመንፈስ ግና ሕያው ኮነ። 19በዝ መንፈስ እዙይውን ከይዱ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝነበሩ ነፍሳት ድኅነት ሰበኸሎም። 20እዚኣቶም እቶም ቀደም ብዘመን ኖኅ እታ መርከብ ክትሥራሕ እንተላ እግዚኣብሔር ብትዕግሥቲ እናተጸበዮም እንተሎምእዛዝ ዝኣበይዎ እዮም። ኣብታ መርከብ ውሑዳትማለት ሸሞንተ ነፍሳት ብማይ ደኃና። 21ማይ ናይቲ ሕዚ ዘድኅነኩም ጥምቀት ምልክት እዩ፤ ጥምቀት ከዓ እቲ ብትንሣኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ብንጹሕ ሕሊና ናብ ኣምላኽ ዝቐርብ ልመና እዩ እምበር ናይ ሰብነት ርስሓት ዝሓጽብ ኣይኮነን። 22ንሱ ናብ ሰማይ ዓሪጉ ኣብ የማን እግዚኣብሔር ኣሎ፤ መላእኽትን ሥልጣናትን ኃይልታትውን ይግዝኡሉ ኣለዉ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\