1 መልእኽቲ ጴጥሮስ 4

1እምበኣር ክርስቶስ ብሥጋኡ መከራ ኻብ ተቐበለ ንስኻትኩምውን በዚ ሓሳብዙይ ጠንኪርኩም ተዓጠቑ፤ ብሥጋኡ መከራ ዝተቐበለ ሰብ ኃጢኣት ኣይገብርን እዩሞ። 2ደጊም በቲ ኣብ ምድሪ ኽትነብሩሉ ዝተውሃበኩም ተሪፉ ዘሎ ሕይወትኩም ፍቓድ እግዚኣብሔር እምበር ትምኒት ሥጋኹም ኣይትገብሩን ኢኹም። 3እምበኣር እቲ ብዕብዳን ብፍትወት ሥጋ ብስኽራን ብጓይላ ዓቐን ብዘይብሉ መስተ ኣጸያፊ ብዝኾነ ኣምልኾ ጣዖት ክትነብሩ እንተለኹም ከምቲ ኣሕዛብ ዝደልይዎ እናገበርኩም ዘኅለፍኩምዎ ዘመን የኣክል። 4ናብቲ ዘጸይፍ ርኽሰት ምስኣቶም ስለ ዘይጐየኹም ይግረሙ፤ ንኣኻትኩም ከዓ ይጸርፉኹም ኣለዉ። 5እዚኣቶም ነቲ ንሕያዋንን ንምዉታንን ክፈርድ ተዳልዩ ዘሎ መልሲ ኽህቡሉ እዮም። 6እቶም ሕዚ ሞይቶም ዘለዉ ከም ሰብ ብሥጋ እንተ ተፈርዱ እኳ ብመንፈስ ግና ኸም እግዚኣብሔር ብሕይወት ምእንቲ ኽነብሩ ወንጌል ተሰብከሎም። 7ናይ ኲሉ ነገር መወዳእታ ቐሪቡ እዩሞ ብትግሃት ምእንቲ ኽትጽልዩ ርእስኹም እትመልኩን ጥንቁቓትን ኩኑ። 8ፍቕሪ ብዙኅ ኃጢኣት ትኸድን እያሞ ቅድሚ ኹሉ ንስንሳትኩም ብምሉእ ልቢ ተፋቐሩ። 9ብዘይ ምንጽርጻር ተቐበልቲ ጋሻ ኹኑ። 10ናይቲ ብዙኅ ዝዓይነቱ ጸጋ እግዚኣብሔር እሙናት ኣገልገልቲ ብምዃን ነፍስ ወከፍኩም ከምቲ ዝተቐበልኩምዎ ውህብቶ ጸጋ ሓደ ነቲ ሓደ የገልግል። 11እቲ ዝምህር ቃል እግዚኣብሔር ይምሃር፤ እቲ ዘገልግል በቲ እግዚኣብሔር ዝሃቦ ኃይሊ የገልግል፤ እዙይ ከዓ እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ብዂሉ ነገር ምእንቲ ኽምስገን እዩ። ክብርን ሥልጣንን ንዘለዓለመ ዓለም ንእኡ ይኹኖ! ኣሜን። 12ኣቱም ፍቑራተይ! ከም ሓዊ ዘቃጽል ፈተና ኽረኽበኩም እንተሎ ሓድሽ ነገር ከም ዝበጽሐኩም ኴንኩም ኣይትገረሙ። 13ናይ ክርስቶስ መከራ ኽትካፈሉ እንተለኹም ተሓጐሱ፤ ንሱ ብግርማ ኽግለጽ እንተሎ ኬርና ኽትሕጐሱ ኢኹም። 14ምእንቲ ስም ክርስቶስ እንተ ተጸረፍኩም እቲ ኽቡር መንፈስ እግዚኣብሔር ኣባኻትኩም ስለ ዝኃድር ብፁኣን ኢኹም። 15ሓደኳ ኻባኻትኩም ቀታሊ ወይ ሰራቒ ወይ ገባር ክፉእ ወይ ኣብ ነገር ካልኦት ኢዱ ዘእቱ ብምዃኑ መከራ ዝቕበል ኣየሃሉኹም። 16ክርስቲያን ብምዃኑ እንተ ተሳቐየ ግና ስለ እዝ ስም እዙይ ንእግዚኣብሔር የመስግን እምበር ኣይኅፈር። 17ጊዜ ፍርዲ ቐሪቡ እዩ፤ ዝጅምሮ ኸዓ በቶም ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ዘለዉ እዩ። ብኣና ዝጅምር ካብ ኮነኸ መወዳእታ እቶም ንወንጌል እግዚኣብሔር ዘይእዘዙ ደኣ እንታይ ክኸውን እዩ? 18 እቲ ጻድቕ ብጭንቂ ዝድኅን ካብ ኮነ እቲ ዓማፂን ኃጥእን ድኣ ከመይ ክኸውን እዩ? 19እምበኣር እቶም ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር መከራ ዝቕበሉ ሠናይ እናገበሩ ንነፍሶም ነቲ እሙን ፈጣሪ የማኅፅኑ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\