1 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ 1

1ብትእዛዝ መድኃኒትና እግዚኣብሔርን ብተስፋና ኢየሱስ ክርስቶስን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓዋርያ ካብ ዝኾነ ጳውሎስ 2ናብቲ ብእምነት ናይ ሓቂ ወደይ ዝኾነ ጢሞቴዎስ ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ምሕረትን ሰላምን ንኣኻ ይኹን። 3ከምቲ ናብ መቄዶንያ ክኸይድ እንተለኹ ኃደራ ዝበልኩኻ ኣብ ኤፌሶን ጽናሕ እሞ ገሊኦም ናይ ሓሰት ትምህርቲ ኸይምህሩ ኣዝዝ። 4ከምኡውን ናብ ኣፈ ታሪካትን መወዳእታ ናብ ዘይብሉ ናብ ምቝጻር ትውልድታትን ከየዘምብሉ መዓድ። እዝ ነገራት እዙይ ክትዕ እምበር ኣብቲ ብእምነት ዝግበር ናይ እግዚኣብሔር ሥራሕ ዝጠቅም የብሉን። 5ናይዝ ትእዛዝ እዙይ ዕላማ ግና እታ ኻብ ንጹሕ ልቢ ካብ ጽርይቲ ሕሊና ካብ ሓቀኛ እምነት እትርከብ ፍቕሪ እያ። 6ገሊኦም ሰባት ካብዙይ ወፂኦም ናብ ከንቱ ኽርክር ተመሊሶም ኣለዉ። 7ነቲ ዝብልዎ ወይ ነቲ ብምትእምማን ዝዛረብዎ እኳ ዘይፈልጥዎ እንተለዉስ መምህራን ሕጊ ክኾኑ ይደልዩ። 8ሰብ ንሕጊ ብዝግባእ መንገዲ እንተ ደኣ ፈጺምዎ ሠናይ ከም ዝኾነ ንፈልጥ ኢና። 9ሕጊ ኸዓ ንጻድቃን ከም ዘይተሠርዐ ንፈልጥ ኢና፤ ሕጊ ዝተሠርዐ፦ ንጠሓስቲ ሕጊ ንዓመፀኛታት ንጕሒላታት ነቶም ቅድስና ዘይብሎም ንኃጥኣን ንርኹሳት ነቶም መንፈሳዊ ነገራት ዝንዕቑ ነቶም ኣቦኦምን እኖኦምን ዝቐትሉ ንቐተልቲ ነፍሲ 10ንዘመውቲ ግብሪ ሰዶም ንዝገብሩ ነቶም ሰብ ዝሸጡ ነጋዶ ንሓሰውቲ ነቶም ብሓሰት ዝምሕሉ ነቶም ንቕኑዕ ትምህርቲ ዝጻረር ዝገብሩ ዂሎም እዩ። 11እዝ ትምህርቲ እዙይ ናይቲ ኣነ ኸብሥሮ ኅድሪ ዝተውሃበኒ ኣብቲ ናይቲ ቡሩኽ እግዚኣብሔር ዝኾነ ኽቡር ወንጌል እዩ ዝርከብ። 12ነቲ ኸገልግሎ ኃይሊ ዝሃበኒ ከም እሙን ቈጺሩ ኸዓ ናብዝ ኣገልግሎት እዙይ ዝኃረየኒ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አመስግኖ ኣለኹ። 13ቀደም ስም ጐይታ ዝጸርፍን ዘሳድድን ዝገፍዕን እንተ ነበርኩ እኳ ሰኣን ፍልጠትን ሰኣን ምእማንን ነእዙይ ስለ ዝገበርክዎ ምሕረት ረኸብኩ። 14ኣብ ርእሲ እቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝረኸብናዮ እምነትን ፍቕርን ጸጋ ጐይታና ኣባይ ብዘይ ልክዕ በዝኀ። 15 ኢየሱስ ክርስቶስ ንኃጥኣን ከድኅን መጸ ዝብል ቃል እሙንን ኲሉ ሰብ ክቕበሎ ዝግባእን እዩ። ኣነ ኸዓ ካብ ኲሉ ዝገደድኩ ኃጢኣተኛ እየ። 16በዝ ምኽንያት እዙይ ድማ እየ ኣነ ምሕረት ዝረኸብኩ፤ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ወሰን ዘይብሉ ትዕግሥቱ ቅድም ኣባይ ካብ ኲሉ ዝገደድኩ ኃጢኣተኛ ንዝኾንኩ ብምግላጽ ነቶም ናይ ዘለዓለም ሕይወት ክረኽቡ ኢሎም ብእኡ ዝኣምኑ መርኣያ ገበረኒ። 17ነቲ ናይ ዘለዓለም ንጉሥ ዘይመውት ዘይርአ በይኑ ኣምላኽ ዝኾነ ንዘለዓለመ ዓለም ክብርን ምስጋናን ይኹኖ! ኣሜን። 18ጢሞቴዎስ ወደይ! ኣብቲ ዝተነግረልካ ናይ ትንቢት ቃላት ተመሥሪተ እዝ ትእዛዝ እዙይ ኃደራ እህበካ ኣለኹ። ነቲ ዝተነግረካ ቓል ኣጽኒዕኻ ኃዞ፤ ተቢዕኻውን ሠናይ ገድሊ ተጋደል። 19እምነትን ንጹሕ ሕሊናን ኃዝ። ገሊኣቶም ሰባት ንሕሊናኦም ብዘይምእዛዝ ንእምነቶም ከምታ ብማዕበል እትጠፍእ መርከብ ንእምነቶም ኣጥፊኦምዋ እዮም። 20ኣብ መንጎኦም እኳ ንእግዚኣብሔር ምጽራፍ ከም ዘይግባእ ምእንቲ ኽመሃሩ ኢለ ንሰይጣን ኣኅሊፈ ዝሃብኩዎም ሄሜኔዎስን እስክንድሮስን ዝበሃሉ ሰባት ኣለውዎም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\