1 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ 2

1ኣኅዋተይ! እቲ ናባኻትኩም ምምጻእና ንኸንቱ ኸም ዘይኮነ ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም። 2ከም እትፈልጥዎ ቕድም ኣብ ፊልጵስዩስ መከራ ተቐበልናን ተዋረድናን። ይኹን እምበር እንተ ቲወሙናኳ ብረድኤት እግዚኣብሔር ወንጌል ብትብዓት ሰቢኽናልኩም ኢና። 3እቲ ምዕዶና ኻብ ጌጋ ወይ ካብ ርኽሰት ወይ ከዓ ኽንጥብረኩም ኢልና ዝገበርናዮ ኣይኮነን። 4እኳ ደኣ ነቲ ኅድሪ ዝተውሃበና ወንጌል ብእግዚኣብሔር ከም ዝተመስከረሎም ሰባት ንዛረብ ኣለና። ዕላማና ንሰብ ዘይኮነስ ነቲ ልቢ ዝምርምር እግዚኣብሔር ምሕጓስ እዩ። 5ብቓል ቅብጥር ወይ እናመኽነና ብስስዐ ተደፋፊእና ኸም ዘይተዛረብናኩም ትፈልጡ ኢኹም፤ እግዚኣብሔር ከዓ ምስክርና እዩ። 6ካባኻትኩም ኮነ ኻብ ካልኦት ሰባት ክብሪ ኣይደለናን። ሓዋርያት ክርስቶስ ከም ምዃንና ክነኽብደልኩም ምኸኣልና ኔርና። 7እንተኾነ ኸምታ ነናእሽተይ ደቃ እትከናኸን እኖ ኣብ ማእኸልኩም ርህሩሃት ነበርና። 8ከምኡ ንሕናውን ስለ እንናፍቐኩም የመናውን እነፍቅረኩም ስለ ዝኾንና ሕይወትናውን እምበር ወንጌል እግዚኣብሔር ጥራሕ ኣይኮንናን ከነካፍለኩም እንምነ ዝነበርና። 9ኣኅዋተይ! ንሓደኳ ኸይነኽብደሉ ኢልና ለይትን መዓልትን እናሠራሕና ወንጌል ከም ዝሰበኽናልኩም ድኻምናን ፃዕርናን ትዝክርዎ ኢኹም። 10ኣባኻትኩም ኣብ ማእኸል እትኣምኑ ብቕድስናን ብጽድቅን ብዘይ ነቐፋን ከም ዝነበርና ንስኻትኩምን እግዚኣብሔርን ምስክር ኢኹም። 11- 12ነቲ ንመንግሥቱን ክብሩን ዝጸውዐኩም እግዚኣብሔር ብቑዓት ኴንኩም ምእንቲ ኽትነብሩ ንነፍስ ወከፍኩም ከም ኣቦ ንውሉዱ ከመይ ገይርና ንምዕደኩምን ነጸናንዐኩምን ነተባብዐኩምን ከም ዝነበርና ትፈልጡ ኢኹም። 13ነቲ ኻባና ዝሰማዕኹምዎ ቓል እግዚኣብሔር ምስ ተቐበልኩምዎ ከምቲ ኣባኻትኩም ኣብ ኣመንቲ ዝሠርሖ ዘሎ ከምቲ ሓቁ ከም ቃል እግዚኣብሔር እምበር ከም ቃል ሰብ ስለ ዘይተቐበልኩምዎ ንሕና እንተየቋረጽና ንእግዚኣብሔር ነመስግኖ ኣለና። 14ኣኅዋተይ! ንስኻትኩም ነተን ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝነብራ ኣብ ይሁዳ ዘለዋ ኣብያተ ክርስቲያን እግዚኣብሔር መሲልኩምወን ኢኹም። ከምቲ ንሳተን ብኣይሁድ መከራ ዝተቐበላ ንስኻትኩምውን ከምኡ ብደቂ ዓድኹም መከራ ተቐቢልኩም ኢኹም እሞ። 15ኣይሁድ ንጐይታና ኢየሱስን ንነቢያትን ቀተልዎም፤ ንኣና ኸዓ ኣሳጐጕና፤ ንእግዚኣብሔርውን የኅዝኑን ምስ ኲሉ ሰብ ከዓ ይጻልኡን ኣለዉ። 16ኣሕዛብ ምእንቲ ኽድኅኑ ንሕና ወንጌል ከይንሰብከሎም ብምኽልካሎም በዙይ ከዓ ኸም ቀደሞም መስፈር ኃጢኣቶም ይመልኡ ኣለዉ። ግና ቝጥዓ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊኦም ድሮ ወሪዱ ኣሎ። 17እንተኾነ ኣኅዋተይ! ንሕና ግና ብልብና ምሳኻትኩም እኳ እንተሃለና ብኣካል ንሓፂር ጊዜ ካባኻትኩም ተፈሊና ስለ ዝነበርና ገጽኩም ክንርኢ ብዙኅ ናፍቖትን ሃረርታን ነይሩና። 18ስለዙይ ናባኻትኩም ክንመጽእ ደሊና ኔርና፤ ኣነ ጳውሎስ እኳ ደጋጊመ ኽመጽእ ፈቲነ ነይረ፤ ግና ሰይጣን ዓዐንቀፈና። 19ተስፋና ወይ ሓጐስና ወይ ከዓ ኣብ ካልኣይ ምጽኣቱ ኣብ ቅድሚ ጐይታና ኢየሱስ እንምክሐሉ ኣኽሊልና መን ድዩ? ንስኻትኩምዶ ኣይኮንኩምን? 20ብርግጽ ክብርናን ሓጐስናን ንስኻትኩም ኢኹም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\