1 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ 5

1ኣኅዋትና! ብዛዕባ ጊዜያቱን ወርኃቱን ግና ክንጽሕፈልኩም ኣየድልን እዩ። 2ሰራቒ ብለይቲ ኸም ዝመጽእ መዓልቲ ጐይታውን ከምኡ ከም እትመጽእ ንስኻትኩም ብርግጽ ትፈልጡ ኢኹም እሞ። 3ሰባት  ሰላም እዩ፤ ዘተኣማምን እዩ ክብሉ እንተለዉ ከምቲ ንነፍሰ ፁር ሕማም ሕርሲ ዝሕዛ ብድንገት ጥፍኣት ክመጾም እዩ። ፈጺሞም ከምልጡ ኣይኽእሉን እዮም። 4ኣኅዋትና! ንስኻትኩም ግና ኣብ ጸልማት ስለ ዘይትነብሩ እታ መዓልቲ እቲኣ ኸም ሰራቒ ኣይትመጸኩምን እያ። 5ንስኻትኩምስ ደቂ ብርሃንን ደቂ መዓልትን ኢኹም። ንሕና ደቂ ለይትን ደቂ ጸልማትን ኣይኮናን። 6እምበኣር ንንቃሕ፤ ርእስና ንቖጻጸር ደኣ እምበር ከምቶም ካልኦት ደቀስቲ ኣይንኹን። 7እቶም ዝድቅሱስ ብለይቲ እዮም ዝድቅሱ፤ እቶም ዝሰኽሩውን ብለይቲ እዮም ዝሰኽሩ እሞ። 8ንሕና ግና ደቂ መዓልቲ ስለ ዝኾንና እምነትን ፍቕርን ከም ድርዒ ለቢስና ናይ ድኅነት ተስፋ ኸዓ ኸም ቁራዕ ርእሲ ደፊእና ርእስና ብምግታእ ንንበር። 9እግዚኣብሔር ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድኅነት ክንረክብ እምበር ንቝጥዓ ኣይጸውዐናን እሞ። 10እንተሃሊና ወይ እንተሞይትና ምስኡ ሓቢርና ብሕይወት ምእንቲ ኽንነብር ኢሉ ክርስቶስ ምእንታና ሞተ። 11ስለዙይ ከምቲ እትገብርዎ ዘለኹም ንስንሳትኩምውን ተተባብዑ ፤ ንስንሳትኩምውን ተሃናነጹ። 12እምበኣር ኣቱም ኣኅዋትና! ነቶም ኣብ ማእኸልኩም ዝፅዕሩን ብጐይታውን ዝመርሑኹምን ዝምዕዱኹምን ክተኽብርዎም ንልምነኩም ኣለና። 13ስለቲ ሥራሖም ብፍቕሪ ኣብሊጽኩም ኣኽብርዎም፤ ንስንሳትኩምውን ብሰላም ንበሩ። 14ኣቱም ኣኅዋትና! ነቶም ዘይሠርሑ ሃካያት ገሥጽዎም፤ ነቶም ተስፋ ዝቐበጹ ኣተባብዕዎም፤ ነቶም ድኹማት ሓግዝዎም፤ ምስ ኲሉውን ዕጉሣት ክትኮኑ ንምዕደኩም ኣለና። 15ሓደኳ ነቲ ኽፉእ ዝገበሮ ብኽፉእ ከይፈድዮ ተጠንቀቁ፤ ግና ዂልሻዕ ንስንሳትኩም ኮነ ምስ ኲሉ ሰብ ሠናይ ንምግባር ፀዓሩ እምበር። 16ኲልሻዕ ተሓጐሱ፤ 17እንተየቋረጽኩም ጸልዩ፤ 18ብዂሉ ኣመስግኑ፤ ኣብቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዘለኩም ሕይወት እግዚኣብሔር ካባኻትኩም ዝደልዮ እዙይ እዩሞ። 19ሥራሕ መንፈስ ቅዱስ ኣይተዳኽሙ፤ 20ትንቢት ኣይትንዓቑ። 21ንዂሉ መርሚርኩም ነቲ ሠናይ ኃዝዎ። 22ካብ ኲሉ ኽፉእ ረኃቑ። 23ኣምላኽ ሰላም ባዕሉ ንዂለንትናኹም ይቐድሶ፤ በታ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጸላ መዓልቲ ኸዓ ብዘይ ነቐፋ ምእንቲ ኽትርከቡ ንመንፈስኩምን ነፍስኹምን ሥጋኹምን የሓልዎ። 24እቲ ዝጸውዐኩም እሙን እዩ፤ ንሱውን ክገብሮ እዩ። 25ኣቱም ኣኅዋትና! ምእንታና ጸልዩ። 26ንዂላቶም ኣኅዋትውን ብቅዱስ ሰላምታ ሰላም በልዎም። 27ነዛ መልእኽቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚ ዂሎም ኣኅዋት ክተንብብዋ ብእግዚኣብሔር አማኅፅነኩም ኣለኹ። 28ጸጋ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳኻትኩም ይኹን። ኣሜን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\