1 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ 4

1ብዝተረፈ ኣኅዋተይ! ንእግዚኣብሔር ምእንቲ ኽተሐጕስዎ ከመይ ገይርኩም ክትነብሩ ኸም ዝግብአኩም ካባና ተምሂርኩም ኢኹም። ድሮ እኳ ትነብርዎ ኣለኹም። ሕዚ ኸዓ ነዙይ ብዝበለጸ ኽትነብርዎ ብጐይታና ኢየሱስ ንልምነኩምን ነተባብዐኩምን ኣለና። 2ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ኸም ዝሃብናኩም ትፈልጡ ኢኹም እሞ። 3ፍቓድ እግዚኣብሔር ንስኻትኩም ክትቅደሱን ካብ ዝሙት ክትርኅቑን እዩ። 4ነፍስ ወከፍ ሰብ ሰብነቱ ብቕድስናን ብኽብርን ዓቂብካ ምንባር ይፍለጥ። 5ከምቶም ንእግዚኣብሔር ዘይፈልጡ ኣሕዛብ ድማ ብፍትወት ሥጋ ኣይትስነፉ። 6ሓደኳ በዝ ነገር እዙይ ጥሒሱ ንኃዉ ኣይበድሎን ኣይበለጸሉን። ከምቲ ኣቐዲምና ዝነገርናኩምን ዘጠንቀቕናኩምን ከምዙይ ንዝገብሩ እግዚኣብሔር ፈዳይ ሕነ እዩሞ። 7እግዚኣብሔር ንቕድስና እምበር ንርኽሰት ኣይጸውዐናን። 8እምበኣር እቲ ነዙይ ዘይቕበል ነቲ ቕዱስ መንፈሱ ዝህበኩም ኣምላኽ እምበር ንሰብ ኣይኮነን ምቕባል ዝኣቢ ዘሎ። 9ብዛዕባ ፍቕሪ ኣኅዋት ግና ንስንሳትኩም ምፍቓር ካብ እግዚኣብሔር ተምሂርኩም ኢኹም እሞ ሓደኳ ኽጽሕፈልኩም ኣየድልን ። 10ብርግጽ ኣብ ኲላ መቄዶንያ ንዘለዉ ኣኅዋት ትፈትዉ ኢኹም፤ ግና ኣቱም ኣኅዋትና! ነዙይ ብዝበለጸ ኽትገብርዎ ንምዕደኩም ኣለና። 11- 12ኣብ ናብራኹም ካብ ሰብ ምእንቲ ኸይትደልዩ እቶም ካብ እምነት ወፃኢ ዘለዉ ኸዓ ምእንቲ ከኽብሩኹም ከምቲ ዝኣዘዝናኩም ብህድኣት ክትነብሩን ኣብ ናይ ርእስኹም ጉዳይ ክተተኲሩን ብኢድኩም ክትሠርሑን ድለዩ። 13ግና ኣኅዋተይ! ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ካልኦት ምእንቲ ኸይትኃዝኑ ብዛዕባ እቶም ዝሞቱ ኽትፈልጡ እደሊ ኣለኹ። 14ኢየሱስ ከም ዝሞተ ካብ ሞትውን ከም ዝተሥአ እንተድኣ ነኣምን ኮይንና እግዚኣብሔር ነቶም ብኢየሱስ ኣሚኖም ዝሞቱ ብኢየሱስ ኣተሢኡ ምስኡ ኸምጽኦም እዩ። 15ንሕና ኽሳዕ ምጽኣት ጐይታ ብሕይወት እንጸንሕ ኸዓ ነቶም ዝሞቱ ኸቶ ኸም ዘይንቕድሞም ብቓል ጐይታ ንነግረኩም ኣለና። 16ጐይታ ባዕሉ ብብርቱዕ ቃል ትእዛዝን ብድምፂ ሊቀ መላእኽትን ብመለኸት እግዚኣብሔርን ካብ ሰማይ ክወርድ እዩ። እቶም ብክርስቶስ ኣሚኖም ዝሞቱ ኸዓ ቀዲሞም ክትሥኡ እዮም። 17ብድኅርዙይ ንሕና ብሕይወት እንጸንሕ ንጐይታ ኣብ ኣየር ክንቅበሎ ምስኣቶም ሓቢርና ብደመና ክንዓርግ ኢና። ንሓዋሩ ድማ ምስ ጐይታ ኽንነብር ኢና። 18ደጊም በዘን ቃላት እዚኣተን ንስንሳትኩም ተጸናንዑ ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\