1 መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ 2

1እምበኣር ቅድሚ ዂሉ ምህልላ ጸሎት ምምላድ ምስጋና ምእንቲ ዂሉ ሰብ ክግበር እምዕድ ኣለኹ፤ 2ብመንፈሳዊነትን ብኽብርን ህዱእን ሰላማዊን ዝኾነ ሕይወትን ክንነብር ምእንቲ ዂሎም ነገሥታትን ሰብ ሥልጣንውን ጸልዩ። 3እዙይ ኣብ ቅድሚ እቲ መድኃኒና ዝኾነ እግዚኣብሔር ሠናይን ዘሕጕስን እዩ። 4ንሱ ዂሉ ሰብ ክድኅንን ናብ ፍልጠት ሓቂ ኽመጽእን ይፈቱ እዩ እሞ። 5እግዚኣብሔር ሓደ እዩ፤ እቲ ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ሰብን ዘሎ መተዓረቒ ድማ ሓደ እዩ፤ ንሱ ኸዓ እቲ ሰብ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። 6ንሱ ኽንዲ ዂሉ ሰብ ቤዛ ገይሩ ርእሱ ኣኅሊፉ ሃበ፤ እዙይ ከዓ ጊዜኡ ምስ በጽሐ እግዚኣብሔር ኲሉ ኽድኅን ከም ዝደሊ ምስክር እዩ። 7ኣነውን ነዙይ እየ ነሕዛብ ሓቅን እምነትን ምእንቲ ኽምህር ሰባኽን ሓዋርያን ኮይነ ዝተሸምኩ፤ ሓቂ እየ ዝዛረብ እምበር ኣይሕሱን እየ። 8ኲሎም ሰብኡት ካብ ኲራን ባእስን ርኂቖም ኣብ ኲሉ ሥፍራ ቅዱሳት ኣእዳዎም ኣልዒሎም ክጽልዩ እደሊ ኣለኹ። 9ኣንስቲውን ርእሰን ብምቝናን ወይ ብወርቂ ወይ ብዕንቊ ወይ ብኽቡር ዝዋግኡ ኽዳውንቲ ብምግያጽ ዘይኮነስ ግቡእን ትሕትና ዘርእን ክዳን ይከደና። 10ከምቲ ነተን መንፈሳውያት ኣንስቲ ዝግባእ ብሠናይ ግብሪ ኽሽለማ እደሊ ኣለኹ። 11ሰበይትስ እዝዝቲ ብምዃን ብህድኣት ድኣ ትመሃር። 12ሰበይቲ ኽትምህር ወይ ኣብ ልዕሊ ሰብኣይ ሥልጣን ክህልዋ ኣይፈቅድን እየ። ንሳስ ስቕ ደኣ ትበል። 13ቅድም ዝተፈጠረ ኣዳም እዩ፤ ደኃር ከዓ ሔዋን እያሞ። 14ከምኡ ኸዓ ሰበይቲ እያ ተታሊላ ትእዛዝ ዝጠሓሰት እምበር ኣዳም ኣይተታለለን። 15ሰበይቲ ግና ብእምነትን ብፍቕርን ብቕድስናን ብትሕትናን ጸኒዓ እንተ ነበረት ውሉድ ብምውላድ ክትድኅን እያ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\